Jak sklasyfikować towar na gruncie CN

Sławomir Czajka
Sławomir Czajka Associate Partner
kontakt
Rafał Gołba
Rafał Gołba Starszy Konsultant
kontakt

Nowy system stawek VAT zakłada identyfikację towarów na potrzeby VAT poprzez odesłanie do Nomenklatury Scalonej. Warto więc zwrócić uwagę, w jaki sposób klasyfikować towary na gruncie CN.

Klasyfikując towary na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN), w pierwszej kolejności należy bazować na brzmieniu poszczególnych grupowań (sekcji, działów, poddziałów, pozycji oraz podpozycji). Należy pamiętać, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie orientacyjne a dla celów prawnych klasyfikację należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji (kody czterocyfrowe) i uwag do sekcji lub działów.

W następnej kolejności należy stosować pozostałe reguły interpretacyjne:

  • Wyroby niekompletne i niezłożone

Informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego (w tym niezmontowanego), pod warunkiem, że klasyfikowany wyrób posiada zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego.

  • Mieszaniny, wyroby złożone, materiały i substancje

Informacje o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnoszą się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. Klasyfikowanie mieszanin lub wyrobów składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według poniższych zasad.

Jeżeli na pierwszy rzut oka towary można sklasyfikować do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji:

  • dokonujemy do pozycji określającej towar w sposób najbardziej szczegółowy (pozycja szczegółowa ma pierwszeństwo przed pozycją bardziej ogólną). Jeżeli jednak analizowane pozycje odnoszą się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym (lub do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej), pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów
  • mieszanin, wyrobów złożonych składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych składników oraz wyroby pakowane do sprzedaży detalicznej, dokonujemy (o ile jest to możliwe) w taki sposób, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter
  • towarów, które nie mogą zostać sklasyfikowane w powyższy sposób, należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnie z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie
  • Brak możliwości sklasyfikowania towaru w powyższy sposób

Towary, które nie mogą zostać sklasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

  • Wybór właściwej podpozycji CN (kodu 6-cio i 8-mio cyfrowego)

Jeżeli zastanawiamy się pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami w ramach tej samej pozycji, należy porównywać podpozycje tylko na tym samym poziomie (np. kody 6-cio cyfrowe). Jednocześnie, wybierając podpozycję należy uwzględniać nazwę danej pozycji oraz uwagi do niej.

  • Pozostałe sytuacje
  1. futerały do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, przyborów kreślarskich, naszyjników oraz podobne opakowania, specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów, nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami, do których są przeznaczone, należy klasyfikować razem z wyrobami, gdy są one normalnie z nimi sprzedawane (reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań, które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter)
  2. opakowania i pojemniki opakowaniowe, jeżeli są zazwyczaj stosowane do danego rodzaju towarów, należy klasyfikować co do zasady razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

Jeżeli jednak stosując powyższe reguły mamy wątpliwości w zakresie klasyfikacji swoich towarów na gruncie CN, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o dokonanie takiej klasyfikacji przez właściwe organy państwowe.

W przypadku wątpliwości w zakresie klasyfikacji towarów na gruncie CN, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Nasz zespół również chętnie uzyska dla Twojego przedsiębiorstwa urzędowe potwierdzenie określonej klasyfikacji CN.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>