Innowacje to potencjalna korzyść podatkowa – CIT i PIT

Działalność innowacyjna sektora ubezpieczeń to podwójna korzyść – ulga B+R i benefity dla kreatywnych pracowników.

Standardem działalności firm ubezpieczeniowych jest ciągłe dążenie do rozwoju oferty produktowej i standardu świadczonych usług realizowanego m.in. poprzez tworzenie narzędzi informatycznych dedykowanych obsłudze klienta, tworzenie nowych kanałów dystrybucji, a także kreowanie nowatorskich produktów ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe inwestują w budowanie funkcjonalności pozwalających na lepszą obsługę klientów, skrócenie drogi dotarcia do klientów oraz poprawę procesów identyfikacji i zarządzania ryzykami ubezpieczeniowymi.

Działania te stają się stałym i codziennym elementem wyścigu rynkowego. Koszty działalności innowacyjnej stają się natomiast stałą pozycją w rachunku zakładów ubezpieczeń. Najczęściej jednak spółki ograniczają się w tym zakresie do  rozpoznawania wydatków na te działania wyłącznie jako standardowych kosztów w rachunku podatkowym. Czy słusznie?

Wydaje się, że potencjał tkwiący w działaniach innowacyjnych jest wciąż niedostatecznie wykorzystywany podatkowo. Działania innowacyjne mogą bowiem zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa i pozwolić tym samym na skorzystanie z dodatkowej ulgi podatkowej wynikającej z przepisów Ustawy o CIT tj. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Korzystając z ulgi, oprócz standardowego zaliczenia wydatków na działalność innowacyjną do kosztów podatkowych, możliwe jest dodatkowe obniżenie podstawy opodatkowania o 100% kosztów wynagrodzeń pracowników w zakresie, w jakim byli zaangażowani w tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, odliczeniu podlega także 100% kosztów analiz i ekspertyz zakupionych od jednostek naukowych, a także wydatków na sprzęt użytkowany w działalności B+R.

Niejednokrotnie prace innowacyjne prowadzą do powstania chronionych przepisami prawa autorskiego „utworów” w postaci narzędzi, programów komputerowych lub analiz. Udział w tworzeniu „utworu” może dodatkowo pozwolić zaangażowanym w proces pracownikom na pomniejszenie ich obciążeń podatkowych poprzez korzystanie z podwyższonych do 50% kosztów uzyskania przychodów, a tym samym realnie wpłynąć na zwiększenie wynagrodzeń.

Potencjalne korzyści mogą zatem wystąpić  jednocześnie zarówno po stronie innowacyjnego pracodawcy jak i pracownika.

Już dziś warto zacząć więc pracować nad odpowiednim powiązaniem prowadzonych działań innowacyjnych z możliwością korzystania z ulg podatkowych na gruncie CIT oraz w obszarze PIT.

Chcesz wiedzieć, jak skorzystać ze wsparcia w ramach ulgi B+R? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu.

Więcej informacji o webcaście

Współautor: Maciej Gruchot


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>