Intensywny początek roku dla innowatorów

Ulga B+R, Innovation Box czy fundusze UE na B+R? Eksperci EY opisują dostępne opcje wsparcia dla innowatorów.

Ostatnie 3 lata upłynęły pod znakiem intensywnych prac legislacyjnych nad wdrożeniem do polskiego systemu rozwiązań podatkowych, które w połączeniu z dostępnym wsparciem z Funduszy UE, zachęciłyby przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo – rozwojowej (B+R).

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą cieszyć się szeroką gamą instrumentów – tj. ulga B+R, Innovation Box czy Fundusze UE na B+R. Skorzystanie z nich pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności B+R, jednak już teraz warto zdecydować, po które instrumenty sięgnąć w tym roku i odpowiednio się przygotować! Poniżej krótki przegląd tego co przedsiębiorcy mogą wziąć pod uwagę.

Prowadzisz już prace B+R i nie chcesz startować w konkursie?

Ulga B+R to najprawdopodobniej idealny instrument dla Ciebie. Dzięki niemu od 1 stycznia 2018 r. można odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzeniem prac B+R (a w przypadku podmiotu o statusie Centrum B+R nawet 150% kosztów).

  • Co między innymi zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?

Wynagrodzenia pracowników B+R (również tych zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne), materiały, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze nabyte od podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

  • Do kiedy można skorzystać?

Podatnicy CIT powinni zaraportować koszty poniesione na B+R w zeznaniu podatkowym do 31 marca 2019 r., a podatnicy PIT do końca kwietnia 2019 r. Jeżeli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga Innovation Box

A jeśli prowadzisz już prace B+R, których efektem jest m.in. patent, autorskie prawo do programu komputerowego lub prawo ochronne na wzór użytkowy?

Od 1 stycznia 2019 r., wzorem innych krajów UE, istnieje możliwość skorzystania z nowego instrumentu – IP Box (zwanego inaczej: Innovation Box), czyli preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

  • Jakie są między innymi kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Prawo do wynalazku (patent), prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego czy autorskie prawo do programu komputerowego.

  • Do kiedy można skorzystać?

Na bieżąco, do czasu trwania ochrony wynikającej z praw własności intelektualnej.

Programy sektorowe w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

A może poszukujesz dotacji bezzwrotnej na prowadzenie prac B+R, a udział w konkursie Ci nie straszny?

Jeżeli planujesz projekt w branży stalowej, stoczniowej lub branży gier komputerowych potencjalnym wsparciem mogą być dla Ciebie tzw. programy sektorowe w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Działanie 1.2 POIR – Innoship/Innostal/Gameinn
Na co? realizacja badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych
Dla kogo? przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw
Ile? do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe
Warunki wejścia ustalany odrębnie dla każdego konkursu
Przykładowe koszty kwalifikowane wynagrodzenia pracowników B+R, amortyzacja, podwykonawstwo
Termin naboru
  • Innoship: 17 czerwca 2019 r. – 16 września 2019 r.
  • Innostal: 15 maja 2019 r. – 18 sierpnia 2019 r.
  • GameINN: 15 marca 2019 r. – 14 czerwca 2019 r.

“Szybka ścieżka”
Jeżeli nie wpisujesz się w te obszary, tzw. „Szybka Ścieżka” czyli poddziałanie 1.1.1 POIR może być rozwiązaniem skrojonym pod Twoje potrzeby.

Poddziałanie 1.1.1 POIR – Szybka Ścieżka
Na co? realizacja badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych
Dla kogo? przedsiębiorcy oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)
Ile? do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe
Warunki wejścia*
  • 1 mln zł – dla przedsiębiorcy z sektora MŚP
  • 5 mln zł – dla dużego przedsiębiorcy
  • 10 mln zł – w przypadku konsorcjów
Przykładowe koszty kwalifikowane wynagrodzenia pracowników B+R, amortyzacja, podwykonawstwo
Termin naboru 1 konkurs: 1 kwietnia 2019 r. – 1 lipca 2019 r.

2 konkurs: 16 września 2019 r. – 16 grudnia 2019 r.

*Ustalane indywidualnie w każdym konkursie

Tworzysz lub rozwijasz dział B+R w swojej firmie i chciałbyś uzyskać dotację?

Planujesz poniesienie wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu maszyn czy licencji, które będą służyły do prowadzenia prac B+R? Planujesz roboty budowlane, dzięki którym powstanie powierzchnia laboratoryjna w Twoim przedsiębiorstwie? Koniecznie zapoznaj się z działaniem 2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Działanie 2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Na co? tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe
Dla kogo? przedsiębiorcy
Ile? od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych  (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu)
Warunki wejścia 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych
Przykładowe koszty kwalifikowane zakup gruntu, roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych
Termin naboru 11 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Chcesz połączyć poszczególne mechanizmy wsparcia, ale nie wiesz jak?  Skontaktuj się z nami. Z chęcią przekażemy Ci więcej szczegółów.

Współpraca: Izabela Powęska

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zespołu zajmującego się ulgami i dotacjami inwestycyjnymi

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>