MF precyzuje zasady dokumentowania transakcji (finansowych)?

Jakub Szarłowicz
Jakub Szarłowicz Starszy Konsultant
kontakt

Podatnicy powinni dokumentować transakcje finansowe w roku ich dokonania i corocznie dokonywać przeglądu oraz aktualizacji dokumentacji transakcji finansowych, kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych.

Ministerstwo Finansów opublikowało 3 kwietnia 2018 r. kolejną interpretację ogólną (nr DCT.8201.6.2018) nawiązującą do tematyki cen transferowych, w szczególności do dokumentowania transakcji finansowych.

Z opublikowanego stanowiska wynika obowiązek corocznego aktualizowania dokumentacji podatkowej sporządzanej m.in. dla pożyczek bądź gwarancji, w zgodzie z bieżącymi wymogami co do jej zawartości. Dotyczy to zarówno odzwierciedlania istotnych zmian warunków transakcji (np. przedłużenie terminu spłaty kapitału lub odsetek, lub udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, lub zmiany wysokości oprocentowania […]) jak i danych finansowych, które powinny być adekwatne do danego roku podatkowego.

Wspomniana interpretacja stanowi ciekawe uzupełnienie wydanych dotychczas interpretacji indywidualnych, m.in. stanowisko[1], z którego wynikało, że dokumentowaniu podlega wyłącznie rok podatkowy, w którym zawierana jest umowa pożyczki. Takie podejście mogło budzić nadzieję na bardziej liberalne podejście do procesów sprawozdawczości TP. Przy czym, zestawiając obie przywołane tezy rysuje się wniosek, zgodnie z którym wypełnienie obowiązku udokumentowania transakcji (finansowej) w roku zawarcia stosownej umowy, oznacza równocześnie konieczność „przyglądania” się jej z perspektywy art. 9a w każdym, kolejnym roku.

Nie jest to wniosek zaskakujący. Wydaje się on pozostawać spójny z systematyką regulacji (m.in. w zakresie konieczności aktualizacji analiz porównawczych). Niemniej jednak, zauważalny jest brak odpowiedzi na szereg wciąż niewyjaśnionych oficjalnie pytań dotyczących właśnie umów gwarancji i pożyczek, m.in. w kwestii ustalania obowiązku dokumentacyjnego (kapitał i koszt kapitału vs. koszt kapitału jako wartość transakcji pożyczkowej) czy też co do aktualizacji tych transakcji, które były objęte reżimem dokumentacyjnym do 31 grudnia 2016 r., lecz nie przekraczają „progów” według zasad obowiązujących po tej dacie.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w prawie, które obowiązują od początku tego roku? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Wyzwania podatkowe 2018 – praktyczne porady i rozwiązania dla przedsiębiorców, który obejmuje też zagadnienia z zakresu cen transferowych.

Więcej informacji i rejestracja

[1] Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z dnia 21 marca 2018 r. (znak: 0114-KDIP2-2.4010.52.2018.1.SO) oraz z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: 0115-KDIT2-3.4010.380.2017.1.JG)

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>