MF rozpoczyna konsultacje dotyczące podatku VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Michał Sawicki
Michał Sawicki Senior Menedżer
kontakt

Potencjalne wytyczne Ministerstwa Finansów mogą mieć bardzo duże znaczenie dla podmiotów działających w branży nieruchomościowej w Polsce.

W piątek, 21 września 2018 r., Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

Docelowo mają one posłużyć przygotowaniu zbioru zasad, które pozwoliłyby określić czy przedmiotem danej transakcji jest sprzedaż aktywów, czy też sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP). Ma to zasadnicze znaczenie dla określenia skutków sprzedaży na gruncie VAT – zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości skomercjalizowanych (wynajmowanych).

Kwestia opodatkowania sprzedaży nieruchomości komercyjnych (np. galerii handlowych, biurowców, budynków hotelowych) od pewnego czasu budzi liczne kontrowersje. Coraz częściej bowiem, organy podatkowe próbują reklasyfikować tego typu transakcje ze sprzedaży poszczególnych aktywów (gruntów, budynków, wyposażenia nieruchomości itp.) na transakcje, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (ZCP). Praktyka pokazuje, że powyższe spory niejednokrotnie dotyczą również sytuacji, gdy strony uzyskały interpretacje indywidualne przed zawarciem umowy.

Efektem braku jasnych wytycznych w regulacjach podatkowych jest niepewność po stronie podatników czy przy transakcji sprzedaży wspomnianych nieruchomości powinni opodatkować je VAT, a nabywcy powinno przysługiwać  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez zbywcę, czy też powinny pozostać poza VAT i podlegać opodatkowaniu nieodliczalnym PCC (jako transakcja zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP).

Główną osią dyskusji jest określenie kiedy nieruchomość przedostaje być tylko zbyciem poszczególnych rzeczy (towarów), a zaczyna być już zbiorem elementów które są wystarczająco wyodrębnione pod względem finansowym i organizacyjnym, aby pozwolić na niezależną realizację zadań gospodarczych, co jest konieczne dla uznania ich za ZCP. W swoim komunikacie MF wskazuje na szereg okoliczności, które należy rozważyć przy określeniu charakteru sprzedaży i które tym samym powinny znaleźć się w przyszłych wyjaśnieniach, m.in. okoliczność czy w ramach transakcji dochodzi do przeniesienia na kupującego:

  • spraw i obowiązków z umów, na podstawie których udzielono zbywcy finansowania dłużnego na realizację lub nabycie przenoszonej nieruchomości
  • umów o zarządzanie nieruchomością
  • umów zarządzania aktywami
  • praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących rachunków bankowych zbywcy wykorzystywanych do rozliczeń z najemcami
  • inne elementy (np. wyposażenie budynku, prawa do domeny internetowej, umowy na utrzymanie budynku – tzw. facility management agreement, prawa do znaków towarowych itd.)

Potencjalne wytyczne wydane przez Ministerstwo Finansów mogą mieć bardzo duże znaczenie dla podmiotów działających w branży nieruchomościowej w Polsce. Określenie zbioru przesłanek dla odpowiedniego klasyfikowania transakcji należy więc uznać za krok w dobrą stronę. Czy wyeliminują obecne wątpliwości branży – prawdopodobnie będziemy mogli się o tym przekonać dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych. Termin na zgłaszanie opinii upływa 12 października 2018 r.

Chcesz wiedzieć więcej na temat problematyki należytej staranności w rozliczeniach VAT? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Kodeks dobrych praktyk VAT. Sprawdź, czego jeszcze nie robisz.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>