Firmy zostaną objęte ochroną wynikającą z interpretacji udzielonych dla innych przedsiębiorców

Marcin Kaleta
Marcin Kaleta Starszy Menedżer
kontakt

Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić pakiet zmian, które mają na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Jedną z zaproponowanych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest prawo przedsiębiorcy do powoływania się na pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów udzieloną innemu przedsiębiorcy w takim samym stanie faktycznym.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej. Tym samym, skoro Ordynacja kompleksowo reguluje zasady ochrony podatników w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnych, wątpliwości w praktyce może budzić, czy omawiany zmiana obejmie również możliwość zastosowania się przez przedsiębiorców-podatników do interpretacji indywidualnych udzielonych w takim samym stanie faktycznym innym podatnikom.

Zobacz również artykuł: Administracja będzie przyjaźniejsza dla przedsiębiorców?

W celu rozwiania przyszłych możliwych wątpliwości organów podatkowych, w naszej ocenie zasadne byłoby zamieszczenie analogicznej regulacji również w Ordynacji podatkowej. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania byłoby również objęcie ochroną wynikającą z zastosowania się do interpretacji wydanej dla innego podatnika wszystkich podatników, w tym również tych niebędących przedsiębiorcami.

Ponadto, aby przedsiębiorca mógł zastosować się do interpretacji udzielonej innemu podmiotowi, musi mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z treścią takiej interpretacji. Wszystkie podmioty będące adresatem nowej regulacji powinny mieć więc zapewniony równy dostęp do informacji o interpretacjach indywidualnych wydawanych przez różne organy władzy publicznej. W związku z tym, wskazane byłoby zamieszczenie w projekcie regulacji zobowiązujących organy do publikowania w BIP (na ich stronach internetowych) wydawanych interpretacji oraz informacji o ich zmianie lub uchyleniu (tj. rozwiązań analogicznych jak w Ordynacji podatkowej).

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>