Eksperci podatkowi i prawni


Jakub Ambrożko jest asystentem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od 2019 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Adwokat w kancelarii prawnej EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, m.in. z zakresu przygotowania dokumentów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania itd.) zwolnień grupowych, telepracy. Posiada również doświadczenie w aspekcie ochrony danych osobowych w odniesieniu do pracowników.


Marta Barczuk jest starszym konsultantem w Zespole ds. Sektora Publicznego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 13129). Posiada doświadczenie w doradztwie w szczególności w projektach w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym.


Lucyna jest konsultantem w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego w ramach Działu Doradztwa Podatkowego EY. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na doradztwie transakcyjnym – zajmuje się głównie projektami strukturyzacji podatkowych oraz due diligence. Zanim dołączyła do EY zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych, m.in. w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programu stypendialnego studiowała także w Belgii - na Université Libre de Bruxelles.


Aneta Błażejewska-Gaczyńska jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest liderem Zespołu Cen Transferowych. Dołączyła do EY w 1999 r. Posiada 13-letnie doświadczenie doradcze w obszarze cen transferowych: projektowanie i wdrażanie, planowanie i wycena przepływów, kwestie konwersji, strategie obronne, wnioski o uprzednie porozumienia cenowe (APA), dokumentacje cen transferowych oraz postępowania sądowe. Aneta wspomaga klientów m.in. w trakcie kontroli podatkowych oraz sporów dotyczących cen transferowych z władzami podatkowymi, w tworzeniu strategii ochronnych oraz w przypadku odwoływania się od decyzji władz, również do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie sporów na tle wyceny marki oraz uczestnictwo w kontroli strategii wyceny polskich powiązanych dystrybutorów w wielu branżach. Aneta jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest także licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce cen transferowych. Aneta Błażejewska-Gaczyńska zdobyła II miejsce w kategorii "Ceny transferowe" w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej", 2016.


Magdalena jest starszym konsultantem oraz doradcą podatkowym w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Aleksandra Bogumił jest Asystentem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Aleksandra jest absolwentką Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a obecnie również studentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień wspiera zespół w projektach przede wszystkim z zakresu podatku od towarów i usług oraz cła. Na początku swojej kariery w obszarze podatków zajmowała się również cenami transferowymi i wybranymi zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych.


Mikołaj jest Associate Partnerem w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego. Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Cambridge. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w projektach typu due diligence oraz strukturyzacjach podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje udział i kierowanie projektami typu due diligence zarówno od strony sprzedającego jak i inwestora, strukturyzacje podatkowe nabycia oraz wyjścia z inwestycji, doradztwo podatkowe przy przeprowadzaniu transakcji i bieżące doradztwo podatkowe.


Andrzej Broda jest partnerem w Dziale Podatkowym EY. Kieruje Zespołem Podatków Międzynarodowych. Z EY jest związany od 1997 r. Poza doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy w EY w Polsce zdobywał doświadczenie międzynarodowe jako twórca i lider polskiego biura podatkowego w biurze EY w Londynie. Andrzej specjalizuje się m.in.: w międzynarodowym planowaniu podatkowym, opracowywaniu struktur transakcji międzynarodowych i inwestycji, opodatkowaniu instrumentów finansowych i struktur, fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjach, planowaniu podatkowym i optymalizacji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Występuje jako prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach dla podmiotów sektora finansowego i innych.


Adwokat. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa handlowego oraz prawa umów oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Urszula zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach krajowych, jak i o profilu międzynarodowych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie sprzedaży, reorganizacji, zakładania i likwidacji przedsiębiorstw oraz podmiotów z kapitałem międzynarodowym, w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz w przeprowadzaniu badania prawnego due diligence spółek z różnych branż. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego-skarbowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację adwokacką i od 2016 r. jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Aleksander Brzozowski jest konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W EY pracuje od 2014 r. Zanim dołączył do EY zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, m.in. w zakresie obsługi rynku nieruchomości. Aleksander bierze udział w różnorodnych projektach z zakresu postepowań podatkowych, kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych, specjalizuje się w szczególności w tematyce podatku od nieruchomości oraz konstytucyjnych gwarancji w prawie podatkowym. Aleksander ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej i jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Jakub Buchalik jest menedżerem w Ernst & Young Doradztwo Podatkowe, członkiem zespołu Business Tax Advisory. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Doradztwo Podatkowe. Ma licencję doradcy podatkowego (numer wpisu 12463). Jakub posiada doświadczenie w obszarze doradztwa w zakresie restrukturyzacji i podatkowych struktur optymalizacyjnych, bieżącego doradztwa podatkowego, w tym w szczególności dla klientów z branży wydobywczej oraz energetycznej, przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i możliwości optymalizacji bieżących rozliczeń, doradztwa w zakresie wewnętrznych procedur finansowo-księgowych oraz kompleksowego dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych.


Sławomir jest starszym menedżerem w Zespół Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Do zespołu EY Polska dołączył w 2006 roku. W 2009 roku pracował również w biurze EY w Hamburgu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 9-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą. Specjalizuje się doradztwie z zakresu cen transferowych realizując różnorodne projekty: od planowania i wdrażania polityki cen transferowych po projekty dokumentacyjne i przeglądy dokumentacji podatkowej. Autor licznych publikacji o tematyce cen transferowych w prasie krajowej i zagranicznej (np. „International Tax Review”), prelegent na konferencjach o tematyce z zakresu cen transferowych.


Magdalena Chmielewska-Cholewa menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego oraz VAT, w szczególności związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Magdalena ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w spółkach doradztwa podatkowego, biorąc udział w różnych projektach na rzecz zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych koncernów, których działalność obejmuje transgraniczny handel towarami. Prowadziła również szkolenia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego i VAT.


Radca prawny w kancelarii prawnej EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących prawa pracy, w tym w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentacji pracowniczej, delegowania pracowników, czasu pracy oraz jego właściwego rozliczania, doradzania w kwestiach związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części oraz przeprowadzania procedury zwolnień grupowych.


Sławomir Czajka jest Associate Partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 11506). W trakcie swojego kilkunastoletniego doświadczenia w doradztwie podatkowym, doradzał w szczególności w obszarze podatków pośrednich (VAT, akcyza, cło). Z sukcesem wspierał klientów przy przeprowadzaniu międzynarodowych transakcji, ustalaniu właściwych stawek podatkowych oraz poszukiwaniu efektywnych rozwiązań podatkowych.


Tomasz pracuje w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Finansów i Rachunkowości na SGH. Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej oraz Zespole Cen Transferowych w EY. Przedmiotem zainteresowania Tomasza są podatki bezpośrednie oraz postępowania: sądowoadministracyjne i podatkowe.


Kamila jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunku Finanse i Rachunkowość). Od lutego 2017 r. pracuje w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W ostatnich latach zajmowała się głownie realizacją projektów w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym. Wcześniej zajmowała się również tematami z zakresu CIT oraz VAT klientów biznesowych.


Bartosz Czerwiński jest adwokatem i menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Z EY współpracuje od 2009 r. Posiada doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w czasie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Bartosz uczestniczył w szeregu kompleksowych projektów dla międzynarodowych grup kapitałowych, organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów z branży energetycznej, w tym dla podatkowych grup kapitałowych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Cambridge oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


Zbigniew Deptuła zajmuje stanowisko Partnera w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz bezpośrednich. Pracuje w EY od 2004 roku. Zbigniew jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Doświadczenie Zbigniewa obejmuje w szczególności zarządzanie kompleksowymi projektami tax compliance i tax outsourcing dla międzynarodowych korporacji w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, w tym zarządzanie i nadzór nad licznymi przeglądami podatkowymi (przeglądami efektywności podatkowej, przeglądami procedur podatkowych, przeglądów w zakresie sprawozdawczości podatkowej). Zbigniew jest również zaangażowany w bieżące doradztwo podatkowe dla różnych podmiotów gospodarczych, włączając kwestie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Zbigniew jest autorem publikacji prasowych („Prawo i Podatki”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), a także wykładowcą na szkoleniach i konferencjach podatkowych.


Wojciech jest menedżerem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Wykształcenie prawnicze zdobywał studiując równolegle w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim (prawo magisterskie) i w Wielkiej Brytanii, na University of Aberdeen (LL.B. with Honours) oraz University of Cambridge (LL.M.). Jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wojciech pełnił rolę eksperta przedstawicieli branży hutniczej podczas prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących ulgi dla odbiorców przemysłowych od obowiązków związanych ze wsparciem energetyki odnawialnej. W tym samym charakterze był zaangażowany w prace nad projektem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Obecnie jego główne obszary działalności zawodowej obejmują wspieranie odbiorców energii w realizacji obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz w ubieganiu się o białe certyfikaty w nowym trybie wnioskowym. Jest również zaangażowany w projekty mające na celu zwolnienie zakładów energochłonnych z podatku akcyzowego od zużywanej przez nie energii elektrycznej.


Olga jest menedżerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego. Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz jest magistrem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskanym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Swoją karierę zawodową rozwijała w obszarze zarządzania zasobami ludzkim, w branży finansowej, gdzie przez ponad 10 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Personalnego. Jest specjalistą w zakresie prawa pracy, systemów wynagradzania i motywowania, benefitów oraz optymalizacji organizacji. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń (CRD III, IV), odpowiedniości oraz fuzji i przejęć pracowniczych.


