Obowiązkowe składki wypadkowe mogą być niższe

Magdalena Głowacka
Magdalena Głowacka Starszy Konsultant
kontakt

Zmiana rozporządzenia dotyczącego składek wypadkowych może spowodować zmniejszenie kosztów działalności niektórych przedsiębiorców.

Zmianę, która dla części przedsiębiorców będzie oznaczać obniżenie płaconej przez nich składki wypadkowej za zgłoszonych do ZUS pracowników, wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 502). Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności, wyszczególnionych w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych

Zmniejszenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy przede wszystkim płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Płacona przez nich składka ma charakter ryczałtowy i nie jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. W nowym roku składkowym (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) płacona przez nich składka wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %).

Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych

Obniżenie kategorii ryzyka, a tym samym stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, dotyczyć będzie również niektórych płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Obniżka została przewidziana dla 28 grup działalności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w tym m.in. dla:

 • górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego – obniżka z 3,60 % do 2,80 %,
 • górnictwa rud metali – obniżka z 3,33 % do 3,06 %,
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – obniżka z 1,73 % do 1,47 %,
 • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – obniżka z 1,73 proc. do 1,47 proc.,
 • produkcji artykułów spożywczych – obniżka z 1,73 % do 1,47 %,
 • produkcji napojów – obniżka z 1,73 % do 1,20 %.

Niezmienioną kategorię ryzyka i stopę procentową składki ubezpieczeniowej zachowają 32 grupy działalności, w tym m.in.:

 • wydobycie węgla (stawka 3,33 %),
 • produkcja odzieży (stawka 0,93 %),
 • produkcja wyrobów farmaceutycznych (stawka 1,20 %),
 • produkcja wyrobów tytoniowych (stawka 1,20 %),
 • produkcja urządzeń elektrycznych (stawka 1,47 %).

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy tylko 4 grup:

 • działalności usługowej wspomagającej górnictwo – podwyżka z 2,53 % do 3,06 %,
 • działalności związanej z rekultywacją i z odpadami – podwyżka z 1,2 % do 1,73 %,
 • transportu wodnego – podwyżka z 1,73 % do 2,26 %,
 • turystyki – podwyżka z 0,4 % do 0,67 %.

Podatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i którzy za trzy kolejne lata kalendarzowe składali Informację ZUS IWA, wysokość składki w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O wysokości składki będzie decydować w tym przypadku zarówno stopa procentowa przypisana dla poszczególnych grup działalności jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez ZUS. Płatnicy, którzy nie składali informacji ZUS IWA samodzielnie ustalą stopę procentową składki w oparciu o przyporządkowanie do grupy działalności.

Chcesz wiedzieć, jaki masz potencjał oszczędności? Wypełnij formularz na stronie EY.com.

Więcej informacji

 

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>