Koszty kredytu kupieckiego też objęte regulacjami dotyczącymi niedostatecznej kapitalizacji

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt

Po ostatnim orzeczeniu NSA podatnicy powinni przejrzeć swoją siatkę rozliczeń, upewniając się czy nie są wymagane zmiany w kalkulacji niedostatecznej kapitalizacji.

Firma, która korzysta z kredytu kupieckiego w transakcjach z podmiotami kwalifikowanymi, powinna stosować do kosztów z tym związanych ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 maja 2018 r. (sygn. II FSK 400/18 – uzasadnienie ustne), kończąc tym samym postępowanie w zakresie wydanej dla podatnika interpretacji. W świetle wspomnianego orzeczenia, podatnicy powinni przejrzeć swoją siatkę rozliczeń, upewniając się czy nie są wymagane zmiany w kalkulacji niedostatecznej kapitalizacji.

Wątpliwość podatnika dotyczyła przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16. ust. 7b Ustawy o CIT i zdefiniowania „pożyczki” oraz „kredytu” na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Według stanowiska podatnika, korzystanie z kredytu kupieckiego (wynikającego z rozłożenia zapłaty za nabycie nieruchomości na raty) nie mieści się zarówno w definicji „kredytu” jak i „pożyczki”. W odpowiedzi, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wskazał że w przypadku gdy dany podatnik korzysta z możliwości późniejszej zapłaty wynagrodzenia do podmiotu kwalifikowanego i z tego tytułu ponosi dodatkowe koszty, to koszty te mieszczą się w definicjach „pożyczki” / „kredytu” wskazanych w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji. Swoją argumentację Organ oparł o wywód, że określenie „kredyt” wskazane w przepisie art. 16. Ust. 1 pkt 60 co prawda może się odnosić do instytucji wskazanych w prawie bankowym, ale kredyt kupiecki czy też handlowy to zwyczajowe nazwy „pożyczki”. Organ wskazał w tym miejscu na funkcjonujący w tym obszarze w obiegu prawnym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2011 (sygn. I SA/Lu 66/11), gdzie sąd w orzeczeniu przedstawił argumentację zbieżną ze stanowiskiem Organu.

Po wygranej przez podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie przyznał rację organowi. W orzeczeniu (uzasadnienie ustne), NSA potwierdził że instytucja kredytu kupieckiego mieści się w definicji pożyczki. Dodatkowo NSA zwrócił uwagę na zmianę w definicji pożyczki z art. 16 ust. 7b Ustawy o CIT, która miała miejsce 1 stycznia 2015, która to zmiana zdaniem Sądu miała charakter doprecyzowujący i była związana ze zmianą brzemienia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT. Tym samym wspomniana zmiana nie miała wpływu na wynik sprawy.

Powyższy wyrok to sygnał, który może być wykorzystany przez organy skarbowe przy analizowaniu prawidłowego zastosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji w kontekście kosztów wynikających z kredytów kupieckich. Należy wskazać, że stosując przytoczoną argumentację, w przypadku gdy np. udzielenie podatnikowi odroczenia w spłacie zobowiązania przez podmiot kwalifikowany odbywa się za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to powinno podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. W tej sytuacji rekomendowane jest wykonanie przeglądu swoich rozliczeń z podmiotami kwalifikowanymi i weryfikacja czy nie powinna nastąpić rekalkulacja kosztów uzyskania przychodów.

Warto pamiętać o tym orzeczeniu także w kontekście nowych przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Argumentacja NSA wskazuje, że kredyt kupiecki mieści się w szeroko rozumianej definicji każdej formy zadłużenia funkcjonującej w obrocie gospodarczym (cytat z uzasadnienia ustnego), to nowe przepisy art. 15e Ustawy o CIT stwierdzające, że koszty finansowania dłużnego to wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, wypełniałyby tę definicję.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w prawie, które obowiązują od początku tego roku? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: „Wyzwania podatkowe 2018 – praktyczne porady i rozwiązania dla przedsiębiorców”.

Więcej informacji i rejestracja

Współautor: Michał Klimczak


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>