Nowy konkurs na sfinansowanie centrum B+R. Również dla dużych firm

Ministerstwo Rozwoju zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) na 2017 rok. Pojawił się nowy konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R.

Spośród wszystkich wprowadzonych do programu zmian, najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców dotyczy ogłoszenia nowego konkursu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wcześniejsza wersja harmonogramu nie zakładała dodatkowego konkursu dla projektów w ramach tego działania (poza konkursem, który zakończył się w lipcu 2017 roku).

Nabór wniosków w ramach ogłoszonego działania będzie trwał od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. W jego ramach przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na utworzenie lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
Warto podkreślić, iż to jedna z nielicznych form finansowania wydatków inwestycyjnych (nieruchomość, inne środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne) dużych przedsiębiorstw.

W celu skutecznego ubiegania się o dofinansowanie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie agendy badawczej, w której będą opisane główne, innowacyjne obszary badawcze oraz koncepcje nowych rozwiązań produktowych bądź procesowych, które będą opracowywane w ramach centrum B+R.

Agenda musi być odpowiednio opisana, aby przekonać ekspertów w trakcie oceny projektu, iż uzasadnia planowane zakupy inwestycyjne oraz faktycznie dotyczy prac B+R, Z drugiej strony powinna umożliwiać elastyczność w realizacji prac B+R, które będą rozpisane nawet na 5 lat od zakończenia projektu. Jeżeli okaże się, iż agenda badawcza czy jej część jest niemożliwa do zrealizowania, to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić przyznane dofinansowanie w części, a nawet w całości. Niestety coraz więcej firm rezygnuje z przyznanego dofinansowania w ramach tego działania ze względu na fakt braku realizacji agendy badawczej. Rezygnacje firm umożliwiły natomiast ogłoszenie nowego konkursu jeszcze w tym roku kalendarzowym.

W takich okolicznościach warto skorzystać z nowej możliwości uzyskania dotacji, ale przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej z zachowaniem elastyczności w realizacji celów projektu jest bardzo ważne, aby nie mieć problemu ze zwrotem dotacji w przyszłości.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>