KRS bardziej elektroniczny

Od 1 października zwiększy się zakres dokumentów finansowych, które podatnicy będą musieli składać do KRS w formie elektronicznej.

Dnia 1 października 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Z punktu widzenia podmiotów wpisanych do KRS najistotniejsze znaczenie mają następujące zmiany:

  • sprawozdanie finansowe będzie sporządzane w postaci elektronicznej oraz będzie ono opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie będzie sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym na stronie internetowej. Zmianie nie uległy przepisy dotyczące zasad podpisywania sprawozdania. Będzie ono zatem podpisywane jak dotychczas przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu
  • sprawozdanie z działalności jednostki będzie sporządzane w postaci elektronicznej oraz będzie ono opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • zmianie nie uległy przepisy dotyczące podejmowania uchwał na zwyczajnym np. zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu, jednak na podstawie nowych przepisów uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziale zysku będę elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego
  • sprawozdanie z badania będzie sporządzane w postaci elektronicznej oraz będzie ono opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta

Chcesz wiedzieć więcej o znaczeniu, jakie nowe przepisy mają dla pozycji prawnej podatników? Serdecznie zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu „Fiskus a podatnik – przewrót w relacjach czy tylko kosmetyka?”

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>