Radosław jest menedżerem w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył realizując projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego (M&A) oraz postępowań podatkowych i sądowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Cambridge. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Posiada szeroką wiedzę w zakresie przeprowadzania procesów due diligence, fuzji i przejęć, struktur podatkowych transakcji oraz prowadzenia postępowań podatkowych.


Aneta jest konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Swoje doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych zajmujących się między innymi doradztwem podatkowym. Obecnie zajmuje się projektami z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych. Aneta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Tomasz jest menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu VAT na rzecz klientów polskich oraz międzynarodowych. Tomasz uczestniczył także w licznych przeglądach podatkowych oraz realizował projekty typu due dilligence. Ukończył prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem licznych komentarzy i publikacji prasowych.


Małgorzata jest menedżerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa HR. Specjalizuje się w obszarach systemów wynagrodzeń, schematów premiowych, benefitów pracowniczych, zarządzania wynagrodzeniami kadry kierowniczej, międzynarodowej mobilności pracowników oraz polityk i strategii HR.


Michał Galejczuk jest starszym menedżerem w Zespole ds. Sektora Publicznego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 10304). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w szczególności w projektach w zakresie podatku od towarów i usług. Brał udział w licznych międzynarodowych szkoleniach i konferencjach podatkowych, w tym również jako prelegent. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.


Joanna Gałajda jest prawnikiem w Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Joanna specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności w kontraktach IT oraz wdrożeniach informatycznych. Główny obszar jej specjalizacji stanowią zagadnienia związane z cloud computingiem oraz cyberbezpieczeństwem. Doradza polskim i międzynarodowym klientom z sektora IT oraz klientom operującym na rynkach regulowanym (głównie finansowym). Joanna jest częstym prelegentem na konferencjach poświęconym nowym technologiom, jest też autorem publikacji z tej tematyki. Joanna posiada tytuł LL.M. amerykańskiej uczelni Chicago-Kent College of Law (Illinois Institute of Technology).


Specjalizuje się w opracowywaniu modeli przepływów wewnątrzgrupowych, wycen z zakresu cen transferowych, analiz alokacji substancji biznesowej w ramach grup międzynarodowych, przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz wsparciu podczas kontroli z zakresu cen transferowych. Od ponad 16 lat, łącząc szeroką wiedzę z zakresu cen transferowych z praktyką w doradztwie biznesowym, dostarcza rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom biznesowym polskich i międzynarodowych klientów.

Ostatnie wpisy:

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie, Lider zespołu Sprawozdawczości Podatkowej. Karolina od 16 lat zajmuje się świadczeniem usług doradztwa i wsparcia dla polskich oraz międzynarodowych klientów rozpoczynających działalność i wdrażających procedury podatkowe. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowych projektów restrukturyzacyjnych obejmujących zarówno zmiany struktury własnościowej, jak i modelu biznesowego. Zarządza i nadzoruje liczne przeglądy podatkowe (w tym przeglądy efektywności podatkowej, przeglądy procedur podatkowych, przeglądy typu „due diligence”) oraz zajmuje się doradztwem dla inwestorów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), w tym prowadzeniem negocjacji z zarządem SSE, Ministerstwem Gospodarki i przedstawicielami lokalnych urzędów skarbowych. Zespół Karoliny świadczy ponadto usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w celu zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych oraz maksymalizacji efektywności podatkowej oraz wsparcia w przygotowywaniu deklaracji podatkowych.


Magdalena jest Starszym Konsultantem w EY w zespole People Advisory Service w Warszawie, do którego dołączyła na początku 2016 r. Magdalena jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych BHP oraz Podyplomowych Studiów Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Magdalena specjalizuje się w projektach optymalizacji kosztów związanych z regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, w tym związanych z ubezpieczeniem wypadkowym. Przeprowadziła ponad sto przeglądów związanych z optymalizacją wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe wpłaconej przez Spółki do ZUS. Przez ponad 2 lata była odpowiedzialna za przegląd procedur i przeprowadzanie wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Magdalena brała udział w projektach w zakresie: global mobility, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społeczne, opracowanie systemów wynagrodzeń, w szczególności dla kadry kierowniczej, HR Due Diligence, optymalizacja procesów zatrudnienia, kadr i płac oraz funduszy emerytalnych. W portfelu jej klientów znajdują się międzynarodowe korporacje, a także polskie firmy prywatne i publiczne.


Adwokat, starszy prawnik, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, procesach reorganizacyjnych oraz reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Michał jest Partnerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); magister prawa (Uniwersytet Warszawski); doradca podatkowy – w 2007r. złożył egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy. Michał jest dwukrotnym zdobywcą tytułu jednego z najlepszych doradców podatkowych w kategorii sporów sądowych w rankingach Firm Doradczych i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.


Rafał Gołba jest starszym konsultantem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 2012 r. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 12834) i specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, jak również klasyfikacji statystycznych. Wspiera naszych klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, jak również jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo podatkowe.


Karolina jest młodszym prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Ukończyła studia prawnicze oraz w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach zdobywała doświadczenie podczas praktyk w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym korporacji. W zakresie jej zainteresowań znajduje się prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo konkurencji.


Agata jest doświadczonym konsultantem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Posiada 10 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na projekty produkcyjne oraz w obszarze badań i rozwoju. Wspiera przedsiębiorców w ubieganiu się o zezwolenia SSE, pozyskiwaniu środków z Funduszy Unii Europejskiej, grantów rządowych oraz innych źródeł pomocy publicznej. Agata jest absolwentką Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) Politechniki Łódzkiej, gdzie studiowała na kierunku Business and Technology. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Coventry (Wielka Brytania) na kierunku BSc (Honours) European Engineering Business Management.


Bartosz jest praktykantem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finance, Investment and Accounting, gdzie wybrał specjalizację Finance and International Investment. Na co dzień zajmuje się identyfikacją możliwości finansowania ze środków publicznych oraz pomocą w realizacji projektów z zakresu zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz dotacji krajowych.


Łukasz jest starszym konsultantem i doradcą podatkowym w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Radca prawny oraz doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza zwłaszcza w prawnych kwestiach stosowania oraz wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Tematyką tą zajmuje się zawodowo od 2006 r. Zanim dołączył do kancelarii pełnił w jednym z ogólnopolskich banków przez ponad sześć lat funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Wcześniej przez prawie pięć lat pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie m.in. prowadził postępowania administracyjne dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym, wdrożeniach i kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych zarówno na potrzeby pojedynczych podmiotów, jak i grupy kapitałowej. Specjalizuje się w opiniowaniu m.in. produktów i usług bankowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych, przepisów wewnętrznych, regulaminów oraz umów. Reprezentował instytucję finansową przed sądem administracyjnym, jak również wielokrotnie w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.


Aneta jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada także uprawnienia adwokata. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek finanse i rachunkowość). Aneta zrealizowała także studia w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida, Levin College of Law. Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.


Mateusz Grzybicki jest absolwentem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW i Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Należy do zespołu kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. od początku 2017 r. Posiada doświadczenie w obsłudze transakcji i świadczeniu usług prawnych na rzecz klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, projektów audytowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej.


Michał jest partnerem oraz liderem Zespołu People Advisory Services. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 11 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W EY pracuje od lipca 2002 roku. Michał jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 roku (nr wpisu 09879). Jest również autorem wielu publikacji dotyczących podatków osobistych oraz wykładowcą na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Michał jest rozpoznawalnym doradcą w kwestiach prawno-podatkowych dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z/do Polski. Jest również współautorem pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o pdof. Michał Grzybowski zdobył II miejsce w kategorii "PIT" w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej", 2016.


Maksym jest starszym konsultantem w dziale Podatków Międzynarodowych i Usług Transakcyjnych, zajmującym się podatkowym doradztwem transakcyjnym dla klientów krajowych oraz międzynarodowych. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów due diligence oraz projektach restrukturyzacyjnych. Maksym jest doradcą podatkowym, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zakresu podatków na Uniwersytecie Warszawskim.


Aleksandra jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się projektach dotyczących doradztwa w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalaniu polityk cen transferowych dla grup kapitałowych oraz przygotowania dokumentacji i analiz porównawczych. Brała także udział w kontrolach z zakresu TP, projektach restrukturyzacyjnych oraz przygotowywaniu wniosków o APA. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie wycen opłat restrukturyzacyjnych.


Anna jest Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, w tym przede wszystkim VAT. Anna zdobyła doświadczenie zawodowe doradzając polskim i zagranicznym spółkom produkcyjnym, w szczególności z sektora automotive i branży chemicznej. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


Marek jest partnerem w Dziale Podatkowym EY w Warszawie, w Zespole People Advisory Services. Rozpoczął pracę w EY w 2002 r. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek ma duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ukończył MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole Głównej Handlowej (SGH), a także studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Często również jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej.


