Koszty reverse charge można zminimalizować

Płacisz odsetki w związku ze zbyt późnym rozliczeniem odwrotnego obciążenia VAT? Ale czy na pewno musisz?

W ostatnim czasie obserwujemy wśród przedsiębiorców wzrost kosztów rozliczania podatku VAT wynikający z obowiązku zapłaty odsetek związanych ze zbyt późnym rozliczeniem podatku z tytułu odwrotnego obciążenia (reverse charge). Jest to skutek zastosowania wprowadzonego w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 86 ust. 10i ustawy o VAT. Dotyczy on transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca, a podatek należny nie został rozliczony we właściwym okresie (np. ze względu na za późne otrzymanie faktury zakupowej). Wówczas powstaje rozbieżność czasowa pomiędzy datą wymagalności podatku należnego a datą odliczenia podatku naliczonego. Rozbieżność ta powoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę.

Transakcje, których problem ten dotyczy to:

  • import usług
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • dostawa towarów opodatkowana na terytorium kraju na zasadach reverse charge (np. w przypadku nabycia sprzętu elektronicznego czy usług budowalnych od podwykonawców).

Oprócz kosztów odsetek, dodatkowym obciążeniem staje się konieczność korygowania deklaracji VAT za ubiegłe okresy. Nawet dla tych, którzy ubiegają się o zwroty VAT może być to uciążliwe – każda tego typu korekta oznacza wydłużenie terminu zwrotu.

Czy tak musi być?

Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o mechanizmie samonaliczenia podatku VAT przez nabywcę, tak przesadnie rygorystyczne podejście nie może pozostawać w zgodzie z przepisami Dyrektywy 112/2006/WE.

Widzimy szereg argumentów przemawiających za tym, że art. 86 ust. 10i ustawy o VAT narusza fundamentalne zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT. Nasze stanowisko znajduje również uzasadnienie w tezach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok C-518/14). Wobec tego uważamy, że:

  • przedsiębiorcy powinni być uprawnieni do korekty deklaracji, która byłaby dla nich neutralna podatkowo (tak jak do końca 2016 r.)
  • możliwe jest podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania dodatkowego kosztu odsetek od zaległości podatkowych i rozliczanie podatku naliczonego w tym samym okresie co podatek należny (tzn. bez zaległości podatkowej)

Powyższe może okazać się istotne, w szczególności dla tych, którzy:

  • rozliczają wysokie kwoty z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług czy dostaw towarów objętych lokalnym odwrotnym obciążeniem VAT
  • otrzymują z opóźnieniem dane pozwalające na rozliczenie transakcji we właściwym okresie
  • dziś płacą odsetki związane ze zbyt późnym zadeklarowaniem ww. transakcji

Jeśli chcieliby Państwo zminimalizować koszty płaconych odsetek za zwłokę związanych z rozliczaniem odwrotnego obciążenia, uprzejmie prosimy o kontakt.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>