Firmy stawiają na różnorodność. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jako przykład realizacji polityki D&I (case study)

W ostatnim czasie firmy coraz częściej adoptują polityki różnorodności (ang. D&I – czyli Diversity and Inclusion), dążąc do wyrównania szans zawodowych grup pracowników. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami – zatrudnianie jej reprezentantów niesie ze sobą wiele korzyści.

Przede wszystkim pracodawca zyskuje zaangażowanego i lojalnego pracownika, ale też buduje swój wizerunek na rynku, jak i wśród obecnych pracowników jako firma odpowiedzialna społecznie, która nie jest obojętna na losy tych najbardziej potrzebujących (realizacja celów CSR). A co z korzyściami finansowymi? One też są.

Jeszcze do niedawna o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami mówiono głównie w kontekście możliwych do uzyskania dodatkowych profitów finansowych (dopłat do wynagrodzenia oraz dofinansowania stanowiska pracy), czy też w kontekście uniknięcia wpłat na PFRON. Dziś na wartości zyskują jednak korzyści pozamaterialne. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – firmy nie istnieją tylko by osiągać zyski ale przyświecają im też inne, społeczne cele. Dodatkowo, trudna sytuacja kadrowa na rynku powoduje, że muszą szukać rozwiązań, które wyróżnią je na  tle konkurencji i sprawią, że kandydaci wybiorą te firmy jako swoje przyszłe miejsce pracy.

Wyzwania firm

Przed podobnym wyzwaniem stanęła jedna z firm, która poszukiwała specjalistów m.in. z obszaru rekrutacji, marketingu, czy specjalistycznego doradztwa. W tym celu postanowiła uruchomić dedykowany program wsparcia, w ramach którego zaprasza do współpracy osoby z niepełnosprawnościami.

Efekt? Działania te pokazują, że różnorodne zespoły, to lepsze zespoły, bo dzięki swojej różnorodności zyskują więcej pomysłów i są bardziej efektywne – potwierdza management firmy. Z kolei sami pracownicy są zgodni co do tego, że dzięki programowi mogą rozwijać swoje plany zawodowe, a ich niepełnosprawność nie wpływa na relacje z zespołem. Wszyscy traktują się po partnersku.

Korzyści niematerialne…

Jak zatem widać to właśnie korzyści niematerialne są wymieniane na pierwszym miejscu spośród tych, które pracodawca osiąga zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Mowa tu w szczególności o:

  • CSR – czyli odpowiedzialności społecznej biznesu, w którą zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami bardzo dobrze się wpisuje. Pracodawcy, podejmując aktywność w tym obszarze, budują bowiem swoją markę pracodawcy (ang. employer branding) na rynku jako ci, którzy obalają mity i stereotypy, pokazując innym firmom jak wspierać osoby z ograniczoną sprawnością.
  • Pozyskaniu lojalnego pracownika – ci, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami wiedzą, że to bardzo lojalni i zmotywowani pracownicy. Duże znaczenie ma dla nich możliwość rozwoju i realizowania ścieżki kariery.
… i inne

Oprócz korzyści wizerunkowych oraz kadrowych, warto także wspomnieć o tych finansowych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych firma, która zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie nie osiąga 6 procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami musi dokonywać wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość zobowiązania zmienia się i jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Tym samym od czerwca 2019 r. wpłata za każdy brakujący etat osoby z niepełnosprawnością będzie wynosić będzie 2012 zł.

Uwaga!
Już od czerwca 2019 r. wpłata na PFRON po raz pierwszy przekroczy kwotę 2 tys. zł i będzie wynosić 2012 zł za każdy brakujący etat.

Przykład

Firma, która zatrudnia 500 osób i jednocześnie nie zatrudnia ani jednej osoby z niepełnosprawnością musi liczyć się z tym, że jej miesięczne wpłaty na PFRON od czerwca 2019 r. przekroczą 60 tys. zł.

Zobacz jak wzrastały wpłaty na PFRON

Z kolei pracodawca, który osiąga wskazany w przepisach 6 procentowy wskaźnik, oprócz braku obowiązku dokonywania wpłat na PFRON może liczyć na dodatkowe wsparcie. Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, które mogą wynieść od 450 zł do 2 400 zł miesięcznie.

Wciąż wiele do zrobienia

Omawiany powyżej przykład firmy pokazuje jak zmienia się postrzeganie sytuacji i roli osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Nie zapominajmy jednak, że nadal jest w tym zakresie sporo do zrobienia, bo wielu pracodawców zatrudnienie takich osób wciąż traktuje jako duże wyzwanie organizacyjne i biznesowe.

Od czego zacząć?

Jeśli tego typu podejście jest bliskie wartościom Państwa organizacji, na początek warto porozmawiać z firmą, która z sukcesem wdrożyła takie podejście. Pozwoli to:

  • zainspirować się co do możliwych do uzyskania korzyści biznesowych – koniecznych, by pomysł zaprezentować zarządowi firmy;
  • zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu, kwestie do zaadresowania, o których trzeba pamiętać;
  • dowiedzieć się, w jaki sposób wesprzeć zespoły, tak, aby przyjęta polityka nie pozostała tylko zbiorem zasad na papierze.
Poznaj firmę, która stawia na różnorodność i przekonaj się, że warto!

Zobacz nagranie 

Chcesz porozmawiać?  Zapraszamy do kontaktu


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>