Nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń dystrybutorów produktów ubezpieczeniowych

W grudniu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaprezentowało propozycję implementacji regulacji dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń („Dyrektywa”) w postaci projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń („Ustawa”). Warto przeprowadzić analizę obowiązujących systemów premiowych w świetle nowych regulacji.

Główne założenia Dyrektywy i Ustawy w związku z wymogami dotyczącymi wynagrodzeń dystrybutorów ubezpieczeń to:

  • Proponowane regulacje mają dotyczyć zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające („dystrybutorzy ubezpieczeń”).
  • Polityka wynagradzania nie powinna wpływać negatywnie na zdolność do działania dystrybutora ubezpieczeń zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta oraz do przedstawiania mu informacji w uczciwej, jasnej i niewprowadzającej w błąd formie.
  • Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń oparte na wynikach sprzedaży nie może być zachętą do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczeniowej. W efekcie może stanowić to ograniczenie przyznania prowizji uzależnionej wyłącznie od wypracowanej marży.
  • Pośrednik ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeniowy powinny informować klienta o charakterze ich wynagrodzenia związanego z umową (np. honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej lub inny rodzaj wynagrodzenia).

Państwa członkowskie są zobowiązane implementować przepisy Dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r. Obecny Projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Z uwagi na typowe skomplikowanie oraz liczbę regulacji wynagrodzeniowych funkcji sprzedaży dystrybutorów ubezpieczeń oraz istotność zachowania efektywności systemów motywacyjnych sprzedawców dla realizacji ogólnych celów biznesowych, warto odpowiednio wcześniej przeprowadzić analizę obowiązujących systemów premiowych w świetle regulacji Dyrektywy i Ustawy oraz
skorzystać z doświadczeń we wdrażaniu wymogów Dyrektywy przez innych europejskich dystrybutorów ubezpieczeń.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>