Łukasz jest partnerem w Dziale Podatkowym EY zajmującym się tematyką międzynarodowego planowania podatkowego oraz fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył, doradzając przy licznych krajowych i transgranicznych wykupach lewarowanych, projektach due diligence, strukturyzacjach dezinwestycji, integracji potransakcyjnej, doradztwie w zakresie umów nabycia aktywów oraz przy negocjacjach z polskimi władzami skarbowymi. Łukasz posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. W ramach swojej praktyki obsługiwał klientów z następujących branż: private equity, chemiczna, budowlana, nieruchomości, bankowość i finanse, media, zbrojenia, logistyka, samochodowa. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego. Łukasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest współautorem książki ,,Międzynarodowe Planowanie Podatkowe” (2006), autorem artykułów o tematyce podatkowej oraz prelegentem na konferencjach podatkowych.


Menedżer w Dziale Doradztwa w Zakresie Finansów i Rachunkowości. Posiada kilkuletnie doświadczenie w usługach doradczych w zakresie finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, jak również doradztwie transakcyjnym oraz projektach audytowych.

Ostatnie wpisy:

Marcin Jurczak jest partnerem zarządzającym w dziale Usług Księgowych i Płacowych EY. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w outsourcingu usług księgowych i płacowo-kadrowych dla firm o globalnym zasięgu. Zarządza 100-osobowym zespołem świadczącym usługi dla ponad 200 klientów. Specjalizuje się w strukturyzacji i optymalizacji procesów outsourcingowych dla płac, księgowości i “tax compliance”. Publikuje w magazynie Harvard Business Review Polska.


Wojtek jest Starszym Menedżerem w Zespole Podatków Międzynarodowych EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie planowania podatkowego oraz optymalizacji podatkowej, w tym w doradztwie przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziałach Prawa i Administracji na kierunku Prawo oraz Filozofii i Socjologii na kierunku Filozofia.


Marcin jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od początku swojej kariery zawodowej w 2007 r. zajmuje się postępowaniami podatkowymi oraz sądowymi. Dzięki temu posiada bogate doświadczenie w różnych formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Reprezentuje podatników w czasie kontroli podatkowych i w toku postępowania podatkowego, jak również reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Marcin jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2007 r.) oraz radcą prawnym od 2011 r. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu postępowania podatkowego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.


Ewa jest starszym konsultantem w poznańskim Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2013 r., głównie w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych dotyczących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania kluczowych pracowników oraz programów motywacyjnych. Zajmuje się także kwestiami dotyczącymi pracowników delegowanych.


Kacper jest doradcą podatkowym oraz doświadczonym konsultantem w gdańskim zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest autorem licznych publikacji związanych z tematyką podatkową.


Ewelina jest Menadżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu i licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, jak również kwestii dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych rozliczeń CIT, w tym przeprowadzanych w spółkach strefowych, udziela bieżących porad podatkowych, w tym związanych z tematyką cen transferowych, a także wspiera spółki w momencie planowania i realizacji inwestycji. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozpoczęła swoją karierę od pracy w Deloitte, gdzie przepracowała ponad 6 lat.


Joanna jest Starszym Konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i zdała egzamin adwokacki w 2017 r. Zanim dołączyła do EY, zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich. Joanna bierze udział w projektach z zakresu postępowań i kontroli podatkowych, zajmuje się również zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych. Joanna jest absolwentką prawa, ekonomii i Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki” oraz „Mechanizmy funkcjonowania Strefy Euro” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stypendystka programu LLP Erasmus na Freie Universität Berlin oraz programu Leonardo da Vinci.


Patrycja jest członkiem zespołu People Advisory Services oraz radcą prawnym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach pracowniczych związanych z prawem pracy, podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów pod kątem podatkowym, prawa pracy oraz ZUS jak i również w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.


Przemek jest starszym menedżerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, pracuje w biurach w Katowicach i Krakowie od 2007 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (prawo) i Wydziału Nauk Społecznych (socjologia) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z rachunkowości finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 11609). Przemek zajmuje się kwestiami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Ma szerokie doświadczenie m.in. w zakresie planowania i prowadzenia rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników migrujących, optymalizacji rozliczania świadczeń pracowniczych, projektowania i wdrażania efektywnych struktur wynagradzania pracowników. Specjalizuje się również w rozliczeniach podatkowych dochodów kapitałowych i raportowaniu do NBP.


Jan zajmuje stanowisko dyrektora zespołu EY Crowdsourcing. Jest również współzałożycielem agencji Million You – specjalizującej się w crowdsourcingu i otwartej innowacji. Jan ma ponad 16 doświadczenia w branży mediowej. Pracował m.in dla World Bank oraz Pearson Group (Financial Times, Prentice Hall, Longman). Posiada doświadczenie w zakresie produkcji, NPD, sprzedaży, marketingu, finansów oraz prawa. Jan biegle włada czterema językami, może pochwalić się pracą dla klientów w Azji, Europie, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie.


Dominik jest konsultantem w Zespole Business Tax Advisory (BTA) w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w lokalnych kancelariach prawnych, pomagając przy bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach zespołu BTA uczestniczy w różnorodnych projektach podatkowych, głównie z zakresu CIT oraz VAT. Dominik jest aktualnie seminarzystą na ostatnim roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie był także uczestnikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Rozwijając swoje zainteresowania z zakresu prawa gospodarczego, uczestniczył także w Winter School on European Business Law organizowanej przez Uniwersytet w Wuerzburgu.


Marta Kędziorska jest starszym menedżerem w Dziale Podatkowym EY. Kieruje polskim biurem podatkowym w biurze EY w Londynie. Z EY jest związana od 2010 r. Marta specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczegolności w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, opracowywania struktur transakcji międzynarodowych i inwestycji, fuzji i przejęć, restrukturyzacji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziałach Prawa i Administracji na kierunku Prawo oraz Nauk Ekonomicznych na kierunku Ekonomia Przedsiębiorstw.


Daniel Kida L.L.M, radca prawny, senior associate, specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z transakcjami fuzji i przejęć dla podmiotów polskich oraz zagranicznych, jak również w prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach asset deal i share deal, w tym na etapie badania stanu prawnego spółek i przedsiębiorstw będących przedmiotem transakcji.


Wojciech jest menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W doradztwie podatkowym pracuje od 2012 r., wcześniej przez kilka lat współpracował z jednym z wydawnictw prawniczych zajmujących się tematyką podatkową. Wojciech bierze udział w różnorodnych projektach z zakresu podatku VAT i akcyzy, specjalizuje się w szczególności w tematyce zasad opodatkowania transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarami. Wojciech ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w czasie studiów przebywał także na stypendium na Uniwersytecie w Bergen. W marcu 2015 r. Wojciech zdał z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego.


Mateusz jest konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się głownie realizacją projektów w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym.


Katarzyna Kłaczyńska, LL.M., odpowiada w kancelarii EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy za praktykę w obszarze energetyki, zasobów naturalnych, ochrony środowiska i handlu emisjami. W międzynarodowym rankingu Chambers and Partners została wyróżniona jako wiodący specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia adwokackie w Stanie Nowy Jork. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie regulacyjnym dla spółek z branży energetycznej, paliwowej i wydobywczej oraz z sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Specjalizuje się w prawnych aspektach polityki klimatycznej, będąc jednym z najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Jest stałym doradcą największych, działających w Polsce firm, reprezentując interesy krajowego przemysłu na forach międzynarodowych, w szczególności przed Komisją Europejską. Często pełni funkcję wiodącego doradcy prawnego w strategicznych projektach dotyczących kierunków regulacji, realizowanych najczęściej na zlecenie organizacji branżowych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych w energetyce i sektorze wydobywczym, w tym projektów o charakterze międzynarodowym. Jest częstym ekspertem i komentatorem tematów związanych z energetyką i ochroną klimatu dla mediów, wykładowcą gościnnym Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Harvarda. 5 lat z rzędu uznawana za wiodącego europejskiego specjalistę w obszarze prawa ochrony środowiska w rankingu Chambers & Partners


Magdalena Kocieniewska pracuje w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w biurze w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, szczególnie w zakresie opodatkowania międzynarodowych grup kapitałowych, międzynarodowego planowania podatkowego, opracowywania efektywnych podatkowo struktur własnościowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji, optymalizacji podatkowych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Swoje doświadczenie zdobyła biorąc udział w różnorodnych projektach realizowanych zarówno dla polskich klientów, jak i międzynarodowych koncernów.


Grzegorz jest menedżerem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe „Rachunkowość Finansowa w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych firm w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych. Posiada doświadczenie w ubieganiu się o zezwolenia SSE, pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł pomocy publicznej. Zajmuje się także rozliczaniem projektów dofinansowanych z Funduszy UE, w tym rozliczaniem kosztów pracy w centrach usług wspólnych. Uczestnik licznych szkoleń oraz spotkań z zakresu pomocy publicznej. Współautor poradnika dla administracji publicznej na temat pomocy publicznej.


Marta jest licencjonowanym doradcą podatkowym i menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność doradztwo podatkowe. Specjalizuje się w podatkach związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, tj. cła, akcyza i VAT. Realizuje projekty na rzecz klientów polskich oraz międzynarodowych. Posiada doświadczenie w projektach związanych z: uzyskiwaniem statusu AEO, wdrażaniem procedur i uproszczeń celnych, wdrażaniem i prawidłowym stosowaniem zwolnień akcyzowych, klasyfikacją towarów na potrzeby cła i akcyzy, rozliczaniem VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.


