Nowe przepisy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych będą dotyczyć też rozliczeń podatkowych

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt

Nowe przepisy mogą być dodatkowym narzędziem w podatkowych postępowaniach kontrolnych, a w skrajnych przypadkach mogą być wykorzystane jako dodatkowa sankcja za zakwestionowane rozliczenia podatkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt zupełnie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt zakłada przełomowe zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności oraz wysokości kar, w tym dotyczących przestępstw skarbowych. Zgodnie z tymi przepisami, ukarany może zostać podmiot zbiorowy czyli firma. Dotyczy to też odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości podatkowych.

Szereg zmian

Ustawa to kolejny przykład przepisów, który umożliwia ukaranie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za działania np. członka zarządu. Obecne przepisy przestaną obowiązywać, a do części spraw w toku zastosowanie będą miały przepisy nowoprojektowane. A te wprowadzają bardzo dużą liczbę zmian, gdzie wśród kluczowych można wymienić:

  • Samodzielną odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – obecne przepisy zakładają wymóg uprzedniego uzyskania wyroku skazującego osobę fizyczną przed zastosowaniem przepisów ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projektowane przepisy rezygnują z tego wymogu
  • Nowe kary i środki zapobiegawcze – projektowane przepisy określają nowy wymiar kar i środków zapobiegawczych. Kary pieniężne mogą sięgnąć nawet 30 mln zł i nie będą, tak jak obecnie, uzależnione od poziomu przychodów. Ponadto w zbiorze środków zapobiegawczych znalazły się takie środki jak: zakaz promocji, zakaz ubiegania się o dotacje czy zamówienia publiczne, włącznie z zakazem prowadzenia działalności określonego rodzaju
  • Zarząd przymusowy na czas postępowania – w celu uniknięcia popełnienia dalszego przestępstwa bądź też w celu zabezpieczenia wykonania kary, projektowane przepisy zakładają, że na dany podmiot może zostać nałożony zarząd przymusowy

Kluczowa należyta staranność

Projektowane zmiany wskazują kluczowy aspekt, dzięki któremu podmioty zbiorowe mogą częściowo ograniczyć swoją odpowiedzialność – należytą staranność. Jeżeli podmiot zbiorowy osiągnął korzyść (nawet pośrednio) w wyniku popełnienia czynu zabronionego przez inny podmiot, bezpośrednio współdziałający z danym podmiotem zbiorowym, nawet w trakcie realizacji celu prawnie dopuszczalnego, a posiadał w szczególności odpowiednie procedury dochowania należytej staranności, nie powinien podlegać odpowiedzialności.

Nowe przepisy mogą stanowić dodatkowe narzędzie, którym będą mogli posługiwać się urzędnicy skarbowi, w trakcie prowadzonych kontroli oraz czynności sprawdzających lub postępowań podatkowych. Mogą być wykorzystane jako dodatkowa sankcja za zakwestionowane rozliczenia podatkowe.

Chcesz wiedzieć, jak poprawić zabezpieczenia firmy przed efektami kontroli urzędników? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu Kontrola podatkowa – 6 kroków do zabezpieczenia firmy.

Więcej informacji i rejestracja

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>