NSA: MF słusznie odmówił wydania opinii zabezpieczającej

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Ministrowi Rozwoju i Finansów, który odmówił wydania opinii zabezpieczającej, twierdząc że powstanie straty podatkowej w spornej sprawie było konsekwencją sztucznej struktury (sygn. akt II FSK 135/19). Naszym zdaniem wyrok NSA może mieć istotne znaczenie dla praktyki stosowania klauzuli GAAR.

Przede wszystkim orzeczenie NSA może w przyszłości rzutować na ocenę podobnych czynności z punktu widzenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR). Ponadto, z uwagi na to, że tezy w nim przedstawione mają charakter uniwersalny, może wpływać na praktykę wydawania opinii zabezpieczających lub stosowania klauzuli GAAR. Potencjalnie wyrok może mieć zastosowanie również do przepisów o klauzuli GAAR w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Tło sprawy

Spór powstał na tle sprawy, w której podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, przedstawiając skomplikowaną transakcję skutkującą powstaniem straty podatkowej. Minister Rozwoju i Finansów odmówił wydania opinii zabezpieczającej, uznając, że do czynności opisanych przez zainteresowanego we wniosku zastosowanie będzie mieć klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR). Ze stanowiskiem Ministra zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a ostatecznie stanowisko Ministra oraz WSA podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

W ocenie NSA powstanie straty podatkowej, w takich okolicznościach, jak przedstawione we wniosku o udzielenie opinii zabezpieczającej, było konsekwencją sztucznej struktury, składającej się z wielu etapów działań. Sąd podkreślił również, że kwota spodziewanej korzyści podatkowej jest istotnie wyższa od kwoty korzyści biznesowych wiążących się z podjęciem czynności wskazanych we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Argumenty NSA

Poniżej zwracamy uwagę na przedstawione przez NSA w uzasadnieniu ustnym argumenty, które co prawda nie wiążą się ściśle z realiami rozpatrywanej przez sąd sprawy, ale odnoszą się szerzej do zasad stosowania klauzuli GAAR.

  • Obowiązujące przepisy dotyczące konstrukcji klauzuli GAAR nie naruszają standardu dostatecznej określoności przepisów podatkowych, wywodzonego z art. 2 Konstytucji.
  • Klauzula GAAR nie narusza swobody działalności gospodarczej.
  • Klauzula GAAR jest powszechna w porządkach prawnych wielu państw, a jej wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wynikało z zobowiązań międzynarodowych Polski.

Odnosząc się z kolei do rozpatrywanej sprawy NSA w trakcie przeprowadzania analizy czy „czynność została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej” porównał spodziewaną korzyść podatkową i biznesową.

Czym one się różnią i na jeszcze jakie inne aspekty zwrócił uwagę NSA?

Dowiesz się czytając artykuł „Klauzula skutecznie blokuje wydanie opinii zabezpieczającej”opublikowany na portalu Prawo.pl

 

Współpraca: Małgorzata Sękul


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>