Neutralny VAT importowy: preferencja dla wszystkich?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii opublikował obszerny projekt przepisów zmierzających do zminimalizowania szeregu obciążeń administracyjnych (w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Pośród wielu proponowanych rozwiązań, znalazła się także propozycja uproszczenia rozliczeń VAT z tytułu importu towarów.

Propozycja, trzeba przyznać, daleko idąca. Projekt zakłada bowiem otwarcie możliwości neutralnego rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów na nieograniczone gremium podatników. Pomysłodawca projektu chciałby w ten sposób zwiększyć atrakcyjność Polski (a zwłaszcza polskich portów) jako punktu przywozu towarów spoza terytorium UE.

Oto najważniejsze wnioski płynące z zaprezentowanych przepisów:

  • możliwość ta nie będzie uzależniona od stosowania zgłoszenia uproszczonego ani wpisu do rejestru;
  • neutralność ma polegać na rozliczaniu VAT w deklaracji w momencie powstania obowiązku podatkowego;
  • zlikwidowany też będzie warunek związany ze spełnianiem dodatkowych kryteriów i przedstawiania zaświadczeń;
  • neutralna formuła rozliczeń VAT będzie wymagała zawiadomienia organu podatkowego.

Póki co, mamy do czynienia jedynie z dość lakonicznym projektem. Trzeba zakładać, że będzie on ewoluował, już na pierwszy rzut oka nasuwa się bowiem szereg wątpliwości, takich jak:

  • relacja między neutralnym rozliczaniem VAT a rozliczaniem na zasadach ogólnych (w zgłoszeniu celnym) – trudno zakładać, że każdy podatnik będzie miał tu docelowo swobodny wybór (a takie jest w tej chwili wrażenie);
  • relacja rozwiązania do przepisów UE:
  • relacja do innych propozycji zmian legislacyjnych – Ministerstwo Finansów proceduje aktualnie projekt z 30 listopada, z którego wynikają zgoła odmienne wizje nowelizacji przepisów art. 33a ustawy o VAT.
  • relacja do wytycznych KAS w sprawie stosowania uproszczeń celnych ze stycznia 2019 r.;
  • niejasność samych nowych przepisów (bądź też ich pewnego rodzaju niedokładność).

Co ważne, jakiekolwiek zmiany w stosowaniu procedur uproszczonych by nie były, skutki będą wywierać jedynie na gruncie VAT. Należy pamiętać o pozytywnej roli tych procedur na gruncie rozliczeń celnych, w tym zakresie nic nie powinno ulegać zmianie.

Planowane wejście w życie nowych rozwiązań to 1 czerwca 2019 r. Do tego czasu, dużo się jednak pewnie jeszcze w tym zakresie wydarzy.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>