MLI w Polsce coraz bliżej

Magdalena Zalech
Magdalena Zalech Starszy Menedżer
kontakt

Wielostronna Konwencja może wejść w życie już w 2018 r. ze skutkiem dla podatników od stycznia 2019 r. Firmy powinny rozpocząć przygotowania do zmian.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez OECD, 23 stycznia 2018 r. Polska, jako czwarty kraj na świecie, złożyła dokument ratyfikacji Wielostronnej Konwencji (tzw. MLI)* do depozytariusza, tj. Sekretarza Generalnego OECD. Procedurę zakończyły też trzy inne kraje: Austria, Wyspa Man i Wyspa Jersey. By Konwencja weszła w życie, musi ją ratyfikować co najmniej pięć krajów. MLI wejdzie w życie pomiędzy tymi pięcioma krajami, po trzech miesiącach od momentu zakończenia ratyfikacji przez piąty kraj. Wpłynie ona na skutki podatkowe po upływie kolejnych przewidzianych w Konwencji okresów, czyli w naszej ocenie będzie to co do zasady styczeń 2019 r.

MLI została podpisana w trakcie uroczystej ceremonii na początku czerwca 2017 r. przez reprezentantów 68 krajów należących do OECD. Kolejne kraje podpisały Konwencję w następnych miesiącach. Teraz każdy z nich przechodzi pełną procedurę ratyfikacji.

Konwencja daje rządom krajów, które ją ratyfikowały, narzędzie do walki z unikaniem opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Przykładowo, urzędnicy mogą zakwestionować transakcję zawartą pomiędzy podmiotem polskim i zagranicznym, sztucznie wykorzystywanym po to, by uzyskać korzyści w postaci obniżenia podatku. Ustawa wpisuje się w rządowy program uszczelniania systemu podatkowego i ma na celu w szczególności utrudnienie transferu zysków wypracowanych np. w Polsce do innych krajów z niższym opodatkowaniem.

Najważniejsza ze zmian wynikająca z Konwencji to wprowadzenie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. testu podstawowego celu (ang. Principal Purpose Test – PPT), która może prowadzić do opodatkowania w przypadku, gdy korzyść podatkowa była jednym z głównym celów danej transakcji. PPT może znaleźć zastosowanie w przypadku transakcji zawieranych np. z podmiotami o ograniczonych funkcjach i aktywach lub pośredniczących w danej transakcji, w stosunku do których będą istniały wątpliwości, czy posiadają one wystarczające uzasadnienie gospodarcze, biorąc pod uwagę okoliczności danej transakcji czy struktury.

W związku z tym, że postanowienia Konwencji będą miały zastosowanie do podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych zlokalizowanych w wielu różnych jurysdykcjach, to już dzisiaj warto dokonać oceny struktur holdingowych oraz przepływów międzynarodowych w celu przygotowania się do zmian wynikających z MLI.

*Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nagranie z Webcastu EY: Rewolucja w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej informacji o webcaście

Współautor: Anna Pleskowicz


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>