MF: Kwoty za służebność przesyłu z PIT

Rafał Tołwiński
Rafał Tołwiński Starszy Menedżer
kontakt

Wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Trzeba tu stosować skalę PIT (obecnie stawki 18 i 32%) – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej (nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13).

Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu określa Kodeks cywilny. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy.

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy możliwe jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia otrzymywanego przez właściciela nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Do tej pory w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane było stanowisko, zgodnie z którym powyższe zwolnienie podatkowe powinno mieć zastosowanie także do tego rodzaju świadczenia pieniężnego (jako rodzaj służebności gruntowej).

Jednakże, zdaniem ministra finansów, cytowane wyżej zwolnienie podatkowe nie odwołuje się do wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. W uzasadnieniu podkreślił, że na gruncie prawa cywilnego służebność przesyłu nie jest ani służebnością gruntową, ani służebnością osobistą. Stanowi odrębny od nich rodzaj służebności. Dlatego też nie ma podstaw, żeby uznać, że w ustawie podatkowej pojęcie służebności gruntowej i pojęcie służebności przesyłu jest tożsame. W rezultacie, do kwot wypłacanych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu powinny mięć zastosowanie zasady ogólne, czyli skala PIT.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>