Arkadiusz Kołłątaj jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Arkadiusz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Florida Levin College of Law. Jest również aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym w ramach bieżącej obsługi podatkowej, przede wszystkim z zakresu VAT i CIT.


Piotr Kołodziejczyk jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy i aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W firmie EY od 2010 r., wcześniej Piotr zdobywał doświadczenie zajmując się sprawami podatkowymi i gospodarczymi w czołowych kancelariach prawnych w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America Columbus School of Law i Wydział Prawa i Administracji UJ. Poza wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i kontrolnych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych, Piotr posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ponadto uczestniczył w szeregu projektów dotyczących restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza również klientom na bieżąco w zakresie CIT i VAT. Jest autorem publikacji w prasie i magazynach branżowych.


Michał jest starszym menedżerem w zespole Podatków Międzynarodowych, licencjonowanym doradcą podatkowym, związanym z EY od 2006 r. Michał jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013 – 2015 pracował w biurze Ernst & Young LLP w Nowym Jorku, gdzie doradzał międzynarodowym korporacjom inwestującym w Polsce. Specjalizuje się w aspektach międzynarodowych opodatkowania osób prawnych. Michał doradza międzynarodowym korporacjom w podatkowych aspektach procesów restrukturyzacyjnych oraz ich bieżącej działalności w Polsce. Doświadczenie Michała obejmuje także wsparcie transakcyjne zarówno po stronie sprzedającego, jak i inwestora, w zakresie badania due diligence oraz struktury nabycia i wyjścia z inwestycji.


Doświadczony Menedżer w dziale People Advisory Services. Dołączył do EY w 2009 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Doradcą Podatkowym. Posiada duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu struktur wynagradzania opartych na rozporządzaniu prawami autorskimi oraz innych, efektywnych systemów wynagradzania dla menadżerów, pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz personelu ogólnego. Współpracuje z firmami z różnych branż, w tym z centrami usług wspólnych, podmiotami zajmującymi się IT, a także podmiotami prowadzącymi działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych, Szczególnie interesuje się innowacjami w organizacjach i działalnością B+R w firmach.


Ewelina Kotlarek jest Starszym Konsultantem w Zespole Doradztwa w zakresie Finansów i Rachunkowości EY w Warszawie. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Klientów z branży niefinansowej, a także w realizacji licznych projektów doradczych w zakresie finansów i rachunkowości. Swoje doświadczenie uzupełnia angażując się w projekty związane z digitalizacją oraz nowymi technologiami, polegające np. na tworzeniu narzędzi informatycznych oraz współpracy z dynamicznie rozwijającymi się firmami technologicznymi. Ewelina ukończyła studia w zakresie finansów, rachunkowości i controllingu na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, uzyskując tytuł Master of Science. Ewelina jest w trakcie zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta.


Natalia Kowalska jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada czteroletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim, ale nie tylko, zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową (postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne), a także doradztwem w projektach z zakresu podatków dochodowych i struktur międzynarodowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz oraz aplikantką ostatniego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Autorka komentarzy oraz artykułów o tematyce podatkowej.


Arnold Kowalski jest starszym konsultantem współpracującym z Zespołem People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Z EY współpracuje od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawa ubezpieczeń społecznych dotyczących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów motywacyjnych i struktur wynagrodzeń. Arnold ukończył ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Marcin jest doświadczonym konsultantem w zespole People Advisory Services. Ukończył finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zarówno pod kątem regulacji polskich, jak i międzynarodowych.


Jarosław Koziński od 2014 roku jest partnerem zarządzającym w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Wcześniej partner w Arthur Andersen, gdzie był zatrudniony przez 9 lat. Jest magistrem ekonomii. Tytuł ten zdobył na Wydziale Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Realizowane przez niego projekty dotyczą opracowywania efektywnych podatkowo struktur własnościowych i finansowania dla klientów globalnych oraz polskich spółek obsługiwanych przez EY. Uznany za najlepszego doradcę podatkowego w kategorii optymalizacji podatkowej - I miejsce w rankingu doradców podatkowych, "Dziennik Gazeta Prawna", 2011 i 2012.


Mariusz Kozłowski jest Associate Partnerem w Zespole Cen Transferowych EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. W ciągu 12 lat doradztwa z zakresu cen transferowych zaangażowany był w realizację ponad dwustu projektów, w tym m.in. w zakresie negocjowania uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów, opracowywania modeli cen transferowych, w tym wskazania optymalnych struktur prowadzenia modelu biznesowego, strukturyzacji transakcji z wykorzystaniem wartości niematerialnych, doradztwa w zakresie rynkowych mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych transakcji towarowych, usługowych, niematerialnych, finansowych, doradztwa w zakresie alokacji dochodu do zakładu, wsparcia w zakresie postępowań podatkowych dotyczących cen transferowych, przeglądu ryzyk w zakresie cen transferowych, opracowywania systemów dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz opracowywania dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji. Mariusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania (specjalizacja rachunkowość) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (specjalizacja finanse przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również autorem publikacji książkowych i prasowych (w kraju i zagranicą) oraz prelegentem prowadzącym szkolenia z cen transferowych.


Joanna jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od 5 lat doradza w zakresie podatku od towarów i usług, głównie podmiotom z sektora publicznego. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.


Jacek jest absolwentem Uniwersytetu w Maastricht, gdzie ukończył studia z zakresu prawa europejskiego, prawa korporacyjnego i handlowego oraz międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Deloitte, gdzie koncentrował się na projektach dot. aspektów podatkowych fuzji i przejęć. Obecnie jest Asystentem w zespole ITS w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Radosław jest Partnerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Opiekun merytoryczny programu Forum Dyrektorów Podatkowych.


Marta jest seniorem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie doradztwa przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.


Ola jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Stosunki Międzynarodowe. Od kwietnia 2018 r. pracuje w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY na stanowisku Seniora. Dotychczas zajmowała się głównie realizacją projektów w zakresie VAT w sektorze publicznym, a także tematyką z zakresu CIT i podatku od nieruchomości.


Małgorzata jest starszym menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych oraz Zespole Doradztwa dla Sektora Finansowego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa korporacyjnego oraz restrukturyzacji, jak również realizacji przeglądów oraz due diligence podatkowych, w tym banków oraz zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanym z leasingiem oraz faktoringiem. Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach doradczych dla klientów z sektora finansowego oraz dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego, jest autorką artykułów podatkowych w pismach branżowych oraz współautorką komentarza do Konwencji Modelowej OECD.


Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Business Tax Advisory. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od nieruchomości, ponadto przedmiotem jego zainteresowań są kwestie związane z postępowaniami podatkowymi, sądowo-administracyjnymi oraz pomocą publiczną. Brał udział w licznych przeglądach podatkowych dotyczących w szczególności podatku od nieruchomości dla klientów z branży spożywczej, budowlanej, wydobywczej, farmaceutycznej i nieruchomościowej.


Michał jest konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Michał zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Katowicach. Pracuje w Zespole Podatków Korporacyjnych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 11398). Michał posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, doradztwa w zakresie restrukturyzacji i podatkowych struktur optymalizacyjnych, przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i możliwości optymalizacji bieżących rozliczeń, doradztwa w zakresie funkcjonalności finansowych modułów informatycznych, doradztwa w zakresie wewnętrznych procedur finansowo-księgowych, a także bieżącego doradztwa podatkowego. Michał jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe.


Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Zbigniew jest także odpowiedzialny za kwestie w zakresie opodatkowania obrotu towarowego (podatek akcyzowy i VAT, opłaty środowiskowe i celne) w Zespole Podatków Pośrednich w biurze EY w Warszawie. W 2006 roku Zbigniew działał jako Ekspert w Zespole ds. Akcyzy przy Ministrze Finansów, przygotowującym projekt obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w obszarze opodatkowania międzynarodowego obrotu towarowego, w tym w takich obszarach jak klasyfikacja towarów dla celów celnych i podatkowych, wartość celna, korzystanie z gospodarczych procedur celnych itp. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi, w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-414/07. Zbigniew studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204).


Maria Łodygowska jest konsultantką w zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na co dzień wspiera zespół w projektach z obszaru CIT i VAT oraz międzynarodowych aspektów podatkowych, bierze udział w podatkowych procesach due diligence.


Jarek jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz prawnikiem podatkowym z ponad 9-letnim doświadczeniem w doradzaniu polskim i międzynarodowym korporacjom. Od kilku lat koncentruje się na doradztwie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowym planowaniu podatkowym. Swoją dotychczasową karierę zawodową rozwijał w innej spółce doradztwa podatkowego z Wielkiej Czwórki, gdzie w ramach szerokiego portfolio projektów, wspomagał swoich klientów zarówno w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, jak również w opracowywaniu efektywnych struktur podatkowych i realizacji projektów restrukturyzacyjnych. Jarek przeprowadzał również ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania audytowego oraz kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie CIT i VAT dla firm z różnych branż.


Tomasza Maicher jest dyrektorem w zespole podatków pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Zanim dołączył do EY, pracował w kilku innych spółkach doradztwa podatkowego. Tomasz posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W swojej karierze pracował łącznie z setkami JST z wielu województw. Zajmuje się rozmaitymi projektami z zakreseu VAT dla JST, począwszy od bieżącego doradztwa aż po prowadzenie spraw przed organami podatkowanymi i sądami administracyjnymi.


