Rewolucja w poborze podatku u źródła! Bezpieczny Podatnik.Nasz punkt widzenia.

Od 1 lipca płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności z tytułu odsetek, dywidend, licencji lub innych usług niematerialnych na rzecz kontrahentów zagranicznych w kwocie ponad 2 mln zł, będą musieli decydować czy pobierać podatek według ustawowej stawki, a następnie występować o jego zwrot, czy też skorzystać ze zwolnienia lub preferencyjnych stawek podatku.

Każde z tych rozwiązań niesie ze sobą jednak pewne ryzyko. I tak:

  • Decydując się na pobranie podatku według ustawowej stawki i jednocześnie przerzucając ciężar ekonomiczny podatku u źródła na kontrahenta, spółka ryzykuje osłabieniem relacji biznesowych; jeśli zapłaci podatek z własnych środków poniesie dodatkowy ciężar ekonomiczny, co może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa; a dodatkowo rozpocznie skomplikowaną i długotrwałą procedurę zwrotu podatku.
  • Odstępując z kolei od poboru podatku u źródła, spółka ryzykuje podniesieniem przez organ podatkowy zarzutu niedochowania należytej staranności przy gromadzeniu dokumentacji zwalniającej z poboru podatku, a w efekcie nałożeniem nawet 40% stawki podatku oraz pociągnięciem zarządu do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Największym wyzwaniem dla firm jest więc wskazany obowiązek dochowania należytej staranności przy stosowaniu obniżonej stawki, zwolnienia lub zaniechania poboru podatku. Tym bardziej, że wymóg ten dotyczy zarówno wypłat nieprzekraczających 2 mln zł na rzecz jednego podatnika w roku podatkowym, jak i powyżej tej kwoty.

 

Upewnij się, że dochowałeś należytej staranności, a tym samym możesz skorzystać ze zwolnienia z poboru podatku u źródła lub z preferencyjnej stawki.

Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji

Dowiedz się więcej na temat podatku u źródła

Rozwiązanie EY: Fundamentalne zmiany w podatku u źródła (WHT)


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>