MLI zmienia kolejne umowy

Już w 2020 roku przepisy Wielostronnej Konwencji zmienią kolejne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany obejmują wiele obszarów, w tym m.in.: test podstawowego celu, wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej, czy dodanie dodatkowych wymagań dotyczących opodatkowania transferu dywidend.

Wielostronna Konwencja (MLI*), która weszła w życie w dniu 1 lipca 2018 r., ma na celu zapobieganie erozji opodatkowania i przenoszeniu zysku na poziomie międzynarodowym. Dotychczas, MLI wprowadziła zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z: Australią, Austrią, Francją, Izraelem, Japonią, Litwą, Nową Zelandią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, oraz Wielką Brytanią.

Na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy kolejne umowy unikaniu podwójnego opodatkowania zostaną zmienione przez MLI m.in.:

 • umowa z Belgią,
 • umowa z Norwegią,
 • umowa z Kanadą,
 • umowa z Indiami,
 • umowa z Ukrainą,
 • umowa ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
 • umowa z Finlandią,
 • umowa z Maltą,
 • umowa z Singapurem.

Poniżej prezentujemy najważniejsze  zmiany, które powinny zostać zweryfikowane przez podatników uczestniczących w transakcjach międzynarodowych.

Główne zmiany, które wprowadza MLI

Zmiany w polskich umowach wynikające z MLI obejmą wiele obszarów, w tym m.in.:

 • test podstawowego celu (ang. Principal Purpose Test – PPT), będącego typem klauzuli antyabuzywnej, którego celem jest uniemożliwienie stosowania korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy byłaby ona jedną z głównych celów danej transakcji,
 • wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej, która ma na celu opodatkowanie zysków kapitałowych ze zbycia spółek nieruchomościowych,
 • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podmiotów, które mają podwójną rezydencję,
 • eliminacja korzyści podatkowych dla podmiotów, które tworzą tzw. struktury hybrydowe,
 • dodanie dodatkowych wymagań dotyczących opodatkowania transferu dywidend (warunek posiadania udziałów w spółce zależnej przez minimum 365 dni do skorzystania z obniżonej stawki WHT przy wypłatach dywidend),
 • zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę kredytu podatkowego,
 • wyłączenie możliwości przyznania korzyści umownych sztucznym strukturom z użyciem spółek osobowych,
 • wprowadzenie klauzuli ochronnej mającej na celu zabezpieczenie prawa do opodatkowania własnych rezydentów podatkowych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym (z pewnymi wyjątkami, np. w zakresie korekt współzależnych).

Każda zmieniona umowa powinna zostać poddana odrębnej analizie co do zakresu zmian oraz oceny ich wpływu na sytuację polskiego podatnika.

Podsumowanie

Wielostronna Konwencja MLI wpisuje się w aktualny trend polegający na uszczelnianiu przez polskie Ministerstwo Finansów systemu podatkowego poprzez utrudnianie transferów zysków wypracowanych w Polsce do innych państw z niższym opodatkowaniem. Przypominamy, że od stycznia 2020 roku polski ustawodawca przewiduje wejście w życie zmian dotyczących poboru podatku u źródła.

W związku z tym, że MLI zmienia przepisy polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie w transakcjach międzynarodowych z podmiotami zlokalizowanymi m.in. w Luksemburgu, Belgii, czy Kanadzie warto dokonać oceny struktur holdingowych oraz przepływów międzynarodowych, w celu przygotowania się do nowej rzeczywistości prawnej.

*Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>