Stefan jest starszym menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla podmiotów energochłonnych i sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (kierunek: prawo). Jest również autorem wielu publikacji w prasie i magazynach branżowych, a także współautorem komentarza do Dyrektywy VAT.


Mateusz jest młodszym prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w instytucjach publicznych oraz w kancelariach prawnych, zajmujących się obsługą prawną krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań zawodowych leży prawo handlowe, prawo pracy oraz prawo Unii Europejskiej. Mateusz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego zorganizowanej przez British Law Centre. Obecnie odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posługuje się biegle prawniczym językiem angielskim.


Renata jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzaną przez OIRP w Warszawie, a także posiada tytuł doradcy podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów sektora finansowego, jak również poparte sukcesami doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA w sprawach dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, również w aspekcie zgodności prawa krajowego z prawem podatkowym UE.


Łukasz Michnik jest starszym menedżerem w EY Doradztwo Podatkowe, członkiem zespołu Business Tax Advisory oraz zespołu EYnovation zapewniającego wsparcie firmom z branży nowych technologii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ma licencję doradcy podatkowego (numer wpisu 11803). Łukasz posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze doradztwa podatkowego zarówno dla podmiotów krajowych jak i dużych międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie restrukturyzacji, postępowań podatkowych, cen transferowych, bieżącego doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie wewnętrznych procedur finansowo-księgowych.


Agnieszka jest Starszym Konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Współpracę z EY rozpoczęła w 2014 r., a wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej. Agnieszka posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia klientów w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych i kontrolnych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się również projektami mającymi na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej skarbowej, a także doradza zagranicznym funduszom inwestycyjnym w odzyskiwaniu nadpłaconego w Polsce podatku u źródła. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dodatkowo na tym uniwersytecie ukończyła studia podyplomowe: Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka.


Sylwia Migdał zajmuje stanowisko Partnera, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego. Jest także szefem działu Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (TARAS). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jest członkiem Grupy Rynków Finansowych. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym oraz członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Sylwia jest autorką wielu publikacji i artykułów w prasie branżowej, zarówno z tematyki międzynarodowego planowania podatkowego, jak i zagadnień specyficznych dla polskiego prawa podatkowego.


Marcin jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, zajmując się przede wszystkim zagadnieniami proceduralnymi (postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne), reprezentacją podatników w sporach z władzami podatkowymi czy wsparciem w toku kontroli podatkowych. Jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Marcin ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Marcela Mrowiec jest konsultantem w Zespole Doradztwa Podatkowego Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa podatkowego EY. Zajmuje się tematyką VAT oraz cła od 2015 roku. Marcela jest absolwentką finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej i absolwentką prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentką Chartered Institute of Management Accountants.


Michał Muszyński jest menedżerem podatkowym w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2010 r. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie podatku VAT i CIT. Ukończył finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


Bartosz zajmuje stanowisko Associate Partner w Grupie Zarządzania Innowacjami, a także w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest specjalistą w zakresie tworzenia strategii finansowania innowacji ze środków publicznych oraz pozyskiwania wsparcia w ramach optymalnie dobranych instrumentów pomocowych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności zagadnienia związane ze wsparciem tworzenia koncepcji projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, ich strukturyzowaniem w celu optymalizacji pod kątem możliwości uzyskania wsparcia finansowego i identyfikacją dogodnych źródeł pomocy publicznej na ich realizację. Bartosz jest autorem licznych publikacji i komentarzy oraz prelegentem na wielu konferencjach w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych inwestycji i działalności badawczo-rozwojowej ze środków publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Posiada kwalifikacje zawodowe ACCA.


Teresa jest Menedżerem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Katowicach. Ukończyła finanse i rachunkowość (specjalność rachunkowość) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w szczególności kwestie oddelegowań pracowniczych) oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Tomasz jest Menedżerem w Zespole People Advisory Services EY. Od 10 lat skutecznie doradza przedsiębiorstwom w zakresie ponoszonych przez nich kosztów operacyjnych. Wraz ze swoim zespołem przeprowadził z sukcesem ponad 300 projektów doradczych w obszarze gospodarki energetycznej, racjonalizacji wpłat na PFRON oraz podatku akcyzowego.


Marcin zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Międzynarodowych. Współpracę z EY rozpoczął w 2002 roku. Jego doświadczenie obejmuje m.in. udział w międzynarodowych i krajowych strukturyzacjach fuzji i przejęć, doradztwo dla ponad 100 międzynarodowych klientów, głównie z sektora finansowego, w szczególności z zakresu opodatkowania międzynarodowego, podatku dochodowego oraz podatków od towarów i usług, jak również podatku od czynności cywilno-prawnych. Jest twórcą szeregu efektywnych podatkowo rozwiązań, w tym wykorzystujących instrumenty finansowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany doradca podatkowy. Autor i współautor publikacji prasowych i książkowych o tematyce podatkowej, m.in. współautor „Komentarza do Modelowej Konwencji OECD w zakresie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” pod redakcją prof. Bogumiła Brzezińskiego.


Jakub jest radcą prawnym w Kancelarii EY Law. Doświadczenie Jakuba obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego i w kwestiach korporacyjnych. Specjalizuje się w szczególności w doradztwie w transakcjach M&A, reprezentując zarówno kupujących jak i sprzedawców, w przeprowadzaniu badań due diligence dla klientów polskich i międzynarodowych z różnych branży (np. spożywczej, usługowej, logistycznej, samochodowej, budowlanej, medycznej, itp.), a także w projektach reorganizacyjnych w ramach grup kapitałowych, włączając w to doradztwo przy połączeniach, podziałach, transakcjach aportowych, itd. Jakub posiada również bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to startupy, w szczególności przy rozpoczynaniu czy kończeniu działalności w Polsce. Jakub ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Przed przyjściem do EY w 2013 roku Jakub pracował w renomowanych kancelariach międzynarodowych i polskich.


Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji deweloperskich. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School. Kamil Osiński, Real Estate Law Leader, EY Kamil Osiński is an advocate and Real Estate Law Leader at EY. He specializes in real estate law, in particular in verification of the legal status of real properties, real estate transactions as well as lease agreements concerning office and retail spaces. Kamil has a broad experience in advising both domestic and foreign developers, investment funds and banks on real estate issues pertaining in acquisition and disposal of the real estate (retail, office and residential) as well as preparation and completion of an investment. Kamil graduated from Warsaw University (Master of Law), Warsaw School of Economics (Postgraduate Management Studies for Developers) and also completed Center For American Law Studies (University of Warsaw / University of Florida) as well as Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School.


Patrycja jest Starszym Konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w szczególności w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego dla polskich i zagranicznych firm pod kątem VAT i akcyzy. Patrycja jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego.


Tomasz Ożdziński kieruje w EY w Polsce i regionie CSE Zespołem Podatkowym Grupy Rynku Nieruchomości. Od 1997 roku świadczy wyspecjalizowane usługi doradztwa podatkowego. Był odpowiedzialny za liczne projekty inwestycji, projektów deweloperskich, a także fuzji, przejęć i przekształceń struktur prawnych. Magister Zarządzania i Marketingu o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997). Tomasz ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie nieruchomości w Solvay Brussels School of Economics & Management na Université Libre de Bruxelles (2013). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Polsce (od 2004 r.).


Joanna jest Starszym Menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (kierunek metody ilościowe i systemy informatyczne oraz finanse i rachunkowość), a także studentką V-go roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Finanse i Zarządzanie w Biznesie organizowany przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z EY przygotowujący do zdobycia międzynarodowego tytułu zawodowego Chartered Certified Accountant. Jest członkiem organizacji ACCA. Rozpoczęła współpracę z EY w dziale Audytu Finansowego. Obecnie pracuje jako menedżer w zespole Cen Transferowych EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych.


Anna Palczewska jest adwokatem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Anna posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze transakcji, w tym nieruchomościowych (due diligence, share/asset deals, finansowanie, procesy komercjalizacji, umowy inwestycyjne, umowy joint venture). Wielokrotnie doradzała polskim i zagranicznym Klientom z zakresu prawa nieruchomości oraz prowadziła bieżącą obsługę prawną spółek kapitałowych. Anna jest kandydatem do tytułu CCIM Commercial Real Estate’s Global Standard, jak również stypendystą Fondation pour le Droit Continental.


Michał Panek jest starszym konsultantem w zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada czteroletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i kwestiami HR. Jest absolwentem prawa i ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor komentarzy o tematyce podatkowej.


