Nowa deklaracja CIT/8S również dla podmiotów posiadających decyzję o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji

Łukasz Wilk
Łukasz Wilk Starszy Konsultant
kontakt

Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło ono w życie 27 marca 2019 r. Najważniejsza zmiana wprowadzona nowymi przepisami w zakresie deklaracji CIT/8S dotyczy rozszerzenia grupy podmiotów zobowiązanych do składanie tej deklaracji na przedsiębiorców posiadających decyzję o wsparciu wydaną w oparciu o przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Nowe formularze dotyczą dochodów osiągniętych w roku 2018, a termin ich złożenia upływa dziś tj. 1 kwietnia 2019. Wypełnienie deklaracji CIT/8S wymaga wyliczenia wartości zdyskontowanej następujących pozycji:

  • Maksymalna wartość pomocy publicznej
  • Koszty kwalifikowane poszczególnych inwestycji, w związku z którymi wydane zostały kolejne zezwolenia i/lub decyzje o wsparciu
  • Wartość dotychczas wykorzystanej puli zwolnienia
  • Wartość innego wsparcia w ramach pomocy publicznej – jeśli dotyczy

Z uwagi na fakt, że powyższe wartości należy wykazać z dokładnością do 1 grosza, poprawne zastosowanie formuły dyskontowania oraz odpowiednich wartości stóp dyskontowych ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo warto nadmienić, że wzór matematyczny, zgodnie z którym należy dokonać dyskontowania kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji, nie jest tożsamy ze wzorem, który przez lata był stosowany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W efekcie dopełnienie nowego obowiązku może nastręczać trudności nawet doświadczonym strefowiczom.

Warto jednak nadmienić, że z pewnością nie wszystkie przedsiębiorstwa, które uzyskały decyzję o wsparcia w 2018 r., będą zobowiązane do złożenia nowej deklaracji, co wynika zarówno z brzmienia przepisów przejściowych, jak i treści samej deklaracji. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji danego podatnika.

W sytuacjach wątpliwych zapraszamy do kontaktu z ekspertami EY.

Równocześnie pragniemy uspokoić, że nawet jeśli w Państwa sytuacji złożenie nowej deklaracji okaże się konieczne, jesteśmy w stanie ułatwić Państwu ten proces i ograniczyć do minimum niezbędny nakład pracy dzięki naszemu nowemu narzędziu – Kalkulatorowi Dyskontującemu EY.

Kalkulator Dyskontujący EY

Na bazie podstawowych danych (liczba posiadanych zezwoleń albo decyzji o wsparciu, daty ich wydania, intensywność pomocy publicznej, zestawienie wartości kosztów kwalifikowanych w poszczególnych miesiącach i wartość uzyskanego zwolnienia podatkowego w poszczególnych latach) Kalkulator wyliczy wszystkie niezbędne wartości, które wystarczy przenieść do deklaracji CIT/8S.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>