Niektóre licencje da się obronić z perspektywy ograniczeń usług niematerialnych

 

Opłata licencyjna określona jako procent wartości sprzedaży nie podlega ograniczeniom kosztów uzyskania przychodów wprowadzonym na mocy znowelizowanej ustawy o CIT – wynika z ostatnich interpretacji.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która obowiązuje od początku 2018 r., wprowadziła znaczące ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (KUP) opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Wprowadzone zmiany zasadniczo mają na celu ograniczenie przenoszenia dochodów przedsiębiorstw poza polską jurysdykcję oraz unikania opodatkowania. Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami, do KUP można zaliczać tylko opłaty nie przekraczające w sumie kwoty określonej jako 5% EBITDA przy uwzględnieniu tak zwanej kwoty bezpiecznej przystani, tj. 3 mln zł.

W związku z powyższym po stronie podatników pojawiły się wątpliwości co zrobić z kosztami opłat licencyjnych, które mają wpływ na osiągane przychody. W tym zakresie pojawiły się w ostatnim okresie pierwsze pozytywne rozstrzygnięcia dla podatników w ramach interpelacji podatkowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji Indywidualnej z 3 kwietnia 2018 r. uznał, że koszty licencji znakowej (kalkulowane jako procent sprzedaży) ponoszone przez polską spółkę na rzecz spółki-matki w części dotyczącej wytworzonych i sprzedanych produktów stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem produktów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tożsama konkluzja była zaprezentowana w odniesieniu do kosztów licencji produkcyjnej. Zgodnie z argumentacją, opłaty licencyjne warunkujące możliwość wytwarzania i dystrybucji produktów, które są naliczane od sprzedaży firmy, są bezpośrednio powiązane z produkcją, nie podlegają ograniczeniom nowelizacji ustawy o CIT – uznał Dyrektor KIS.

Powyższe stanowisko jest kolejnym potwierdzeniem prezentowanego liberalnego podejścia organów podatkowych w formie interpretacji indywidualnych, które obserwujemy w ostatnim okresie również w zakresie innych opłat grupowych. W naszej ocenie tak korzystne podejście organów podatkowych może ewoluować w niedalekiej przyszłości, dlatego też uważamy, że jest to bardzo dobry moment by spróbować wykorzystać korzystne podejście organów i zabezpieczyć przepływy w ramach interpretacji podatkowej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w prawie, które obowiązują od początku tego roku? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: „Wyzwania podatkowe 2018 – praktyczne porady i rozwiązania dla przedsiębiorców”.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>