Leszek posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Swoją karierę zawodową zaczynał w Roedl Audit, gdzie pracował przez ponad 4 lata. Przed dołączeniem do EY, przez 10 lat zatrudniony był w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Leszek doradza między innymi w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, doradzając klientom polskim i zagranicznym, w tym podejmującym lub rozbudowującym działalność w Polsce. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, udziela bieżących porad podatkowych, wspiera klientów w zagadnieniach związanych z tematyką cen transferowych oraz pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnień i innych ulg podatkowych, w szczególności dostępnych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także zwolnień z podatku od nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom na wszelkich etapach prowadzenia działalności, również w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Aleksandra jest prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy Sp. k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Aleksandra ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aleksandra studiowała również prawo na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Obecnie naucza prawa Unii Europejskiej będąc doktorantką na Uniwersytecie Wrocławskim. Aleksandra w swojej bieżącej praktyce specjalizuje się w doradztwie prawnym podmiotom z sektora energetycznego gdzie jest odpowiedzialna za wsparcie prawno-regulacyjne w szczególności na poziomie ustawodawstwa unijnego. Aleksandra posiada doskonałą wiedzę z zakresu prawa pomocy publicznej, dotyczącą zarówno kwestii kwalifikacji środków wsparcia jako pomocy publicznej, jak i praktycznego postępowania z notyfikacją pomocy publicznej i rozliczeniem dofinansowania. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa energetycznego i pomocy publicznej.


Joanna Perzanowska-Kuśnierek jest Starszym Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i specjalizuje się w podatkach pośrednich. Dołączyła do EY w 2003 roku. Joanna jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Universitat Autonoma de Barcelona. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Joanna posiada bogate doświadczenie obejmujące bieżące doradztwo podatkowe dla polskich oraz zagranicznych firm, doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych, transakcji transgranicznych oraz konsekwencji w zakresie podatku VAT w ramach międzynarodowych struktur (TESCOM), przeprowadzanie kompleksowych przeglądów podatkowych oraz prowadzenie szkoleń podatkowych. Joanna jest współautorką Komentarza do Dyrektywy VAT oraz Komentarza do Dyrektywy VAT, Polska Perspektywa, autorką publikacji prasowych, a także wykładowcą na szkoleniach podatkowych.


Emilia jest Starszym Menedżerem w Zespole People Advisory Services EY. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, jak również w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w ramach oddelegowań pracowników do Polski i za granicę. Ukończyła amerykańskie studia na Baruch College w Nowym Jorku.


Iga od 2018 r. jest członkiem Zespołu Podatków Pośrednich w krakowskim biurze EY, gdzie zajmuje się głownie realizacją projektów w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym. Iga jest studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Ekonomia.


Zbigniew Pindel jest Starszym Menedżerem w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. jest też doradcą podatkowym. Zbigniew dołączył do zespołu EY w 2006 roku. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego. Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego). Uczestniczył w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.


Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY, Lider Zespołu Podatków Korporacyjnych. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w usługach doradztwa podatkowego dla największych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. Specjalizuje się w opracowywaniu oraz wdrażaniu złożonych rozwiązań podatkowych dla wiodących podmiotów z branży finansowej, energetycznej i paliwowo-gazowej w Polsce. Mateusz jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.


Piotr jest prawnikiem w kancelarii prawnej EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z międzynarodowymi kancelariami prawnymi znajdującymi się w Warszawie. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów prawniczych, w tym na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego oraz na najlepszą glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się prawo handlowe, prawo spółek oraz prawo restrukturyzacyjne. Piotr biegle włada prawniczym językiem angielskim, uzyskał certyfikat ILEC przyznawany przez Cambridge English Language Assessment.


Dorota jest partnerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. W firmie pracuje od 2002 roku. Dorota jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości, Uniwersytetu Warszawskiego. Była uczestniczką dwóch edycji szkolenia "Post Academic Course in International VAT" w Budapeszcie oraz wielu innych międzynarodowych szkoleń z zakresu VAT. Do kompetencji Doroty należy: zarządzanie projektami realizowanymi w różnych krajach i podlegającymi odmiennym przepisom podatkowym. Doświadczenie Doroty obejmuje: doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT oraz podatku od nieruchomości, w tym głównie: kompleksowe przeglądy podatkowe, przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych w zakresie rozliczeń podatkowych, doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych; prowadzenie kompleksowych szkoleń oraz warsztatów w zakresie podatku VAT; doradztwo w zakresie podatku VAT w związku z akcesją Polski do UE; opracowanie procedur w zakresie Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (Tax Risk Management).


Izabela jest konsultantem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Na co dzień identyfikuje dostępne źródła pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dotacji rządowych, analizuje profil działalności klientów w zakresie optymalnych programów pomocowych oraz wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania. Izabela jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej.


Aplikantka adwokacka. Członkini zespołu zajmującego się ochroną danych osobowych w EY Law. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje udział w projektach z zakresu ochrony danych osobowych, w ramach których przeprowadzała audyt pod kątem zgodności z RODO, projektowała i wdrażała rozwiązania zapewniające zgodność z przepisami prawa oraz świadczyła bieżące doradztwo i stałą obsługę w tym zakresie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.


Karol Raźniewski zajmuje stanowisko Associate Partner w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, do którego dołączył w 2005 r. Karol jest doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, a także absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznania oraz ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studiował także administrację publiczną na Erasmus University Rotterdam w Holandii. Karol specjalizuje się w doradztwie z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim w procesie fuzji i przejęć, zarządzania wynagrodzeniami kadry kierowniczej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, międzynarodowej mobilności pracowników. Karol jest autorem publikacji i udzielał wywiadów dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Pulsu Biznesu", "Personelu i Zarządzania", czasopism naukowych. Prowadził szkolenia i konferencje z zakresu wynagrodzeń w sektorze bankowym, efektywnych struktur wynagradzania oraz obsługi podatkowo-ubezpieczeniowej pracowników delegowanych z Polski za granicę.


Grzegorz Rogala jest licencjowanym doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem Podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz świadczeniu bieżących usług doradztwa podatkowego na rzecz klientów krajowych oraz międzynarodowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Obecnie Grzegorz jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).


Tomasz Rolewicz jest doradcą podatkowym, w EY zajmuje stanowisko Associate Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory). Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym, pełniącym także funkcję członka zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.


Agnieszka jest menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Ostatnie wpisy:

Ewa jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przygodę z podatkami rozpoczęła na V roku studiów od praktyk w dziale doradztwa podatkowego w KPMG. Następnie przez cztery lata rozwijała swoją karierę we wrocławskim biurze Deloitte, gdzie koncentrowała się na projektach z zakresu podatku od towarów i usług w sektorze publicznym. Obecnie jest Menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Adrianna jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 13061). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów związanych z rozliczeniami VAT w jednostkach sektora publicznego. Swoją karierę zaczynała we wrocławskim biurze Deloitte. Obecnie jest menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Monika jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Z firmą EY współpracuje od 2011 r. Od 2015 r. posiada uprawnienia zawodowe adwokata. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Izabela jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. i od tego czasu pracuje w biurze EY we Wrocławiu. Izabela ma bogate doświadczenie w zakresie wpierania klientów w sporach z władzami skarbowymi – reprezentuje klientów w toku kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Izabela zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie podatków dochodowych oraz VAT, jak również przeprowadzaniem kompleksowych przeglądów podatkowych. Izabela jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2006 r.). Tytuł doradcy podatkowego uzyskała w 2009 r. (nr wpisu 11292). Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.


Izabela jest radcą prawnym oraz licencjonowanym doradcą podatkowym w Zespole Doradztwa Podatkowego EY. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym w ramach bieżącej obsługi podatkowej, restrukturyzacji podatkowych w szczególności w zakresie CIT.


Marta jest doradcą podatkowym, MBA, specjalizuje się w PIT i opodatkowaniu międzynarodowym, globalnej mobilności, systemach motywacyjnych oraz efektywnych strukturach wynagradzania.


Wojciech jest członkiem Zespołu Podatków Pośrednich, gdzie pracuje na stanowisku starszego konsultanta. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku akcyzowego oraz postępowania podatkowego. Wojciech ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także prawo międzynarodowe w Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie. Wojciech zajmuje się doradztwem podatkowym od 2012 r. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w dużych spółkach doradztwa podatkowego, gdzie doradzał polskim przedsiębiorcom a także dużym międzynarodowym koncernom. Prowadził również szkolenia w zakresie podatku akcyzowego.


Karolina jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Stosunki Międzynarodowe i specjalności Handel Zagraniczny. Od 6 lat zajmuje się doradztwem podatkowym w EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest również autorem wielu publikacji dotyczących cen transferowych. Jej doświadczenie zawodowe w zakresie cen transferowych obejmuje m.in. projekty wyceny transakcji o charakterze niematerialnym (w szczególności licencje know-how i znaki towarowe), dokumentowanie i wycena przepływów w transakcjach między podmiotami powiązanymi, analizy rynkowe, planowanie rozliczeń w ramach grup kapitałowych oraz przegląd ryzyk cen transferowych.

Ostatnie wpisy:

Magdalena jest starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w zespole People Advisory Services. Ukończyła studia prawnicze oraz niderlandystykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje we wrocławskim biurze od 2015 roku i specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w księgowości.


Michał Sawicki jest senior menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Rachunkowości Podatkowej i Oceny Ryzyka Podatkowego. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów podatkowych, przeglądów podatkowych, badań due diligence podatkowy. Zajmuje się m. in. doradztwem dotyczącym transakcji przeprowadzanych przez podmioty polskie i międzynarodowe, m.in. z sektora handlu detalicznego. Prowadził liczne wykłady podczas szkoleń oraz konferencji poświęconych tematyce podatkowej. Michał jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Universitet School of Economics and Management w Danii.


