Mazowsze: zmniejsza się wachlarz instrumentów wsparcia

Agata Górecka
Agata Górecka Starszy Konsultant
kontakt

Rok 2018 przynosi przedsiębiorcom nowe szanse na uzyskanie dofinansowania, lecz nie wszyscy będą mogli cieszyć się z tegorocznej puli środków w tym samym stopniu.

Bieżący rok rozpoczął się od zmniejszenia się palety dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie woj. mazowieckiego.

Firmy na Mazowszu już w ostatnich latach borykały się z wyższym progiem wejścia obowiązującym przy aplikowaniu o środki. Minimalne progi kosztów kwalifikowanych na projekty badawczo-rozwojowe w ramach popularnej Szybkiej Ścieżki były dla nich wyższe niż dla przedsięwzięć w innych obszarach Polski (np. konkurs 1/1.1.1/2017 dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców).  Ponadto, duże przedsiębiorstwa lokujące inwestycje w woj. mazowieckim mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku tzw. „inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej”. Oznaczało to konieczność oderwania się od dotychczasowej działalności, aby możliwe było otrzymanie pomocy na inwestycję.

Rok 2018 przyniósł dalsze ograniczenie dostępności Mazowsza do możliwości otrzymania dofinansowania. Ucierpiała przede wszystkim stolica, z uwagi na wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarczego. Maksymalny poziom pomocy dla obszaru Miasta Warszawy został obniżony do 10% (z wcześniejszych 15%) od stycznia 2018 r.

Ograniczenia w możliwościach pozyskania finansowania unijnego dotyczą również projektów ulokowanych na terenie Mazowsza poza aglomeracją Warszawy. Pomimo obniżenia pułapów wsparcia dla firm, duże przedsiębiorstwa praktycznie zostaną pozbawione szansy na uzyskanie dofinansowania na planowane przedsięwzięcia na obszarze Mazowsza.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lutego br. harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), środki finansowe w przewidzianych konkursach (zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i dla firm sektora MŚP) przeznaczone będą wyłącznie na wsparcie dla słabiej rozwiniętych regionów kraju.  Więcej szczegółów w artykule „Kolejne szanse na unijne dofinansowanie już w tym kwartale”. Tym samym, projekty realizowane w woj. mazowieckim zostały wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie.

Wsparcie z regionu

Czy mazowieccy przedsiębiorcy faktycznie pozbawieni są szans na uzyskanie wsparcia?

Alternatywą dla POIR, może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dedykowany do wspierania m.in. lokalnej przedsiębiorczości, pozwalający na współfinansowanie mniejszych wartościowo projektów.

Niemniej jednak, i w tym przypadku wąski jest wachlarz dostępnych środków oraz typy możliwych do wsparcia przedsięwzięć. W świetle obowiązującego harmonogramu konkursów, aktualnie na wsparcie z RPO WM mogą liczyć wyłącznie przedsiębiorstwa planujące projekty w obszarze:

  • tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego (nabór zaplanowany został na wrzesień)
  • prac w zakresie eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (nabór w listopadzie)
  • realizacji prac badawczo-rozwojowych dla firm posiadających doświadczenie w ich prowadzeniu (nabór prawdopodobnie w czerwcu – uzależniony od wyników poprzednich konkursów)

Ww. wsparcie skoncentrowane jest głównie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw – m.in. pod warunkiem zapewnienia, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do gospodarki, m.in. poprzez planowaną współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu.

Firmy należące do sektora MŚP dodatkowo mogą ubiegać się o wsparcie potencjału innowacyjnego poprzez finansowanie sfery doradczej (bony na doradztwo – nabór w październiku) oraz działalności na rynkach zagranicznych (internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – nabór zaplanowany na kwiecień).

Aktualnie trwa nabór w ramach tzw. „bonów na innowacje”, wspierających przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez MŚP posiadających status spin-off we współpracy z instytucją naukową. Projekty „bonów na innowacje” mają być związane z opracowaniem nowego lub rozwojem istniejącego produktu czy usługi lub zmian procesowych.

W 2018 r. nie przewiduje się natomiast wsparcia inwestycyjnego MŚP na terenie Mazowsza, czyli dofinansowania najbardziej pożądanych przez przedsiębiorców projektów, pozwalających na rozwój parków technologicznych, które realnie stymulują innowacyjność firm.

Szansa na wsparcie

Tegoroczna pula środków unijnych trafi do firm działających w woj. mazowieckim najprawdopodobniej w stosunkowo niewielkim stopniu. Niemniej jednak mogą one w dalszym ciągu skorzystać z alternatywnych instrumentów wsparcia: ulgi B+R dającej możliwość dodatkowego odliczenia wybranych kategorii kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania (sięgającego 100% wartości tych kosztów), czy nowego instrumentu wsparcia –  tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, która już niebawem umożliwi skorzystanie z ulgi podatkowej dla inwestycji zlokalizowanych w całej Polsce.

Dodatkowo, pamiętajmy, że posiadanie siedziby na terenie Mazowsza nie wyklucza firmy z ubiegania się o dofinansowanie na inwestycję zlokalizowaną na innym obszarze. W dalszym ciągu jest możliwe wsparcie unijne dla zamiejscowych oddziałów, bądź zakładów produkcyjnych funkcjonujących w innych regionach kraju.

Podregiony województwa mazowieckiego mają szanse odzyskać dostęp do pomocy regionalnej w dłuższej perspektywie. W ujęciu statystycznym stolica już została wyłączona z obszaru Mazowsza, aby nie zawyżać wskaźników gospodarczych regionu. Liczmy więc, że Polska weźmie przykład z Czech czy Węgier i w kolejnej perspektywie finansowej wydzieli obszar Miasta Warszawy umożliwiając ubieganie się o wsparcie słabiej rozwiniętym obszarom województwa mazowieckiego.

Chcesz wiedzieć, jak skorzystać ze wsparcia w ramach ulgi B+R? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu.

Więcej informacji o webcaście

Współpraca: Anna Pławiak


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>