Kolejne instytucje finansowe w ewidencji PPK

Iwo Turecki
Iwo Turecki Starszy Menedżer
kontakt

Lista instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK sukcesywnie się poszerza. Obecnie jest ich 18. Pracodawcy mogą więc już przystępować do porównania ofert i wyboru tej, która będzie zarządzała PPK w ich firmach.

To ważna informacja dla pracodawców, których już od 1 lipca obowiązuje ustawa o PPK. Przypomnijmy, że ustawa o PPK będzie obejmowała poszczególnych pracodawców etapami. I tak,

 • 1 lipca 2019 r. – obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników
 • 1 stycznia 2020 r. – obejmie firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 • 1 lipca 2020 r. – obejmie firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników
 • 1 stycznia 2021 r. – obejmie pozostałe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Ewidencja PPK

Ewidencję PPK prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Wszystkie zarejestrowane instytucje znajdują na portalu Mojeppk.pl. Aby jednak dana instytucja została wpisana na tę listę, musi:

 • posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych);
 • zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.
Razem ze stroną pracowniczą

Zanim wskażemy na co zwrócić uwagę przy analizowaniu ofert poszczególnych instytucji, przypominamy, że wyboru danej instytucji pracodawca dokonuje w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli w firmie nie działają związki zawodowe, wyboru należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeśli jednak miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, z organizacją związkową lub reprezentacją pracowników, wówczas firma wybiera instytucję finansową samodzielnie.

Którą ofertę wybrać?

Ustawa o PPK nie określa zamkniętego katalogu kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK – podmiot zatrudniający i strona pracownicza mają dzięki temu dość dużą swobodę  w wyborze instytucji zarządzającej. Do kryteriów, które należy uwzględnić przy wyborze instytucji finansowej zalicza się:

 1. Oparcie wyboru na podstawie ocen:
 • Proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
 • Efektywności tych instytucji w zarządzaniu aktywami
 • Posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi

2. Uwzględnienie interesu osób zatrudnionych.

Ponieważ wskazane kryteria mają charakter nieostry, na co jeszcze zwrócić uwagę?

Oprócz analizy oferty warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK oraz wysokości opłat za usługę zarządzania PPK, warto skupić się na historycznych wynikach funduszy podobnych do oferowanych w ramach PPK. Ponadto, niektóre z instytucji proponują także inne udogodnienia techniczne i administracyjne, jak np. software dla systemów payrollowych, czy brak opłat przez pierwszy rok.

Przeprowadzenie szczegółowej analizy to nie lada wyzwanie dla pracodawcy, który powinien też pamiętać o najważniejszym kryterium jakim jest najlepiej rozumiany interes pracowników.

Wybierz fundusz inwestycyjny z EY!
Eksperci EY pomogą w ocenie ofert podmiotów prowadzących PPK i wykonaniu kalkulacji kosztów pracowniczych.

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy  na warsztaty EY: Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce.
Warsztaty odbędą się 26 czerwca 2019 r.  Organizatorem szkolenia jest EY Academy of Business.

Zapisz się

Wybierz fundusz inwestycyjny z EY!

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>