Hit dla Mazowsza – 600 mln PLN na projekty B+R do rozdania!

Niespodziewanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” przeznaczony dla przedsiębiorstw realizujących projekty B+R wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego. Czasu na złożenie wniosku nie jest jednak dużo. 

Do tej pory możliwość wsparcia projektów B+R w województwie mazowieckim w ramach konkursów NCBiR była znacznie ograniczona, tym bardziej cieszy fakt, że do rozdysponowania jest aż 600 mln PLN. Warto podkreślić, że budżet konkursu nie pochodzi ze środków europejskich, a ze środków własnych NCBiR.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać niestety w bardzo krótkim terminie, bo od 23 sierpnia do 23 września 2019 r. Zatem prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej powinny zostać podjęte jak najszybciej.

Analogicznie jak w przypadku „Szybkiej Ścieżki” w ramach projektu przedsiębiorcy mogą dofinansować m.in. koszty wynagrodzeń pracowników B+R, zakupu elementów zainstalowanych w pilotażowej linii produkcyjnej, czy koszty podwykonawstwa.

Mniejsze zobowiązania dla przedsiębiorców

Należy zauważyć, że mimo, iż forma dokumentacji konkursowej nie została zasadniczo zmieniona (w stosunku do konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”), to ze względu na fakt, że konkurs finansowany jest ze środków NCBiR:

 • ograniczona została ilość kryteriów oceny wniosków, in. brak warunku spełnienia kryterium zrównoważonego rozwoju czy równości szans – obligatoryjnych w przypadku projektów dofinansowanych z Funduszy UE,
 • ograniczona została ilość wskaźników w projekcie, co przekłada się na mniejsze zobowiązanie przedsiębiorcy.

 Poniżej znajdują się podstawowe informacje o zasadach i warunkach ubiegania się o dotację:

„Ścieżka dla Mazowsza”

Na co? Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo prac eksperymentalnych prac rozwojowych (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnych w skali kraju produktów, technologii lub usług
Dla kogo?
 • przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Ile?
 • do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe
 • do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe
 • do 90% kosztów kwalifikowanych na prace przedwdrożeniowe
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
 • 5 mln PLN – dla przedsiębiorstw
 • 7 mln PLN – dla konsorcjum
Przykładowe koszty kwalifikowane
 • wynagrodzenia pracowników B+R
 • koszty elementów zainstalowanych w pilotażowej linii produkcyjnej
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury B+R oraz WNiP
 • koszty materiałów i surowców

 Jeżeli planujesz realizację projektu B+R na terenie woj. mazowieckiego – napisz do nas!

 • Ocenimy potencjał Twojego projektu i odpowiednio wymodelujemy jego założenia, tak aby zmaksymalizować szanse na sukces.
 • W kolejnych krokach przygotujemy dokumentację aplikacyjną, a także będziemy Cię wspierać na etapie oceny wniosku oraz realizacji dofinansowanego projektu.
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami już dziś!

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>