MF wyjaśni przepisy dotyczące nowej ulgi podatkowej – Innovation Box

Do 15 stycznia 2019 r. zainteresowane podmioty mogą zgłaszać opinie i postulaty dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów o Innovation Box.

Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych objaśnień dotyczących nowej ulgi podatkowej, która od 1 stycznia zacznie obowiązywać zarówno w ustawie o PIT (art. 30ca i art. 30cb), jak i w ustawie o CIT (art. 24d i art. 24e). Innovation Box (lub krócej, IP Box), bo o tej uldze mowa, ma na celu zachęcenie podatników do prowadzenia innowacyjnych działań badawczo-rozwojowych w Polsce poprzez opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%.

W toku prac legislacyjnych nad projektem ww. przepisów podatkowych, wiele podmiotów rozważających zastosowanie ulgi Innovation Box zgłosiło swoje uwagi do poszczególnych elementów konstrukcyjnych nowej ulgi. Z uwagi na duże zainteresowanie mechanizmem działania nowego instrumentu podatkowego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydanie objaśnień podatkowych dotyczących stosowania powołanych przepisów. Otwarcie konsultacji podatkowych w tym zakresie ma celu pozyskania dodatkowej wiedzy, stanowisk i opinii podmiotów, które w praktyce mogą być adresatami nowych przepisów.

W ramach konsultacji, Ministerstwo Finansów planuje uzyskać opinie dotyczące m.in. następujących zagadnień dotyczących ulgi IP Box:

  • zakres praw własności intelektualnej (IP) objętych preferencją
  • zasady ustalania dochodu z IP
  • sposób określenia wysokości dochodu z IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
  • sposób określenia wysokości dochodu z IP dla tego samego rodzaju produktu lub usługi, lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej
  • obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne podatnika korzystającego z preferencji
  • rozliczanie strat wygenerowanych przez IP
  • obowiązki podatkowe w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację
  • możliwość stosowania obniżonej stawki przez podmioty posiadające kwalifikowane prawa na dzień wejścia w życie przepisów (zakres zastosowania przepisu przejściowego)

Konsultacje podatkowe otwarte są dla wszystkich podmiotów i będą dostępne do 15 stycznia 2019 r. – do tego czasu można przekazywać opinie dotyczące wskazanych wyżej kwestii związanych z Innovation Box.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że objaśnienia podatkowe wydawane z urzędu przez Ministra Finansów zawierają – oprócz wykładni przepisów –również wskazówki w zakresie praktycznego ich zastosowania wraz z podaniem przykładowych sytuacji. To odróżnia je od interpretacji podatkowych. Niemniej jednak, zastosowanie się do objaśnień podatkowych ma dawać podatnikowi analogiczną ochronę jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej lub interpretacji ogólnej. Innymi słowy – chroni podatników w razie zmiany objaśnień podatkowych, a także w razie ich nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>