Instytucje kultury odliczą VAT bez prewspółczynnika

Mateusz Kisiel
Mateusz Kisiel Konsultant
kontakt

Bezpłatne występy opery są związane z działalnością gospodarczą, co umożliwia odliczenie całości kwoty VAT – orzekł WSA. To kolejne korzystne dla podatników orzeczenie sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 października 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 178/18) wydał orzeczenie w sprawie opery (samorządowej instytucji kultury). Jej statutowa działalność polega na organizowaniu biletowanych spektakli operowych. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zaznaczyła jednak, że oprócz wydarzeń biletowanych, organizuje również występy nieodpłatne (wydarzenia plenerowe i inne darmowe widowiska). Opera wydaje też darmowe wejściówki kontrahentom opery, dziennikarzom i publicystom. Nieodpłatne wydarzenia i darmowe bilety mają jednak na celu zwiększenie zainteresowania biletowanymi spektaklami operowymi.

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego Dyrektor KIS uznał, że niebiletowane zdarzenia mieszczą się w działalności statutowej opery. Nawet jeżeli mają one na celu zwiększenie grona widzów, stanie się to tylko przy okazji realizowania celów statutowych instytucji, czyli upowszechniania i ochrony kultury. Przy odliczaniu VAT, opera musi więc stosować prewspółczynnik i to zgodny z ministerialnym rozporządzeniem.

WSA w Warszawie nie zgodził się z fiskusem i uchylił interpretację indywidualną. Uznał, że bezpłatne występy mają związek z działalnością gospodarczą bez względu na to, czy organizują je instytucje kultury czy teatry i opery działające komercyjnie. Przeciwne założenie doprowadziłoby do naruszenia równowagi na rynku.

Zwracamy uwagę, że jest to kolejny wyrok WSA, w którym przyjęto korzystne dla podatnika stanowisko. Wymaga jednak podkreślania, że sądy administracyjne są w tego typu sprawach podzielone.  Do tej pory częściej stawały jednak po stronie skarbówki (tak np. wyroki NSA z 6 lipca 2018 r. (sygn. akt I FSK 756/16) i z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 423/18O)).

Wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>