Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi doradztwa w zakresie planowania podatkowego

21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy uczestniczą w opracowywaniu dla swoich klientów agresywnych systemów planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie. Przepisy te mają objąć wszystkie państwa członkowskie UE oraz wszystkich pośredników.

Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt przepisów ma na celu przeciwdziałanie i zwalczanie agresywnego planowania podatkowego nakierowanego na unikanie opodatkowania wprowadzanych w ramach złożonych systemów transgranicznych. Przykładowo pośrednicy będą mieli obowiązek przekazania szczegółowych informacji  do właściwego organu podatkowego na temat zaproponowanych rozwiązań posiadających jedno lub więcej określonych znamion, w ciągu pięciu dni od daty dostarczenia takiego rozwiązania klientowi.

Celem tych przepisów jest również wprowadzenie automatycznej wymiany między państwami członkowskimi informacji o systemach agresywnego planowania podatkowego w postaci scentralizowanej bazy danych. Wymiana informacji ma umożliwić podjęcie szybkich działań mających przeciwdziałać wprowadzeniu szkodliwych rozwiązań.

Planowane zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej  w ramach planowania podatkowego i są konsekwencją zharmonizowanego podejścia do ujawniania informacji, sformułowanych w ramach projektu OECD dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

Co oznaczają nowe przepisy dla biznesu? Przede wszystkim dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania do organów podatkowych i możliwości kontroli przez urzędy planowanych struktur rozliczania zarówno po stronie doradców, jak i przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia.

Zobacz proponowane przepisy


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>