Kolejna próba ograniczenia możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycjami

Dyrektor KIS wydaje kolejne interpretacje, które zawężają zakres zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wyłącznie do dochodu wygenerowanego w ramach nowej inwestycji.

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach na blogu (więcej na ten temat tutaj), w drugiej połowie maja 2019 r. zaczęły pojawiać się interpretacje podatkowe, które zawężają zakres zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dalej: PSI) wyłącznie do dochodu wygenerowanego w ramach nowej inwestycji. W przypadku inwestycji polegających na rozbudowie zakładu (poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych lub dywersyfikację produkcji) ze zwolnienia miałby korzystać tylko dochód wygenerowany przy użyciu środków trwałych nowo zakupionych w ramach inwestycji. Takie podejście jest o tyle zaskakujące, że w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (w przypadku których zakres zwolnienia podatkowego był zdefiniowany analogicznie jak w PSI) możliwość zwalniania całości dochodu danego zakładu – przy spełnieniu odpowiednich przesłanek – była ugruntowaną przez lata praktyką, a dodatkowo wynikała pośrednio z brzmienia przepisów. Co więcej, pierwsze interpretacje wydawane w analogicznych sprawach w zakresie PSI również potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia w odniesieniu do całości dochodu danego zakładu.

Jednak negatywne podejście organów podatkowych do omawianej kwestii zaczyna się ugruntowywać. Od ostatniego naszego wpisu na blogu pojawiły się kolejne trzy interpretacje w tym zakresie i wszystkie z nich mają podobne uzasadnienie.

Argumenty, na które powołuje się w tych interpretacjach Dyrektor KIS są dość zaskakujące, ponieważ abstrahują od jasnego i jednoznacznego brzmienia przepisów, a uzupełniają treść ustawy o dodatkowe aspekty nieprzewidziane w regulacji, w szczególności, odwołują się do rzekomego celu, jakiemu ma służyć ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

Zwolnienie dla „greenfield” i „brownfield”

Podejście takie może w praktyce ograniczać zakres zastosowania zwolnienia wyłącznie do inwestycji w nowe przedsiębiorstwo (tzw. inwestycje typu „greenfield”). W przypadku bowiem rozbudowy już istniejącego zakładu, inwestycji w zmodernizowanie linii produkcyjnych itp. (tzw. inwestycje typu „brownfield”), alokowanie odpowiedniego strumienia dochodu do tej części linii produkcyjnej, która została nabyta w ramach nowej inwestycji, będzie stanowić prawdziwe wyzwanie, a w wielu sytuacjach będzie to zadanie w ogóle niewykonalne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w obecnych realiach gospodarczych, znaczna część decyzji o wsparciu dotyczy właśnie inwestycji typu „brownfield”.

Tymczasem, zgodnie z brzmieniem przepisów zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT przysługuje z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Ustawa daje zatem wyraźną podstawę do zwolnienia całego dochodu z działalności, która jest prowadzona zgodnie z decyzją o wsparciu, jeżeli tylko zostaną spełnione dwa warunki:

  • działalność jest prowadzona na terenie określonym w decyzji;
  • osiągany jest dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzji.

Ustawa potwierdza zatem stosowanie zwolnienia zarówno do inwestycji typu „greenfield”, jak i „brownfield”.

Sądy na korzyść podatników

Dyrektor KIS próbuje ograniczać możliwość korzystania ze zwolnienia wyłącznie do dochodu uzyskiwanego z konkretnej inwestycji. Jako argument powołuje się na sposób kalkulacji pomocy publicznej (która wiąże się z realizacją nowej inwestycji). Co istotne jednak, na analogiczne argumenty organy interpretacyjne próbowały powoływać się już kilka lat temu (w odniesieniu do korzystania ze zwolnienia na podstawie kilku zezwoleń strefowych). Podejście takie nie znajdowało uznania sądów administracyjnych.

W prowadzonych w tamtym czasie przez nas sprawach, sądy (zarówno wojewódzkie sądy administracyjne, jak i NSA) wielokrotnie zgadzały się z wypracowaną przez nas argumentacją, że zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (skonstruowane analogicznie jak zwolnienie w przypadku PSI) dotyczy dochodu powstałego na terenie strefy, nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji, czy zatrudnienia pracowników określonych w pojedynczym zezwoleniu.

Utrwalona linia orzecznicza, obejmująca również szereg spraw, gdzie reprezentowaliśmy podatników, potwierdza zatem, że zwolniony jest cały dochód z działalności prowadzonej na terenie strefy, nie zaś dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie konkretnego zezwolenia. Jednocześnie trudno znaleźć argumenty, które przemawiałyby za traktowaniem w sposób odmienny zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu, w szczególności w świetle analogicznego brzmienia przepisów w tym zakresie.

Rozwiązanie EY: Polska Strefa Inwestycji – nowa ulga podatkowa na inwestycje w całej Polsce


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: