Jak rozliczyć VAT od usługi transportu przy imporcie towarów

Importer ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie usług transportowych związanych z importem towarów. Ma również prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do kwoty podatku z tytułu importu towarów wynikającej z otrzymanych dokumentów celnych, gdzie koszty transportu zostały wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu tego importu.

Korzystne dla podatników stanowisko w sprawie VAT od transportu międzynarodowego przy imporcie towarów potwierdza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r. (0114-KDIP1-2.4012.364.2017.1.KT).

Ustawa o VAT daje możliwość zastosowania stawki zerowej VAT dla świadczenia usług transportu importowanych towarów gdy transport ten jest bezpośrednio związany z importem lub gdy jest to transport międzynarodowy. Jednak dla zastosowania w powyższych sytuacjach zerowej stawki VAT wymagany jest potwierdzony przez urząd celno-skarbowy dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W sprawie, w której organ podatkowy wydał powyższą interpretację, przewoźnik nie posiadał takiego dokumentu, nie miał więc podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT, w związku z czym wystawił fakturę ze stawką VAT w wysokości 23-proc.

Ustawa o VAT nie uzależnia jednak wliczenia do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów kosztów transportu ze względu na sposób opodatkowania tego transportu przez spedytora czy przewoźnika. Tak więc importer jest zobowiązany do wliczenia do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu towarów kosztów transportu, również wtedy, gdy spedytor (przewoźnik) wystawił fakturę dokumentującą ten transport ze stawką 23 proc. VAT.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że importer ma wówczas prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w pełnej wysokości zarówno z faktury dokumentującej nabycie usług transportowych importowanych towarów, jak i w odniesieniu do kwoty VAT z tytułu importu towarów wynikającej z dokumentów celnych, gdzie koszty transportu ujęto w podstawie opodatkowania z tytułu tego importu.

Zastosowanie takiego rozwiązanie może budzić wątpliwości. Niemniej jednak literalne brzmienie przepisów ustawy o VAT go nie wyklucza.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>