Aleksandra Sewerynek jest Starszym Menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów w zakresie doradztwa podatkowego, głównie dla podmiotów z branży energetycznej i gazowej. Uczestniczyła też w licznych przeglądach podatkowych. Ola ukończyła w 2011 r. studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji w prasie i magazynach branżowych (Monitor Podatkowy).


Ewelina jest konsultantem w Zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z dziedziny podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz prawa celnego. Zdobyła doświadczenie podczas licznych projektów dla polskich i zagranicznych firm. Ewelina jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Zanim dołączyła do EY w 2017 r., wcześniej przez 3 lata pracowała we wrocławskim biurze Deloitte.


Aleksandra Sikora-Stępień jest radcą prawnym w kancelarii EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. Od 2014 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując od 2009 roku z krakowskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.


Aleksander jest starszym konsultantem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego prywatnego. Do EY dołączył w 2015 roku i zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawnymi i podatkowymi prowadzenia działalności innowacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla inwestycji bezpośrednich (SSE, Wieloletni Program Wsparcia) oraz w dziedzinie prawa pomocy publicznej na poziomie krajowym i europejskim. Zajmuje się także zagadnieniami cen transferowych, w tym strukturyzacji rozliczeń wewnątrzgrupowych.


Anna jest partnerem w Dziale Doradztwa w Zakresie Rachunkowości EY i jest związana z firmą od 20 lat. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, ACCA i CIA. Obecnie jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przez 6 lat wchodziła w skład Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Ma szerokie doświadczenie w kierowaniu i uczestniczeniu w licznych projektach wdrażania MSSF dla firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, górniczego i telekomunikacyjnego. Współautorka książek - m.in. „International GAAP® 2014. Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards” oraz „International GAAP® 2013. Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards.”


Karol jest konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w ramach Działu Doradztwa Podatkowego EY. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest absolwentem prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Równolegle do studiów prawniczych uzyskał tytuł magistra w programie Master in Finance and Accounting, również na Akademii Leona Koźmińskiego.


Eliza Skotnicka jest starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole People Advisory Services w Warszawie. Eliza jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała także w ramach programu Sokrates Erasmus Ekonomikę i organizację przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Christian Albrechts w Kilonii w Niemczech. Ukończyła również studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH. Karierę zawodową w EY rozpoczęła w 2005 roku. Eliza specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w szczególności dla pracowników mobilnych międzynarodowo. Posiada bogate doświadczenie w optymalizacji kosztów wynagrodzeń oraz przeprowadzaniu przeglądów PIT i ZUS nakierowanych na minimalizację ryzyk dla pracodawcy i identyfikację możliwości uzyskania oszczędności. Jest autorem publikacji dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Personelu i Zarządzania", czasopism naukowych. Prelegentka na konferencjach w tematyce podatkowej i ZUS i HR.


Agnieszka jest Menedżerem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY w biurze w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej, w tym w kwestiach z pogranicza regulacji podatkowych. Prowadzone przez Agnieszkę projekty obejmują wsparcie inwestorów w identyfikacji źródeł dofinansowania ze środków publicznych, pomoc na etapie ubiegania się o pomoc publiczną oraz doradztwo w zakresie rozliczania dofinansowanych projektów. Ponadto specjalizuje się w kwestiach dotyczących zwolnień udzielanych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, a jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje wsparcie klientów na etapie przygotowywanie ofert na rokowania w celu uzyskania zezwoleń, doradztwo na etapie prowadzenia działalności oraz przeglądy podatkowe w podmiotach działających w strefach. Jest jednym z głównych współautorów książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” wydawnictwa WoltersKluwer. Agnieszka jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, była stypendystką programu Sokrates Erasmus na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech.


Agnieszka Smoleńska jest doświadczonym menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Do zespołu EY w Warszawie dołączyła w 2002 r. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: prawo handlowe) oraz Magistrem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). Agnieszka jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i międzynarodowych podmiotów, w tym dla instytucji sektora finansowego. Ponadto jest współautorką książki „Międzynarodowe Planowanie Podatkowe” oraz autorką artykułów prasowych i publikacji o tematyce podatkowej.


Łukasz zajmuje stanowisko menedżera w dziale podatkowym EY we Wrocławiu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia zawodowe licencjonowanego doradcy podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych, reorganizacji biznesowych, w doradztwie podatkowym dla biznesów rodzinnych, jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych. Uczestniczył w wielu projektach typu due diligence. Łukasz doradza w zakresie osiągania podatkowej efektywności w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych i projektów M&A. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w zakresie CIT, list płac, PIT i ZUS. Autor komentarzy i artykułów, występował w roli prelegenta na licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki podatkowej. Zanim Łukasz dołączył do naszego zespołu, pracował we wrocławskim biurze Deloitte na stanowisku menedżera.


Tomasz zajmuje stanowisko Associate Partnera w Dziale Doradztwa Podatkowego EY (Zespół Business Tax Advisory) . Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 11012) Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w usługach doradztwa podatkowego dla największych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w obszarze podatków osobistych, a także korporacyjnych – współpraca z największymi w Polsce firmami w związku z wszelkiego rodzaju procesami restrukturyzacyjnymi.


Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje stanowisko Seniora w dziale Doradztwa Podatkowego w katowickim biurze EY. W ramach pracy w Zespole Business Tax Advisory Kuba uczestniczył w szczególności w projektach związanych z kompleksowym opracowywaniem dokumentacji cen transferowych dla klientów z różnych branż, przygotowywaniem analiz porównawczych oraz opracowywaniem polityk cen transferowych. Ponadto brał udział w przeglądach dokumentacji podatkowej spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi, kompleksowych przeglądach podatkowych z zakresu CIT i VAT, jak i projektach związanych z doradztwem podatkowym podczas procesów restrukturyzacji oraz przekształceń. Na co dzień zajmuje się także doradztwem w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowych aspektów podatkowych.


Mateusz Szczepański jest Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, współpracującym z Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 2013 r., a jego doświadczenie obejmuje głównie udział w projektach typu due diligence zarówno od strony sprzedającego jak i inwestora oraz w projektach strukturyzacji podatkowych. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studiował także w ramach programu stypendialnego na Uniwersytecie w Saragossie.


Alicja jest doświadczonym konsultantem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania publicznego na projekty w obszarze badań i rozwoju, produkcyjne, uzyskiwania decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz wdrażaniu Ulgi B+R . Alicja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka regionalna. Obecnie jest doktorantką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Agnieszka jest Starszym Konsultantem w Zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma licencję doradcy podatkowego (numer wpisu 13216). Agnieszka posiada doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych z zakresu podatków CIT i VAT.


Agnieszka Tałasiewicz jest partnerem zarządzającym kancelarią EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Kieruje również pracami Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY oraz koordynuje działalność Tax Controversy w regionie CSE. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, wiceprzewodniczącą Rady ds. Podatków Lokalnych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku. Bogate doświadczenie zawodowe Agnieszki sprawia, że kompleksowo udziela wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych, budowanie strategii na wypadek kontroli, reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi. Zrealizowała również wiele projektów dla inwestorów strefowych – na każdym etapie inwestycji i wykorzystania pomocy publicznej. Kierowana przez nią kancelaria prawna udziela wsparcia dla projektów realizowanych przez wszystkie działy doradztwa EY – doradztwa podatkowego, transakcyjnego i biznesowego. Agnieszka jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995 r.) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 1998 r. W 2009 r. ukończyła studia na IESE Business School w Barcelonie w ramach Advanced Management Program. Jest autorką wielu publikacji w prasie i magazynach branżowych, a także książki o Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce. W 2013 r. oraz 2014 r. Agnieszka zajęła I miejsce jako najlepszy doradca podatkowy w VII oraz VIII Rankingu Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej" w kategorii spory przed sądami administracyjnymi.


Dariusz jest senior managerem w Zespole Usług Księgowych i Płacowych EY. Ukończył studia podyplomowe w ramach Przedsiębiorczości i Zarządzania – Psychologia Biznesu dla Menedżerów na Akademii L. Koźmińskiego, w ramach Zarządzania Zespołem Ludzkim w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie – wydział teologii protestanckiej. Ekspert w dziedzinie Prawa Pracy, w zakresie świadczenia usług dotyczących personelu administracyjnego, w tym zatrudniania, naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji usług outsourcingowych. Zarządza procesami outsourcingu i co-sourcingu w zakresie usług płacowo-kadrowych w biurach EY w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze regulacji płacowo-kadrowych, głównie w odniesieniu do opodatkowania, ubezpieczeń społecznych i ustawowych obowiązków pracodawcy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie usług podatkowych dla obcokrajowców oraz polskich pracowników pracujących za granicą. Posiada akredytacje CoachWise Education Center w Warszawie, absolwent programu Coach Wise Equipped. Członek Zarządu Fundacji EY.


Jerzy Toczyński jest licencjowanym doradcą podatkowym w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej. Jerzy jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz świadczeniu bieżących usług doradztwa podatkowego na rzecz klientów krajowych oraz międzynarodowych. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej zarówno w zakresie podatków pośrednich jak i bezpośrednich.

