Kolejne zmiany wprowadzane przez MLI

Już od 1 stycznia 2020 r. kilkanaście kolejnych państw wdroży zapisy Konwencji MLI do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Polską.

Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zaczną obowiązywać kolejne zmiany wynikające z ratyfikacji Konwencji MLI. Zmiany będą dotyczyły umów, które Polska zawarła z następującymi państwami:

 1. Belgią
 2. Danią,
 3. Finlandią,
 4. Indiami,
 5. Irlandią,
 6. Islandią,
 7. Izraelem,
 8. Kanadą,
 9. Luksemburgiem,
 10. Łotwą,
 11. Maltą,
 12. Norwegią,
 13. Singapurem,
 14. Ukrainą,
 15. Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

W celu zilustrowania najważniejszych zmian, przeanalizujmy zmiany, które będą dotyczyły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Luksemburgiem.

W umowie zawartej przez Polskę i Luksemburg zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia klauzuli testu podstawowego celu – celem klauzuli jest ograniczenie możliwości korzystania z przywilejów danej umowy, w sytuacji gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji jest utworzenia danej struktury było uzyskanie korzyści sprzecznej z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych. Zmieni się także podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania (lecz tylko dla rezydentów Luksemburga).

Zmiany wprowadzane przez Konwencję MLI nie są jednolite w przypadku wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę. Tym samym, z uwagi na fakt, że MLI zmienia przepisy umów, które stosuje się w transakcjach międzynarodowych, w każdym przypadku należy dokonać oceny struktury, przepływów międzynarodowych jak również sprawdzić nowe zapisy, które zostaną wprowadzone do umów przez MLI, w celu przygotowania się do nowej rzeczywistości prawnej.

*Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>