Kolejne szanse na unijne dofinansowanie już w tym kwartale

Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł.

Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na 2018 r. został opublikowany już w połowie listopada 2017 r. i zaktualizowany kilka dni temu (pełny harmonogram można znaleźć na stronie PO IR)

Zgodnie z obowiązującą od 1 lutego wersją harmonogramu, najbliższe konkursy dla przedsiębiorców w ramach popularnego poddziałania 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka Ścieżka) już ruszyły. Co ważne, środki finansowe (zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i dla MŚP) przeznaczone są tylko dla regionów słabiej rozwiniętych, zatem z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczono projekty realizowane w woj. mazowieckim.

Dofinansowanie w ramach Szybkiej Ścieżki przeznaczone jest na wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Na 2018 r. zaplanowano po 2 konkursy dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw oraz dodatkowo konkurs dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence.

Do startu coraz bliżej

Pierwsze konkursy dla MŚP i dużych przedsiębiorców w ramach Szybkiej Ścieżki ogłoszono 1 lutego, a nabór wniosków dla MŚP zaplanowano na okres od 1 marca do 30 maja. Budżet konkursu to 700 mln zł (dla porównania: budżet dla konkursów MŚP w 2017 roku to 1 mld zł). Kolejny konkurs, z analogicznym budżetem, odbędzie się w trzecim kwartale – wnioski można składać od 16 sierpnia do 14 grudnia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, MŚP mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz do 60% w zakresie prac rozwojowych. Minimalna wartość projektu, który może ubiegać się o wsparcie, to 1 mln zł.

Tzw. duzi przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw mogą składać wnioski od 1 marca do 29 czerwca, czyli prawie o miesiąc dłużej niż mniejsi przedsiębiorcy. Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu będzie miał miejsce pomiędzy 3 września a 30 listopada. Budżet każdego konkursu to 700 mln zł, co oznacza znaczne zwiększenie budżetu w porównaniu do 2017 r. (wnioskodawcy mogli liczyć na 400 mln zł i 350 mln zł). Duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 65% kosztów kwalifikowalnych na badania przemysłowe oraz do 40% na prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę oraz 10 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum.

Konkursy w ramach Szybkiej Ścieżki podzielone są na miesięczne rundy. Doświadczenie pokazuje, że jeżeli wnioskodawcy zależy na szybkiej ocenie projektu, nie warto czekać ze złożeniem wniosku. Te składane w pierwszej kolejności są oceniane szybciej, o czym szczegółowo pisaliśmy ostatnio.

Co jeszcze w tym roku?

Rok 2018 to także – najprawdopodobniej – ostatni moment na otrzymanie dofinansowania w ramach działania 2.1 (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw). Konkurs, w którym można otrzymać wsparcie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, zaplanowano na II/III kwartał tego roku (nabór wniosków od 28 maja do 6 lipca), jednak nie jest jeszcze znany budżet konkursu – wartość alokacji uzależniona będzie od dostępności środków i zostanie wskazana w późniejszym terminie. Biorąc jednak pod uwagę jaką popularnością cieszył się konkurs zakończony 19 stycznia br. (złożono 108 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ponad 949 mln zł przy łącznym budżecie 460 mln zł) można się spodziewać, że budżet tegorocznego konkursu będzie niewielki. Chcąc ubiegać się o wsparcie w ramach tego działania należy zaplanować projekt o kosztach kwalifikowanych zapewne na poziomie min. 2 mln zł.

Działania mające na celu dofinansowanie wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek oraz 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne, przeznaczone zostały wyłącznie dla podmiotów MŚP. W przypadku Badań na rynek, do końca lutego można składać wnioski w konkursie ogłoszonym jeszcze w 2017 r., a już w połowie marca ruszy kolejny nabór, który potrwa aż do grudnia (w podziale na rundy). Budżet w obu przypadkach to 750 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł, a dla mikro i małych przedsiębiorstw – 5 mln zł. Wnioskodawcy mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie na poziomie 20 mln zł.

Nabór wniosków w ramach Kredytu na innowacje technologiczne potrwa od 15 lutego do 24 maja (3 rundy). Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 550 mln zł, a wnioskodawcy mogą liczyć na maksymalnie 6 mln zł wsparcia (dotację – „premię technologiczną” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego). Co ciekawe, minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem nie została określona.

Harmonogram naboru omawianych przez nas wniosków można też obejrzeć pod tym linkiem

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj pełny terminarz naboru wniosków do Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2018.

Więcej informacji

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>