Nadchodzą istotne zmiany w akcyzie

W ostatnim czasie zaobserwować można zintensyfikowanie prac Ministerstwa Finansów, prowadzonych w celu wyeliminowania nadużyć oraz nieprawidłowości związanych z rozliczeniami dokonywanymi w zakresie podatku akcyzowego.

Podatnicy, powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wprowadziły istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą preparatów smarowych o kodzie CN 3403. Wyroby te, jak dotąd mogły korzystać z zerowej stawki akcyzy, natomiast od 1 listopada 2019 r. co do zasady, objęte są stawką pozytywną akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie preparatów smarowych o wskazanym wyżej kodzie CN, powinny przeanalizować również, czy od 1 listopada nie uległy w ich przypadku, rozszerzeniu, obowiązki związane z produkcją i obrotem takimi wyrobami, w szczególności w zakresie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R oraz wystąpienia obowiązku produkcji wspomnianych wyrobów w składzie podatkowym.

W dalszej kolejności, we wrześniu i październiku, MF opublikowało dwa duże projekty ustaw zmieniających przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które jeżeli zostaną uchwalone przez sejm i podpisane przez Prezydenta RP, wejdą w życie z dniem 1 stycznia.

Projekty, zakładają m.in.:

 • wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązku sporządzania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej;
 • wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w akcyzie;
 • przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego dla obowiązku stosowania projektu e-DD;
 • rozszerzenie katalogu wyrobów objętych obowiązkiem przemieszczenia w ramach systemu EMCS PL2;
 • zwiększenie sankcji karno-skarbowych za przestępstwa oraz wykroczenia związane z obrotem wyrobami akcyzowymi;
 • wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego cofnięcie przez organy podatkowe wydanych wcześniej zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej w trybie natychmiastowym;
 • rozszerzenie katalogu wyrobów objętych obowiązkiem monitorowania przewozu towarów w ramach systemu SENT;
 • rozszerzenie warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, prowadzenia działalności jako podmioty pośredniczące oraz wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;
 • uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem systemu EMCS PL2;
 • wprowadzenie zmian dotyczących uzyskiwania Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA);
 • wprowadzenia zmian w zakresie obowiązków związanych ze sprzedażą produktów zawierających alkohol etylowy;
 • rozszerzenie katalogu czynności podlegających opodatkowaniu w przypadku samochodów osobowych.

Do wskazanych wyżej zmian podatnicy powinni przygotować się z wyprzedzeniem, w szczególności, że od 1 stycznia znacznemu zaostrzeniu ulec mogą sankcje karo-skarbowe związane z przestępstwami i wykroczeniami dokonywanymi w zakresie wyrobów akcyzowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, eksperci EY planują zorganizowanie cyklu szkoleń, podczas których odpowiedzą na pytanie jak nie zginąć w gąszczu nowych przepisów oraz jak poradzić sobie z nowymi obowiązkami, a także jak ograniczyć ryzyko poniesienia dotkliwych sankcji karno-skarbowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych.

Szkolenia odbędą się w listopadzie, w Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie.
Więcej informacji i zapisy 

 

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>