Jest faktura, trzeba zapłacić VAT

Nawet gdy przedsiębiorca nie wiedział, że jego pracownik wystawiał fałszywe faktury, to ma obowiązek odprowadzić należny VAT z tych dokumentów. Z tego obowiązku nie zwolni go nawet zawiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa – wyjaśnił NSA (wyrok o sygn. akt I FSK 359/12 do I FSK 371/12).

Naczelnik urzędu skarbowego nakazał podatnikowi zapłatę VAT wynikającego z wystawionych faktur wystawionych w latach 2008-2010. W wyniku czynności sprawdzających przeprowadzonych u kontrahentów podatnika ustalono, że posiadają oni faktury VAT, wystawione przez firmę podatnika, nie zaewidencjonowane w rejestrach sprzedaży podatnika i nierozliczone przez niego w deklaracjach VAT-7. W trakcie kontroli podatkowej podatnik złożył pisemne wyjaśnienie, z którego wynika, że znalazł kopie niezaewidencjonowanych faktur z lat 2008-2010, do preparowania których przyznał się jego pracownik. Za te faktury otrzymywał od klientów połowę wartości VAT. Po usłyszeniu takich wyjaśnień podatnik zgłosił sprawę na policję.

Podatnik złożył skargę do WSA w Łodzi, który wyrokiem z 15 listopada 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 969/11) uchylił decyzję organu podatkowego. Sąd stwierdził, że w tej sprawie nie mieliśmy do czynienia z tzw. pustymi fakturami, ale z dokumentami podrobionymi, ponieważ nie tylko nie odzwierciedlały one okoliczności w nich wskazanych, ale przede wszystkim były sfałszowane. Taki sfałszowany, podrobiony dokument nie może zostać uznany za fakturę w rozumieniu ustawy o VAT.

Organ podatkowy złożył skargę kasacyjną do NSA. Ten uznał, że sporne faktury zawierały wszystkie elementy, które powinna zawierać faktura w myśl przepisów o VAT. Ponadto dokumentowały sprzedaż tych towarów i usług, które są przedmiotem działalności firmy skarżącego. Są to więc puste faktury wystawione przez podatnika. To podatnik, jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór pracowników. Podatnik przyznał temu pracownikowi prawo i kompetencje do wystawiania faktur.
NSA powołał się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (np. sprawy o sygn. akt: C-35/05, C-342/87, C-643/11), zgodnie z którym każdy kto wystawia faktury VAT ma obowiązek zapłaty podatku. Z art. 203 Dyrektywy 112 wynika, że VAT należy odprowadzić bez względu na zaistnienie czynności podlegającej opodatkowaniu. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. W tej sprawie wystawcą faktury jest formalnie podatnik, ponieważ to jego dane były na fakturze, a dane te wpisywał jego pracownik.

Warto przeczytać:
Fikcyjna transakcja nie pozwala na odliczenie VAT Stefan Majerowski
Firma powinna sprawdzić kontrahenta. Inaczej może być posądzona o oszustwo Stefan Majerowski


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>