Nowe, restrykcyjne podejście do korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI

W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.

Według organu, tylko dochód uzyskany w związku z inwestycją, a nie cały dochód wygenerowany w zakładzie produkcyjnym, w którym jest realizowana inwestycja podlega zwolnieniu. Tak restrykcyjne podejście może zasadniczo wpłynąć na efektywność zwolnienia podatkowego w ramach omawianego instrumentu wsparcia.

Zaskakująca zmiana stanowiska

Co ciekawe, w interpretacjach z 21 i 22 maja br (interpretacje nr: 0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO oraz 0114-KDIP2-3.4010.55.2018.2.MS). organ przyznał, że z literalnego brzmienia przepisów wynika prawo do objęcia zwolnieniem całego dochodu z działalności prowadzonej zgodnie z decyzją o wsparciu. Jednocześnie jednak powołał się na wykładnię celowościową, w myśl której zwolnienia udzielane są przedsiębiorcom w celu stymulowania wzrostu inwestycji prywatnych „poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP”. W efekcie Dyrektor KIS uznał, iż jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Zaprezentowane podejście jest o tyle zaskakujące, że w praktyce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w których zwolnienia podatkowe funkcjonowały w analogiczny sposób, omawiana kwestia nie budziła do tej pory kontrowersji. Co więcej, od momentu wprowadzenia instrumentu PSI wydanych zostało kilka interpretacji, w których organ, podobnie jak to miało miejsce w przypadku SSE, przychylał się do możliwości objęcia zwolnieniem dochodu wygenerowanego z całej działalności prowadzonej w lokalizacji i w ramach kodów PKWiU wymienionych w decyzjach o wsparciu wydanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Negatywne konsekwencje dla inwestorów

Omawiane stanowisko organu niewątpliwie należy ocenić krytycznie, jako nieznajdujące oparcia w brzmieniu przepisów regulujących zakres zwolnienia podatkowego dostępnego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Trudno co prawda, na podstawie dwóch dostępnych interpretacji ocenić, czy utrzyma się ono w dłuższej perspektywie, jednak w przypadku kontynuacji takiej linii interpretacyjnej może to przynieść dla inwestorów istotne negatywne konsekwencje praktyczne. Zastosowanie takiej wykładni w praktyce może bowiem stanowić nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że będzie wymagało wdrożenia procedur i mechanizmów pozwalających na odrębną kalkulację dochodu zwolnionego i opodatkowanego, nierzadko generowanego z wykorzystaniem jednej linii produkcyjnej.

Tak restrykcyjne i zawężające rozumienie przepisów z pewnością znacząco zmniejszy atrakcyjność nowego narzędzia wsparcia inwestycji dla nowych inwestorów.

Nie można także wykluczyć scenariusza, iż takie rozumienie przepisów zostanie rozszerzone w pewnych okolicznościach na inwestorów korzystających ze zwolnienia podatkowego w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Na taką możliwość wskazuje sam autor interpretacji, wskazując w uzasadnieniu na analogiczne cele udzielania wsparcia w ramach obydwu omawianych instrumentów,  jednocześnie wywodząc wspomniane negatywne stanowisko m.in. właśnie z tychże celów.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedyskutować z nami implikacje powyższych stanowisk dla Państwa biznesu, zapraszamy do kontaktu.

 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem ulgi podatkowej na przyszłe inwestycje?

Zobacz jak EY może Ci pomóc

Więcej informacji


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>