Firmy przemysłowe i wydobywcze będą mogły skorzystać z nowej ulgi na energię elektryczną

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) przedsiębiorstwa przemysłowe należące do najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu będą mogły skorzystać z nowej ulgi. Może ona wynieść od 20 proc. do 85 proc. kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii, ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo w sposób bezpośredni jak i pośredni (w rachunkach za energię).

Skorzystanie z ulgi wymaga podjęcia szybkich działań

Aby skorzystać z ulgi za 2015 rok, należy w terminie 15 dni od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw złożyć odpowiednie oświadczenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Publikacja ustawy może nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Ulga dotyczy obowiązku zakupu zielonych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej. Będzie mogło z niej skorzystać około 1000 firm z sektora produkcyjnego i wydobywczego, jeśli ich koszt energii elektrycznej wyniósł nie mniej niż 3 proc. wartości dodanej brutto. Są wśród nich np. producenci węgla kamiennego, papieru, szkła, żywności, miedzi czy paliw.

Poniżej przedstawiamy pełną listę kodów PKD dotyczących działalności, których wykonywanie w przeważającej mierze uprawnia przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi:

  • 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832

Dodatkowym warunkiem jest to, by wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej takiego odbiorcy (liczona jako relacja pomiędzy kosztami energii elektrycznej a wartością dodaną brutto) wynosiła nie mniej niż 3 proc.

Koszty systemu wsparcia OZE ponoszą wszyscy odbiorcy energii

Są to zarówno najwięksi odbiorcy, którzy samodzielnie nabywają i umarzają certyfikaty, jak również ci mniejsi, na których koszty te przerzucane są przez sprzedawców w rachunkach za energię. Z ulgi mogą skorzystać obydwie grupy odbiorców.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>