Ostatnie wpisy:

Rafał Tołwiński jest starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole People Advisory Services w Warszawie. Pracę w firmie rozpoczął w 2006 roku. Rafał jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów podatkowych. Jest autorem publikacji i artykułów w prasie fachowej. Rafał posiada bogate doświadczenie w doradztwie polskim spółkom giełdowym i międzynarodowym korporacjom w zakresie podatku od dochodów osobistych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; szerokie doświadczenie w optymalizacji struktury wynagrodzeń i struktur przedsiębiorczych, opiniach podatkowych i przepisach podatkowych.


Katarzyna Tomalak zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole People Advisory Services. Dołączyła do zespołu EY w 2005. Pracuje w biurze we Wrocławiu. Katarzyna doradza w sprawach podatkowych – w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się doradztwem związanym z oddelegowaniem pracowników za granicę. Bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla pracowników, menedżerów oraz osób oddelegowanych do pracy za granicą. Opracowuje strategie HR oraz organizuje przeglądy podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Stosunki Międzynarodowe) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.


Sebastian jest Asystentem w zespole Bussines Tax Advisory w dziale Doradztwa Podatkowego EY. Sebastian ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie aktualnie jest doktorantem. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmuje się tematami związanymi z digitalizacją podatków oraz obowiązkami raportowania JPK. Ponadto pracuje przy przeglądach podatkowych klientów EY w obszarze podatków VAT i CIT.


Iwo Turecki jest menedżerem w zespole People Advisory Services w biurze EY w Warszawie. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zajmuje się problematyką planowania polityk wynagrodzeń oraz struktur delegowania pracowników, optymalizacji wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pracowników mobilnych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia Prawo Podatkowe na Akademii Leona Koźmińskiego.


Paweł jest liderem Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w biurach w Krakowie i Katowicach. Jest również szefem zespołu wspierającego inwestorów krajowych i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną z funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności zagadnienia związane z ubieganiem się o środki przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, w tym przedsiębiorstw sektora nowych technologii oraz prowadzenie negocjacji pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.


Tomasz Wagner pracuje w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, w tym przede wszystkim VAT. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych. Uczestniczył w licznych przeglądach podatkowych, przede wszystkim dla branży energetycznej i telekomunikacyjnej, jak również w projektach typu due dilligence. Doświadczenie w branży zdobywał również prowadząc szkolenia z zakresu VAT oraz uczestnicząc w kontrolach podatkowych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem licznych komentarzy i publikacji prasowych ("Dziennik Gazeta Prawna", "Prawo i Podatki", miesięcznik Taxfin.pl).


Joanna jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy spółka komandytowa. Joanna specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz handlowym. Jako prawnik w dziale bankowości oraz finansów polskich oraz międzynarodowych kancelarii prawnych Joanna doradzała polskim i zagranicznym bankom oraz kredytobiorcom w licznych transakcjach finansowania typu acquisition finance, project finance, property finance, jak również w projektach restrukturyzacyjnych oraz cross-borderowych. Joanna posiada również doświadczenie w regulacyjnych aspektach działalności banków m. in. z zakresu licencjonowania działalności bankowej, czy też wdrażania rekomendacji KNF do dokumentacji wewnętrznej banku. Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Agnieszka jest praktykantem w Zespole Doradztwa Regulacyjnego EY. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość, gdzie realizuje ścieżkę doradztwa podatkowego. Do kręgu jej zainteresowań należą m.in. podatki pośrednie oraz prawo celne. Posiada również uprawnienia agenta celnego.


Michał jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY (biuro w Katowicach). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Wspierał również klientów w zakresie rozliczeń działalności prowadzonej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Brał wielokrotnie udział w projektach doradczych, restrukturyzacyjnych oraz przeglądach rozliczeń podatkowych dla wiodących podmiotów z sektora energetycznego oraz motoryzacyjnego. Michał jest magistrem prawa na Uniwersytecie w Edynburgu oraz zarządzania na Politechnice Śląskiej.


Witold Widurek jest Associate Partnerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla osób o najwyższych dochodach  i członków kierownictwa spółek, a także w programach motywacyjnych opartych na akcjach. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze programów motywacyjnych dla pracowników. Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce podatku dochodowego od osób fizycznych.


Justyna zajmuje stanowisko Associate Partner w kancelarii EY Law, kierując zespołem prawa własności intelektualnej, IT oraz nowych technologii. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów z sektora handlowego, energetycznego, finansowego oraz farmaceutycznego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, w tym w szczególności patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, zbywania praw IP i ich licencjonowania oraz procesów due dlligence. Wielokrotnie zdobywała nagrody w rankingach, rekomendowana za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentację klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych.


Łukasz Wilk

Starszy Konsultant

Lukasz.Wilk@pl.ey.com

Łukasz jest starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. W krakowskim biurze EY pracuje od 2013 roku. W swojej pracy Łukasz koncentruje się na doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji oraz projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Jego doświadczenie obejmuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych w procesach pozyskania dofinansowania zarówno z krajowych (SSE, Wieloletni Program Wsparcia), jak i unijnych (PO IR) źródeł finansowania. Łukasz bierze także udział w projektach dotyczących optymalizacji wykorzystania dostępnych źródeł publicznego finansowania oraz rozliczania pozyskanej pomocy publicznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Finanse i Rachunkowość).


Anna jest Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W 2003 roku ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie dodatkowo w 2014 roku na Wydziale Ekonomii obroniła doktorat. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Przez 14 lat pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku, z czego przez prawie 6 lat jako Naczelnik Wydziału Kontroli Podatkowej. W 2017 roku dołączyła do EY. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich formach wsparcia klientów, w tym w zakresie sporów z władzami skarbowymi, bieżącego doradztwa podatkowego, jak również przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych. Od 2015 roku jest również wykładowcą z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim.


Katarzyna Wojnarowicz jest konsultantem w zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Na co dzień realizuje projekty związane z tematyką CIT i VAT oraz międzynarodowych aspektów podatkowych, jak również w zakresie wsparcia klientów w sporach z władzami podatkowymi.


Piotr Wożniak jest radcą prawnym w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Na co dzień pracuje we wrocławskim biurze Kancelarii. Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2012 roku jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Piotr ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawnej regulacji funkcjonowania spółek prawa handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, w tym sporządzaniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytkowaniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Specjalizuje się w również w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności w kwestiach planistycznych i budowlanych. Reprezentuje klientów w sporach związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości oraz w sporach związanych z procesem inwestycyjnym. Piotr jest autorem wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem obrotu nieruchomościami, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości. Prowadził jako prelegent również wiele szkoleń z tego zakresu.


Dorota jest prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Jest także liderem Zespołu Energetyki Innowacyjnej działającego w ramach praktyki prawa energetycznego EY oraz członkiem Zespołu EYnovation dedykowanego obsłudze spółek technologicznych. Dorota udziela się w licznych organizacjach naukowych i profesjonalnych działających w sektorze energetyki i nowych technologii. Swoje wykształcenie zdobywała studiując na Universitat de Barcelona (Hiszpania), a następnie kontynuując studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu europejskiego prawa energetycznego. Doświadczenie Doroty obejmuje bieżące doradztwo prawe dla podmiotów krajowych i zagranicznych m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, energetycznego, własności intelektualnej oraz nowych technologii. Dorota uczestniczyła w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energetyki obradującego m.in. nad regulacjami dot. sektora elektromobilności i paliw alternatywnych w charakterze specjalisty, a w przeszłości również w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności.


Zuzanna jest Partnerem w Kancelarii EY Law. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z transakcjami fuzji i przejęć, procesami restrukturyzacyjnymi oraz w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z branży finansowej, energetycznej oraz usługowej.Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


Patrycja Zalasińska jest doradcą podatkowym i menedżerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. Posiada doświadczenie głównie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zajmuje się problematyką planowania polityk oraz struktur delegowania pracowników, optymalizacji wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pracowników mobilnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.


Magdalena jest starszym menedżerem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Projekty realizowane przez Magdalenę obejmują doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, opracowywania efektywnych podatkowo struktur własnościowych, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Magdalena specjalizuje się także w tematyce związanej z BEPS. Magdalena ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.


Tomasz jest Prawnikiem w Zespole Energetyki oraz Zespole Doradztwa Regulacyjnego w EY. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska oraz doradztwie regulacyjnym dla podmiotów energochłonnych. W obszarze jego zainteresowania pozostają przede wszystkim zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi oraz świadczeniem usług systemowych. Brał udział w licznych projektach optymalizacji kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. Angażuje się w stałe doradztwo dla największych przedsiębiorstw zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Doradza także w zakresie komunikowania stanowiska przemysłu odnośnie planowanych zmian regulacyjnych. Jest autorem analiz i publikacji z zakresu prawa energetycznego.


Magdalena jest aplikantem radcowskim i starszym prawnikiem w kancelarii EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy). Karierę zawodową rozpoczynała w kancelariach prawnych zajmujących się w obsługą dużych przedsiębiorstw obrotu, spółek z sektora paliwowego oraz spółek obrotu. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa energetycznego, regulacji dotyczących obrotu paliwami i energią, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz postępowaniu administracyjnym. Wspiera przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem URE, Ministrem Energii i innymi organami. Gościnnie prowadzi zajęcia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystką Freie Universität w Berlinie.