Fiskus potwierdza: limit kosztowy dla usług niematerialnych powinien być liczony w kwotach netto

Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podatnik obliczając limit wydatków na usługi niematerialne z art. 15e ustawy o CIT, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, powinien uwzględnić ich wartość w kwocie netto.

Nie wszystkie usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. w art. 15e ustawy o CIT ustawodawca wprowadził ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych oraz kontrahentów z tzw. rajów podatkowych. Ograniczeniom podlegają m.in. usługi doradcze, badania rynku, zarządzania i kontroli, odpłatnego udostępniania praw autorskich lub know-how.

Podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów podatkowych wydatki na wskazane wyżej usługi w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty tzw. podatkowej EBIDTA (z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 3 mln zł).

Limit liczony od wartości usług netto czy brutto?

Wątpliwości w zakresie kalkulacji kwoty niepodlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów budziła kwestia, czy wartość usług niematerialnych powinna być uwzględniona w kwocie netto (bez VAT) czy brutto (z VAT). Uznanie za prawidłowe drugiego podejścia, w praktyce oznaczałoby, że podatnicy mogliby odliczać od przychodu istotnie niższe kwoty wydatkowane na usługi niematerialne.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i stwierdził, że wydatki na usługi niematerialne objęte limitem należy kalkulować w wartości brutto.

Zmiana podejścia fiskusa

Podatnik zaskarżył interpretację do WSA w Warszawie. Dyrektor KIS uwzględnił argumenty przedstawione przez wnioskodawcę w skardze i uznał jego stanowisko za prawidłowe (interpretacja z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC). W konsekwencji, zdaniem dyrektora KIS limit wydatków na usługi niematerialne powinien być liczony od wartości netto nabytych usług. Ponadto stwierdził, że kosztem podatkowym może być także kwota niepodlegającego odliczeniu VAT.

Zmiana – początkowo restrykcyjnego stanowiska fiskusa – zasługuje na aprobatę. Oczywiście komentowana interpretacja wywołuje skutki ochronne jedynie w stosunku do podmiotu, dla którego została wydana. W związku z tym, inni podatnicy, którzy chcieliby zabezpieczyć swoją sytuację podatkową, powinni samodzielnie wystąpić o interpretację indywidualną.

Autor: Wiktor Podsiadło


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>