KAS coraz bardziej skuteczna

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania KAS potwierdza, że organy podatkowe coraz trafniej typują przedsiębiorstwa do kontroli już na etapie analitycznym.

Ministerstwo Finansów opublikowało 8 marca na stronie internetowej oczekiwane już od jakiegoś czasu „Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej”. Analiza tego raportu, zawierającego szereg danych liczbowych, prowadzi do jednego wniosku –  zreformowana administracja skarbowa działa lepiej i jest bardziej skuteczna.

Fiskus wskazuje w raporcie, że dynamika wpływów budżetowych ogółem wyniosła 115,38% rok do roku, a wartościowo w 2017 r. łączne wpływy podatkowe wzrosły aż o 42,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Najwyższy wartościowo wzrost wpływów budżetowych odnotowano w obszarze podatku VAT (30 mld zł w skali roku). Jak ocenia MF, większe wpływy z VAT to m.in. wynik zmian legislacyjnych i ich skutecznego egzekwowania (efekt fiskalny samego tylko pakietu paliwowego w 2017r. organy podatkowe oceniają na około 4 mld dodatkowych wpływów). Dodatkowo, jak wskazano w raporcie, wzrost wpływów z podatku VAT jest również konsekwencją wdrożenia JPK_VAT. W wyniku tylko tej automatyzacji czynności sprawdzających, organy podatkowe w 2017 r. zidentyfikowały faktury wystawione przez podmioty nie mające otwartego obowiązku w podatku VAT o łącznej wartości 2 mld zł.

Znaczny wzrost wpływów podatkowych odnotowano również w obszarze podatku PIT i CIT (odpowiednio o 4,4 mld zł i 3,4 mld zł), co jest m.in. konsekwencją zwiększonych kontroli dotyczących optymalizacji podatkowych i cen transferowych. Z przedstawionych danych wynika, iż w 2017 r. wytypowano wstępnie do kontroli w sumie 120 podmiotów stosujących nieuprawioną optymalizację podatkową, a po przeprowadzonej szczegółowej analizie do kontroli finalnie skierowano 83 podmioty (szacowana kwota uszczupleń wynosi 862 mln zł).

Co ważne, kontrole z obszarów cen transferowych i agresywnej optymalizacji podatkowej są prowadzone przez coraz lepiej wyszkolone zespoły kontrolne, a dodatkowo są one coraz częściej koordynowane na szczeblu Ministerstwa Finansów (w 2017 r. MF koordynowało ponad 150 kontroli i postępowań prowadzonych przez US i UCS, z których przewidywane ustalenia w podatku CIT obejmują 635 mln zł z tytułu zaniżenia zobowiązania podatkowego i 1,3 mld z tytułu zmniejszenia straty). W raporcie wskazano także, że funkcjonujące w Ministerstwie Centrum Kompetencyjne w zakresie Cen Transferowych, Przerzucania Dochodów i Agresywnej Optymalizacji podatkowej przeprowadziło w zeszłym roku 31 konsultacji dotyczących sposobu zakończenia prowadzonych kontroli prowadzonych przez organy KAS, w wyniku czego podatek do wpłaty określony w decyzjach wydanych przez KAS wyniósł 4,6 mln zł w cenach transferowych i 312 mln zł przy optymalizacji podatkowej.

Co ciekawe, mimo wzrostu wpływów budżetowych będących następstwem kontroli podatkowych, zmniejszyła się jednocześnie liczba takich kontroli wszczynanych przez organy podatkowe u przedsiębiorców (z 44.068 w 2016 r. do 23.781 w 2017 r). Podatnicy są bowiem – dzięki szczegółowej analizie ryzyka przeprowadzanej jeszcze przed wszczęciem kontroli – coraz lepiej typowani do kontroli (efektywność kontroli w 2017 r. wyniosła aż 86%). W efekcie, dzięki lepszemu rozpoznawaniu oraz wczesnemu wykrywaniu mechanizmów przestępstw i oszustw podatkowych, obecnie kontrole są kierowane tam gdzie w ocenie organów podatkowych z dużym prawdopodobieństwem istnieją nieprawidłowości.

Dodatkowo w raporcie podkreślona została szczególna rola Urzędów Celno – Skarbowych, które w 2017 r. wszczęły 2,9 tys., a zakończyły 4,7 tys. kontroli. Co ważne realne wpłaty w wyniku kontroli zakończonych przez UCS w tym okresie wyniosły 1,74 mld zł (w porównaniu do 1,16 mld zł w 2016 r.).

Nie bez znaczenia dla zwiększonej efektywności obecnych kontroli wydaje się również być to, że KAS coraz częściej współpracuje z prokuraturą i innymi służbami – tj. Policją, Strażą Graniczną, CBA i ABW (w samym tylko 2017 r. wystąpiło aż 2.436 takich przypadków).

Przedstawione w „Podsumowaniu pierwszego roku funkcjonowania KAS” dane liczbowe wskazują na coraz większą skuteczność zreformowanej administracji skarbowej, która przyczynia się do coraz większych wpływów do budżetu. Potwierdzają się przy tym również twierdzenia, iż współczesne kontrole nie są przypadkowe i należy szczególnie starannie się do nich przygotować.

Chcesz wiedzieć, jak zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe firmy? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu.

Więcej informacji o webcaście


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>