O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia trzeba zawiadomić pełnomocnika

NSA w uchwale siedmiu sędziów rozstrzygnął, że zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego należy doręczyć pełnomocnikowi strony.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął w dniu 18 marca 2019 r. uchwałę (sygn. akt I FPS 3/18), zgodnie z którą:

  • zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego należy doręczyć pełnomocnikowi strony, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony;
  • uchybienie w realizacji powyższego obowiązku powoduje brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Praktyczne skutki rozstrzygnięcia

Dzisiejsza uchwała w sposób ostateczny rozstrzyga jedną z wielu wątpliwości, jakie pojawiały się przy stosowaniu przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego – jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, zawiadomienie o zawieszeniu należy doręczyć pełnomocnikowi. Doręczenie takiego zawiadomienia bezpośrednio podatnikowi jest wadliwe i nie powoduje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy o zawieszeniu zawiadamia inny organ, niż ten, który prowadzi postępowanie podatkowe (kontrolę podatkową lub celno-skarbową).

Uchwała rozstrzyga istotną wątpliwość, bowiem to zagadnienie było dotychczas niejednolicie traktowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Również organy podatkowe nie miały jednolitej praktyki – niektóre zawiadamiały pełnomocników, niektóre podatników, a niektóre wysyłamy pisma i do podatnika i pełnomocnika.

Uchwała będzie miała w praktyce znaczące konsekwencje dla podatników, którzy:

  • zostali zawiadomieni przez organ o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia ze względu na toczące się postępowanie karnoskarbowe;
  • zawiadomienie to zostało doręczone bezpośrednio podatnikowi, a nie ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi.

Pozostałe wątpliwości

Mimo że NSA wydał już drugą w ciągu ostatniego roku uchwałę dotyczącą zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, instytucja ta w dalszym ciągu budzi istotne wątpliwości. Szczególnie rozstrzygnięcia wymaga, czy:

  • zawieszenie biegu terminu przedawnienia jest skuteczne, gdy postępowanie w sprawie o przestępstwo karne skarbowe lub wykroczenie skarbowe zostało wszczęte mimo istnienia w chwili jego wszczęcia przesłanek wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1-11 Kodeksu postępowania karnego?
  • skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie wymaga kontroli dopuszczalności wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe?

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>