Fiskus ma prowadzić szczegółowy rejestr podatników VAT

Ministerstwo Finansów chce, by przedsiębiorca mógł zaliczyć w koszty wyłącznie płatności dokonane na rachunek bankowy nabywcy wskazany w rejestrze podatników VAT. Płatność na inne rachunki nie dawałaby prawa do kosztów podatkowych.

28 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o VAT, połączonego ze zmianą przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT.

Zgodnie z projektem, Dyrektor KAS będzie prowadził rejestr podatników VAT, w którym poza nazwą i numerem NIP podatnika znajdą się również dane takie jak:

• Adres miejsca prowadzenia działalności lub siedziby podatnika
• Data rejestracji VAT
• Data wykreślenia z rejestru VAT wraz z podaniem podstawy prawnej wykreślenia
• Data przywrócenia do rejestru VAT wraz z podaniem podstawy prawnej przywrócenia
• Numery rachunku bankowego podatnika, podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym

Rejestr ma być ogólnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co szczególnie istotne, podatnicy będą musieli weryfikować numery kont bankowych swoich dostawców każdorazowo przed dokonaniem zapłaty. Płatności dokonane bez pośrednictwa rachunku zawartego w wykazie podatników VAT nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków dochodowych. Co więcej, nabywca, który nie uregulował faktury na rachunek wskazany w wykazie, będzie w tej części odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zobowiązanie w VAT.

Cały projekt znajduje się pod poniższym linkiem: >>

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wówczas kluczowe będzie posiadanie narzędzia do bieżącej automatycznej weryfikacji powyższych danych, w szczególności numeru rachunku bankowego, jeszcze przed zapłatą faktury, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>