Koniec z rozliczaniem PIT przez pracodawcę, nowe możliwości dla pracownika

Rafał Tołwiński
Rafał Tołwiński Starszy Menedżer
kontakt
Michał Panek
Michał Panek Starszy Konsultant
kontakt

Od bieżącego roku przedsiębiorca nie ma już możliwości złożenia w imieniu swojego pracownika rocznego zeznania podatkowego.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, po złożeniu przez pracownika oświadczenia PIT-12 (do 10 stycznia) oraz przy spełnieniu określonych warunków, pracodawca miał obowiązek przygotować i złożyć – w imieniu tego pracownika – roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-40.

Obowiązek ten został usunięty nowelizacją ustawy o PIT z 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.528). Równocześnie ustawodawca wprowadził możliwość przygotowania zeznania przez pracowników urzędów skarbowych – po złożeniu przez podatnika formularza PIT-WZ. Co istotne, w tak przygotowanym zeznaniu, odmiennie od zeznania sporządzonego przez pracodawcę, podatnik może m.in. rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z ulgi na dziecko czy wyznaczyć organizację, na rzecz której ma trafić 1% jego podatku. Podkreślić należy jednak, że w tak przygotowanym zeznaniu podatnik nie ma możliwości naniesienia poprawek, może zeznanie jedynie zaakceptować lub odrzucić. W sytuacji nieodrzucenia takiego zeznania, zostanie ono uznane za zaakceptowane i złożone we właściwym urzędzie skarbowym w ustawowym terminie.

Nowelizacja rodzi też jednak pewne ryzyko. Owym potencjalnym zagrożeniem dla podatnika jest niedopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, kiedy złoży on oświadczenie do pracodawcy, ten natomiast, również nie będąc świadomym zmian w tym zakresie, przygotuje PIT-40. Taki formularz, mimo że złożony w odpowiednim urzędzie skarbowym, nie będzie miał mocy prawnej. Może to spowodować wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia zeznania podatkowego, konieczność zapłaty ustawowych odsetek i grzywny (urząd skarbowy ma ponad 5 lat na weryfikację obowiązków podatkowych podatników).

Innym, stosunkowo nowym rozwiązaniem, z którego podatnicy mogli skorzystać już w zeznaniu za rok 2016, jest możliwość otrzymania – po podaniu wymaganych danych na Portalu Podatkowym – wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. Pre-Filled tax Return). W zeznaniu tym również znajdą się dane adresowe i informacje zwarte w formularzach PIT-11, PIT-11A/40A, PIT-8C i PIT-R. Ponadto – co ważne – będzie on w pełni edytowalny i pozwoli na wprowadzanie zmian i dodatkowych pozycji (np. darowizn, ulgi na Internet). Tak przygotowane zeznanie podatnik składa na Portalu Podatkowym.

Reasumując, opisana powyżej zmiana oznacza zmniejszenie obowiązków dla pracodawcy i nowe możliwości dla pracownika. Z punktu widzenia pracownika ważne jest to, że dotychczasowy obowiązek pracodawcy przejmuje urząd skarbowy (po złożeniu stosownego wniosku lub podaniu danych na Portalu Podatkowym). Dodatkowo, co także istotne dla podatnika, pracownicy urzędów skarbowych – przygotowując zeznanie – mają prawo do uwzględnienia w nim ulg i zwolnień podatnika, co jest pozytywnym aspektem prezentowanej zmiany.  Należy jednak pamiętać o wspomnianym wyżej zagrożeniu. Stąd też kwestią, o której pracodawca powinien bezwzględnie pamiętać, jest poinformowanie pracownika składającego oświadczenie PIT-12 o braku możliwości przygotowania za niego rocznego zeznania podatkowego za 2017 rok.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>