Fiskus chce karać za błędy w raportowaniu JPK

Aleksandra Sewerynek
Aleksandra Sewerynek Starszy Menedżer
kontakt

Zastąpienie papierowych deklaracji VAT nowym plikiem JPK_VAT ma uprościć życie podatnikom i fiskusowi. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje też kary za błędy w raportowaniu.

Ministerstwo Finansów (MF) zaprezentowało projekt ustawy o VAT, który ma na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K nowym, przekształconym plikiem JPK_VAT. Przejście na elektroniczny format raportowania ma uprościć życie podatnikom i fiskusowi. Resort zakłada, że będzie to możliwe już w połowie 2019 r.

Projekt reguluje też zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Faktur, który umożliwia analizę i kontrolę faktur VAT oraz ułatwia eliminację nadużyć. To kolejny krok umożliwiający zwiększenie precyzji działania fiskusa. W projekcie zapisane są też możliwości nakładania kar, jeśli podatnicy nie złożą deklaracji w terminie lub nie złożą ich w formie elektronicznej. Przewidziano też kary dla podatników, którzy złożą deklarację w postaci wadliwej.

W ustawie jest napisane że kara grzywny jest do 240 stawek dziennych – jeśli stawka dzienna to 70 zł to grzywna wynosi 16,8 tys. zł. W prasie stawka była określona na 500 zł.

Firmy mają obowiązek rozliczania danych podatkowych w formacie JPK_VAT od dwóch lat – obowiązek ten objął na początku największe firmy i był stopniowo rozszerzany na coraz mniejsze podmioty.

Ministerstwo Finansów chwali firmy, że coraz lepiej radzą sobie ze sprawozdawczością i że znacząco spada odsetek plików odrzuconych przez system. Po tym jak obowiązek objął również firmy mikro, w czerwcu już tylko 2,9% firm nie składało JPK_VAT.

Format elektroniczny umożliwia Ministerstwu Finansów poprawę analityki danych raportowanych przez firmy. Resort podaje, że analizuje już prawie 10 miliardów faktur. Równolegle zwiększają się wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT – kwota podatku należnego wzrosła o ponad 574 mln zł po czynnościach sprawdzających za I półrocze 2018 r. Zwiększa się też możliwość identyfikacji faktur od podmiotów niezarejestrowanych dla celów VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur wyniosła ponad 260 mln zł w I półroczu 2018 r.

Jak wygrać z cyfrowym kontrolerem? Sprawdź swój Jednolity Plik Kontrolny w innowacyjnym programie JPK okEY Tester.

Sprawdź JPK okEY Tester


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>