Kursy językowe w kosztach uzyskania przychodu. Organy podatkowe przechodzą na stronę podatnika?

Katarzyna Sobocińska
Katarzyna Sobocińska Starszy Konsultant
kontakt

W ostatnich latach zarówno urzędy skarbowe, jak i inne organy podatkowe były nieugięte – nie pozwalały zaliczać wydatków na szkolenia czy kursy językowe w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Temat ten był wielokrotnie przedmiotem sporów oraz interpretacji indywidualnych, jednak organy nie akceptowały biznesowych uzasadnień przedsiębiorców.

Jest jednak szansa na zmianę stanowiska organów w tym temacie. 15 grudnia ukazała się bowiem interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM), w której prezentowane jest stanowisko odmienne od dotychczas znanego przedsiębiorcom.

W przedmiotowej interpretacji, wnioskodawca (programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) zwrócił się z pytaniem, czy w ramach prowadzonej działalności może zaliczyć wydatki ponoszone na naukę języka angielskiego do KUP. Zaznaczył przy tym, że świadczenie przez niego usług wiąże się ze współpracą z różnymi osobami i firmami (w tym zagranicznymi), a obowiązkowym językiem komunikacji jest język angielski. Również materiały, z których korzysta, są najczęściej w języku angielskim. Choć w trakcie studiów uczył się tego języka, to postęp technologiczny, jaki dokonał się po ich ukończeniu, wpłynął na zdezaktualizowanie się tej wiedzy.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że w związku z zaistniałą sytuacją, brak odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego praktycznie uniemożliwiłby mu świadczenie usług programistycznych. Tym samym wydatki ponoszone na naukę tego języka powinien on zaliczyć do KUP.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko programisty za prawidłowe. Wskazał on, że skoro chcąc świadczyć swoje usługi wnioskodawca musi coraz lepiej posługiwać się angielskim, a poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwolą osiągnąć przychód, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Potwierdził tym samym spełnienie przesłanki wynikającej z art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT, tj. warunek poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodu.

Jest to swoiste novum, biorąc pod uwagę, że jeszcze niespełna 2 lata temu, w podobnym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji (sygn. IPTPB1/415-590/14-5/AG) zanegował możliwość zaliczenia kosztów kursu językowego w ciężar KUP.

Należy jednak pamiętać, że to przedsiębiorca musi każdorazowo udowodnić związek wydatku (np. na kurs językowy, jak w tym przypadku) z prowadzoną przez siebie działalnością i – dodatkowo – odpowiednio go udokumentować. W razie wątpliwości, warto oczywiście zabezpieczyć swoje rozliczenia na gruncie PIT lub CIT poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej, jak to uczynił wspomniany programista.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>