MF przewiduje sankcje za nieprawidłowości w raportowaniu JPK

Osoby odpowiedzialne za finanse spółki mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za brak złożenia JPK w odpowiednim terminie lub wykazanie nieprawdziwych danych.

Duże firmy już od ponad roku udostępniają administracji dane podatkowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Mikroprzedsiębiorstwa zaczną przekazywać dane podatkowe w strukturze JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. (przypominamy, że pierwszy plik należy złożyć za miesiąc styczeń, do 25 dnia kolejnego miesiąca – tj. lutego), a od 1 lipca 2018 r. również pozostałe struktury, na żądanie fiskusa.

Zwracamy uwagę, że w przypadku braku złożenia JPK w odpowiednim terminie lub wykazania w nim nieprawdziwych danych (lub nawet danych uproszczonych – bez odpowiedniego uzasadnienia przyjęcia uproszczeń), istnieje ryzyko uznania takich zachowań za czyny zabronione pod groźbą kary na gruncie prawa karnego skarbowego. Obecnie tak daleko idący środek nie jest często używany przez organy podatkowe – ze względu na dotychczasowe liberalne podejście do problemów z raportowaniem danych w formie JPK.

Jednak wskazujemy, że takie liberalne podejście ulega obecnie zmianie, przez co w przypadku nierzetelności przy sporządzaniu i wysyłaniu struktur JPK, rośnie ryzyko – względem poprzednich okresów – nałożenia odpowiedzialności karno-skarbowej na podatnika lub osoby odpowiedzialne – tj. odpowiednich pracowników podatnika, w szczególności jako:

  • Naruszenie wymogu składania informacji podatkowej (czyn z art. 80 KKS)
  • Utrudnianie kontroli (czyn z art. 83 KKS)
  • Wadliwe prowadzenie księgi (czyn z art. 61 KKS)
  • Nieprowadzenie księgi (czyn z art. 60 KKS)

Zwraca na to uwagę także Ministerstwo Finansów.

Przedstawienie żądanych danych w innej formie niż JPK, bądź finalne przekazanie danych po terminie wyznaczonym przez organ, może być postrzegane przez organy podatkowe jako niewypełnienie obowiązku złożenia informacji podatkowych i może pociągać za sobą osobistą odpowiedzialność karną skarbową osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe spółki. W zależności od kwalifikacji i trybu nałożenia kary, kara za takie wykroczenie może wynosić od 200 zł do 40 tys. zł (w przypadku kary za wykroczenie skarbowe) albo od 666,60 zł do 19,2 mln zł (w przypadku kary za przestępstwo skarbowe).

W celu zabezpieczenia się przez odpowiedzialnością karno-skarbową, rekomendujemy wprowadzenie lub uzupełnienie istniejących procedur podatkowych o element terminowego generowania i weryfikacji zawartości JPK, aby zagwarantować, że obowiązek wygenerowania struktur JPK w trakcie potencjalnej kontroli podatkowej albo czynności sprawdzających zostanie dopełniony we wskazanym terminie, a dane zawarte w plikach JPK są kompletne i spójne.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu, który odbył się 30 listopada 2017 r.

Więcej informacji o webcaście>>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: