Kolejne zmiany w akcyzie – wyroby „na zerze” muszą być widoczne dla fiskusa

Najistotniejszą zmianą najbliższej nowelizacji jest wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na LNG i CNG zużywane do napędu silników spalinowych.

W dniu 19 września 2018 r. w życie wchodzi kolejna nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – chodzi o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Zmiany wchodzące w życie są częścią większej nowelizacji przepisów dotyczących w szczególności obrotu wyrobami opodatkowanymi stawką „zero”, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Najbliższe zmiany dotyczą m.in. definicji legalnej ubytków wyrobów akcyzowych – od tej pory z definicji ubytków wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką inna niż zerowa, powstałych podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy wyłączone zostały straty piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (zmieniony art. 2 ust 20) lit. a).

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków w części dotyczącej ubytków powstających podczas produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą moc z dniem 19 września 2018 r.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek rejestracyjny dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Podmioty te przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów powinny złożyć odpowiednie zgłoszenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Warto tu wspomnieć, że rozwiązanie takie funkcjonowało już w nieco odmiennej formie w ustawie o podatku akcyzowym przed kilkoma laty.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, niepodlegający do tej pory obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Najistotniejszą zmianą najbliższej nowelizacji jest wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) zużywane do napędu silników spalinowych. Przepis ten jednak będzie musiał poczekać na zgodę Komisji Europejskiej na stosowanie stawki zerowej. Miejmy nadzieję, że wydarzy się to szybko.

Współpraca: Iga Ohde


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>