Kara więzienia za wyłudzenia w VAT

Stefan Majerowski
Stefan Majerowski Starszy Menedżer
kontakt
Patrycja Ozdowska
Patrycja Ozdowska Starszy Konsultant
kontakt

Mająca wejść w życie z dniem 1. marca 2017 roku nowelizacja Kodeksu karnego ponownie została skierowana pod obrady komisji sejmowych. Zgodnie ze swoimi założeniami, proponowane regulacje mają stanowić kolejny krok w walce Państwa z wyłudzeniami VAT. Zmiany te są kontynuacją zmian wynikających m.in. z nowelizacji ustawy o VAT, która od stycznia 2017 r. przewiduje również sankcje 100% VAT.

Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu do projektu wskazało, że mają one uderzać przede wszystkim w zorganizowane grupy przestępcze oraz stanowić walor prewencyjny dla potencjalnych sprawców. Pierwsze projekty nowelizacji pojawiły się już w sierpniu 2016 roku, przy czym zasadnicze założenia pozostały od tamtej pory bez zmian. Nowe regulacje wprowadzają do prawa karnego dwie nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur oraz ich podrabianie lub przerabianie użycia jako autentycznych, stanowiące swego rodzaju kwalifikowalną formę tzw. fałszu materialnego.

Oba przestępstwa zagrożone są kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku jednak, gdy kwota wyłudzeń dotyczy kwoty ponad 5mln złotych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na minimum 3 lata. Maksymalna możliwa kara przewidziana dla najpoważniejszych zbrodni, tj. kara pozbawienia wolności na 25 lat, przewidziana jest natomiast dla sprawców wyłudzeń o równowartości wyłudzenia na ponad 10 mln złotych.

W ustawie pojawił się również zapis przewidujący nadzwyczajne złagodzenie kary dla sprawców ww. przestępstw, którzy ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa oraz wskażą osoby współdziałające. Gdy ponadto zwrócą korzyść majątkową osiągniętą w wyniku wyłudzenia, mogą liczyć na odstąpienie od wymierzenia kary. Takie rozwiązania ma na celu przede wszystkim rozbicie powiązań grup przestępczych, których działalność jest ukierunkowana na wyłudzenia podatkowe. W zwiększeniu skuteczności wykrywania i ścigania wyłudzeń mają również pomóc rozszerzone kompetencje organów ścigania, w tym Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej czy CBA, którzy otrzymują możliwości przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, kontroli oraz utrwalania rozmów telefonicznych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Kodeksu karnego, skala wyłudzeń VAT sięga rocznie ponad 50 mld złotych.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>