Łatwiejsze stosowanie niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w czasie epidemii

20 kwietnia został zaprezentowany projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z  wirusem SARS-CoV-2.

Nowy projekt dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używanych do celów opałowych.

Wyroby węglowe

Zaproponowane zmiany dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe mają wprowadzić czasowo:

  • zniesienie obowiązku uzyskiwania oświadczeń, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy w przypadku sprzedaży w ilości przekraczającej 200 kg a nieprzekraczającej 3 ton,
  • zniesienie obowiązku potwierdzania danych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Wyroby gazowe

W przypadku wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używanych do celów opałowych proponowane zmiany dotyczą trzech obszarów:

  • Zakończenia przemieszczenia na podstawie papierowego dokumentu dostawy

Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać informację o zakończeniu przemieszczenia (które są zazwyczaj zobowiązane podawać na papierowym dokumencie dostawy) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą składać potwierdzenia otrzymania wyrobów.

  • Okazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-PR

Dla spełnienia warunku w zakresie okazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR) wystarczającym będzie przekazanie oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia podmiotowi wysyłającemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  • Okazywania dokumentu tożsamości

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały okazywać dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z proponowanymi zmianami, w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powinno się dopełnić obowiązków zniesionych czasowo – obowiązek ten ma nie dotyczyć przekazania podmiotowi wysyłającemu oświadczenia o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego lub potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia.

Opisane przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 14 marca 2020 r.  Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zobacz Rozwiązanie EY:

Obniż cenę węgla i gazu


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>