Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych do zmiany

Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt
Tomasz Ożdziński
Tomasz Ożdziński Associate Partner
kontakt

Po roboczych konsultacjach z KE, MF zapowiada aktualizację zasad opodatkowania właścicieli nieruchomości komercyjnych. Lista podatników dotkniętych nowym obciążeniem fiskalnym może ulec wydłużeniu.

6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało zapowiedź zmian w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, które są wynikiem roboczych konsultacji z Komisją Europejską.

Podatek minimalny obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Obliczany jest w ujęciu miesięcznym, jako 0,035% (0,42% rocznie) nadwyżki wartości początkowej budynków przekraczającej 10 mln zł. Podatek dotyczy właścicieli niektórych nieruchomości komercyjnych (nie obejmuje m.in. magazynów i hoteli) i może zostać odliczony od należnego podatku dochodowego (w tym miesięcznej zaliczki na ten podatek).

Po konsultacjach z KE, MF poinformował, że zamierza zmienić zakres i zasady naliczania tego podatku. Zmiany mają dotyczyć:

  • Opodatkowania tylko tych budynków (ich części), które są przedmiotem najmu, dzierżawy czy leasingu. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie podlegałyby opodatkowaniu. Ta korzystna zmiana miałaby obowiązywać także do podatku zapłaconego w 2018 r.
  • Stosowania progu 10 mln zł łącznie do wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, a nie jak dotychczas do każdego budynku osobno. W efekcie podatkiem mogą zostać objęci właściciele kilku budynków, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza 10 mln zł, ale łącznie przekracza tę kwotę.
  • Objęcia podatkiem wszystkich budynków (dotychczas opodatkowaniu nie podlegały np. magazyny, hotele i budynki mieszkalne), z wyłączeniem budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.
  • Umożliwienia podatnikom wystąpienia o zwrot podatku (w kwocie przewyższającej zobowiązanie z tytułu CIT lub PIT). Zwrot byłby uzależniony od potwierdzenia przez organ podatkowy rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Ta korzystna zmiana miałaby obowiązywać także do podatku zapłaconego w 2018 r.
  • Wprowadzenia szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego, która miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. W wyniku zastosowania klauzuli takie transfery byłyby pomijane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.

Opublikowana przez MF informacja o wskazuje jedynie założenia i kierunki zmian. Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi i należy mieć nadzieję, że projekt nowych przepisów wyeliminuje te wątpliwości.

Będziemy monitorować prace legislacyjne i informować Państwa o najistotniejszych zmianach.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>