Nowa deklaracja dla podmiotów w SSE

Łukasz Wilk
Łukasz Wilk Starszy Konsultant
kontakt

Firmy korzystające ze zwolnień w SSE muszą dołączyć do deklaracji podatkowej CIT/8 za 2018 r. dodatkowy formularz CIT/8S z wykazem szczegółowych informacji o pomocy publicznej.

Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowy formularz – kogo dotyczy

Chodzi o formularz CIT/8S. Obowiązek złożenia nowego formularza powstaje w odniesieniu do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r., zatem ma zastosowanie już do najbliższego rozliczenia, które należy sfinalizować do 31 marca 2019 r.

Na razie obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów działających na podstawie zezwoleń wydanych w specjalnych strefach ekonomicznych, ale już trwają prace nad rozporządzeniem, które rozszerzy ten obowiązek również na inwestorów posiadających decyzję o wsparciu wydaną na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. (wprowadzającej tzw. Polską Strefę Inwestycji).

Formularz CIT/8S – co zawiera

W nowym formularzu CIT/8S przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić następujące wartości:

  • Maksymalna wartość udzielonej pomocy publicznej
  • Koszty kwalifikowane poszczególnych inwestycji, w związku z którymi wydane zostały kolejne zezwolenia
  • Wartość dotychczas wykorzystanej puli zwolnienia
  • Wartość innego wsparcia w ramach pomocy publicznej – jeśli dotyczy

Wszystkie powyższe wartości muszą być wykazane w ujęciu nominalnym i zdyskontowanym. To oznacza, że podmioty, które dotychczas nie wyliczały zdyskontowanych wartości kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej, muszą to wykonać na potrzeby formularza CIT/8S. A czasu nie zostało wiele, bo już za miesiąc mija termin złożenia nowej deklaracji.

Warto też zwrócić uwagę, że wyżej wymienione wartości należy wykazać z dokładnością do 1 grosza. To oznacza, że każda pomyłka w zastosowanej formule dyskontowania lub wysokości stopy dyskontowej w danym okresie będzie skutkowała nieprawidłowymi wartościami wpisanymi do deklaracji.

Kalkulator Dyskontujący EY

W związku z powyższym – wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów – opracowaliśmy narzędzie, które pomoże w przygotowaniu i poprawnym wyliczeniu wymaganych danych – Kalkulator Dyskontujący. Na bazie podstawowych danych (liczba posiadanych zezwoleń, daty wydania zezwoleń, intensywność pomocy publicznej, zestawienie wartości kosztów kwalifikowanych w poszczególnych miesiącach i wartość uzyskanego zwolnienia podatkowego w poszczególnych latach) Kalkulator wyliczy wszystkie niezbędne wartości, które wystarczy przepisać do deklaracji CIT/8S.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami EY.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>